Hur jag hittar bolag att investera i på börsen

Här tänkte jag göra en mer djupgående genomgång hur jag faktiskt använder mig av min strategi för att hitta bolag i praktiken. Jag ska försöka illustrera detta genom att titta på ett bolag som redan har en plats i portföljen när jag skriver detta för att göra det hela mer pedagogiskt. Så ni ska helt enkelt få följa mina tankar i processen som ledde fram till en investering av Bahnhof. Detta kommer inte att vara en full genomgång av alla moment i fundamentalanalysen då det inte får plats inom ramen för detta avsnitt. Ej heller ska det ses som en rekommendation till köp för läsare.

Om du saknar grundkunskaper på ämnet läs gärna dessa inlägg först för att komma igång så har du koll på mina resonemang nedan:

Värdeinvesteringar som strategi

Hur jag använder mig av värdeinvesteringar som strategi

Börsdata - tjänsten du inte kan leva utan

Alternativt titta in under fliken strategi.

Så den 25 september valda jag att slå till och köpa Bahnhof B till en kurs på 21,30 totalt 6004 kr. Jag hade haft mina ögon på bolaget under sommaren och haft det tillagt på en bevakningslista på Avanza så jag kunnat följa kursen dagligen. Jag hade gjort en översiktlig genomgång innan sommaren men då beslutat att bolaget var för dyrt och för att jag skulle våga kliva in så ville jag en lite högre margin of safety. Detta då bolaget egentligen låg utanför min komfortzon med ett p/e värde över 20. Nedanför ser ni aktiedata för Bahnhof taget från Avanza 2019-10-19. Det hela är väldigt tacksamt då bolaget presenterat en vinst på 1 kr per aktie i den senaste kvartalsrapporten 2019-08-20. Detta ger oss ett p/e tal helt i linje med den faktiska kursen. Jag vill se bolaget krypa ned så nära 20 sträcket som bara möjligt och jag bestämde mig för att slå till på 21,30 då jag var tveksam till att den skulle gå mycket lägre just då. Som ni ser på bilden nedan räknas p/e talet om efter den dagliga kursen.

Steg 1. Att få upp ögonen för bolaget

Nu råkar det vara så tacksamt att Bahnhof är ett känt bolag för många och även för mig. Det har har gjort sig ett namn i pressen vid ett flertal tillfällen tack vare sina ställningstaganden mot att lämna ut uppgifter på sina kunder. Deras lokaler har även förekommit vid lite filminspelningar och liknande. Jag råkar även vara lite av en tekniknörd så jag har även haft lite privat koll. Ofta brukar jag annars ha hört talas om bolaget bara genom att följa med i börsflödet, lyssnat på poddar och nyheter. Nu räcker de ju såklart inte att veta om bolaget och tycka om deras image för att jag ska börja rota runt och lägga tid på en analys. Första steget för mig är att ett bolag alltid måste passera någon form av grundscreening, ta sig igenom det första grovfiltret vad gäller deras finansiella ställning för att jag ska vara intresserad. Till detta använder vi Börsdata och deras funktion "screener". Funktionen låter oss applicera ett filter och söka i en databas som innehåller i princip samtliga bolag på börsen som finns inom ramen för min strategi. Samt att sortera och filtrera kring en uppsjö av nyckeltal och parametrar för att göra en kvantitativ analys av bolaget. Den screener jag använder mig av för att vaska fram tillväxtbolag inom ramen för min strategi är denna.

Syftet här är att få en överblick över bolag som finns inom ramen för min strategi men även strax utanför då det är bra att ha lite koll på vilka som kan vara på väg att röra sig inom rätt prisintervall. Förinställda grundfilter är:

 • P/E i intervallet 5 - 30 (realistiskt intervall att köpa i för mig är nånstans cirka 10 - 20)

 • Omsättningstillväxt per år de senaste 7 åren, min 5%

 • Vinsttillväxt per år de senaste 7 åren, min 5%

 • ROE (Return on equity), avkastning på eget kapital, min 10%

 • Tillväxt av operativt kassaflöde per år de senaste 3 åren, min 5%

 • Nettoskuld genom EBITDA maxkvot 2,5

 • Skuldsättningsgrad maxkvot 2.0

 • Börsvärde inom intervallet 100 miljoner till 5 miljarder

Jag väljer att inte göra en närmare genomgång av vad nyckeltalen innebär här då det tar för mycket utrymme, för utförlig definition se Börsdatas egna eller sök på Google så hittar ni bra exempel.

 

Varför jag väljer att fokusera på just dessa nyckeltal är att jag upplever att de ger mig en bra utgångspunkt utifrån den typen av bolag jag är intresserad av. Det finns massa olika kombinationer av filter att använda men i dagsläget tycker jag om denna för den här typen av bolag. Låt mig utveckla.

P/E tal intervallet 5 - 30

Som jag presenterar i min strategi så är jag intresserad av att investera i bolag i värderingsintervallet cirka 10 - 20 då jag har en relativt defensiv hållning till investeringar. Jag är i regel inte intresserad av högre värderingar då det är förknippat med för hög risk och överskrider de krav jag har på avkastning över tid. Värderingar under 10 innebär att bolagets vinst per aktie är för lågt i relation till dess pris, alternativt att de helt enkelt inte tjänar pengar om det går under 0. P/e talet är centralt då det är det värde jag investerar på.

Omsättningstillväxt per år de senaste 7 åren, min 5%

Bolag jag är intresserade av måste ha en viss tillväxt utifrån denna screener. Det finns sammanhang då jag letar efter bolag med lägre tillväxt men med högre direktavkastning och stabilare marginaler för att reducera risken i min portfölj och tillföra stabilitet. Här måste bolaget dock växa på årsbasis och ha gjort det över tid. Jag vill även se att bolaget har en målsättning relaterad till tillväxt, de ska finnas en ambition att växa på sin marknad. Ett värde på 15% är mycket bra.

Vinsttillväxt per år de senaste 7 åren, min 5%

Samma resonemang som ovan fast med komplettering att bolaget samtidigt som de växer måste tjäna pengar på sin verksamhet. Jag är inte intresserad av ett bolag som växer genom t.ex. förvärv eller enbart omsättning men samtidigt inte ökar sina intäkter och generar mer vinst över tid. Ett värde på 15% är mycket bra.

ROE (Return on equity), avkastning på eget kapital, snitt över en 7 års period, min 10%

Ett mått på hur effektivt bolaget omsätter investerares kapital till vinst och genererar avkastning. Värdet tas fram genom att dela vinst efter skatt med eget kapital vilket innebär att det bör kombineras med låg skuldsättning för att inte vara missvisande. Måste ställas i relation till bransch.

Tillväxt av operativt kassaflöde per år de senaste 3 åren, min 5%

Operativt kassaflöde är det kassaflöde som genereras av den dagliga verksamheten i bolaget, pengarna de tjänar på att sälja sina produkter eller tjänster. Jag anser att det är viktigt att bolaget har en vinsttillväxt samt att majoriteten av denna kommer från bolagets kärnverksamhet, inte genom investeringar eller förvärv. Här är tillväxten satt till 3 år för att samtidigt ge en indikation på hur bolaget presterar i närtid. Ett värde på 15% är mycket bra.

Nettoskuld genom EBITDA maxkvot 2,5

Samtidigt som jag vill se tillväxt över tid så vill jag i kombination med detta se en låg skuldsättning, balansräkningen ska vara god i kombination med stabila kassaflöden. Denna parameter anger hur stor skuld bolaget har i förhållande till intäkter före räntekostnader, skatter, avskrivningar och nedskrivningar. Helt enkelt ett mått på hur många år det skulle ta för ett bolag att betala av sin nettoskuld utifrån dess intäkter. Här går i regel min smärtgräns runt värdet 2 och ju lägre värde desto bättre.

Skuldsättningsgrad maxkvot 2.0

Anger totala skulder genom totalt kapital, här letar jag efter ett värde runt 1.0. Kombinerar detta genom att titta på nettoskuld eller kassa för att se hur mycket pengar som finns på banken alternativ hur stor skuld bolaget har.

Börsvärde inom intervallet 100 miljoner till 5 miljarder

Inga konstigheter här, jag letar efter bolag av mindre storlek. De ska vara tillräckligt stora för att ha en god stabilitet och position på marknaden inom sitt segment. Men samtidigt tillräckligt små för att ha utrymme för tillväxt över tid.

Bahnhof

De nyckeltal ni ser ovan gäller i sak för Bahnhof vid tidpunkten för mitt köp, med undanta för p/e värdet som är 23 då kursen stod i just 23 kr / aktie vid tidpunkten för screeningen.

 • Börsvärde 2 miljarder

 • Nettoskuld/EBITDA -1,2

 • Skuldsättningsgrad 0,7 (ändrar vi filtret till kassa har bolaget 227,3 miljoner i kassa)

 • Mycket fina tillväxttal över hela brädet, runt 15% för all tillväxt och runt 35% för ROE

Steg 2. You had my curiosity, but know you have my attention! Dags att kolla djupare

Vi kan alltså konstatera att Bahnhof verkar vara ett bolag med en mycket stabil ekonomi och fin tillväxt över tid på ytan, helt klart värt att titta närmare på. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun så vi inte springer in i vad som kallas för en value trap på aktiespråk som är vanligt vid denna typ av screening. Ett bolag som har vuxit fint över tid och ser bra ut på ytan, men som det senaste året har börjat få svårigheter och alla trender börjat gå åt motsatt håll. Vi behöver alltså till närmare på hur bolaget ser ur i närtid. Detta görs på tre olika sett.

 • Börsdata

 • Export av nyckeltal från Börsdata

 • Senaste Kvartalsrapporten

 

Börsdata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Export från börsdata till Excel

Ovan ser ni utdrag från en dagsfärsk screener från börsdata samt den export jag gjorde i samband med köpet som jag har sparat. Samtliga nyckeltal finns med över tid och jag har valt att filtrera på rullande kvartal R12 för att få en bild av trenden i bolaget. Jag går igenom samtliga flikar på Börsdata och filtrerar det jag finner relevant i Excel för att skapa mig en bild av bolagets resultat och balansräkning över tid. Under hela processen mumlar jag för mig själv, "vinst och kassaflöden"då det oftast är det som det kokar ner till.

Hos Bahnhof går det att se att vissa parametrar har sjunkit något under sista kvartalet, operativa kassaflöden och marginaler. Det är viktigt information att ha med sig in i en närmare granskning av de 1-2 senaste rapporterna. Siffrorna genererar frågor som vi söker förklaringar på när vi läser rapporten, de kan finnas bra förklaringar till detta som gör att bolaget fortfarande är attraktivt eller så kanske det visar sig vara en potentiell value trap där verksamhetens resultat helt enkelt bromsar in. Jag tänker t.ex. på Excelarket ovan där rad 24 Kassaf LöpandeVerk (operativt kassaflöde) har en minskning från 205 till 143 miljoner 2019 Q1 - Q2, tittar vi på jämförelsekvartal Q2 2018 147 miljoner så är siffran snarlik men ändå en liten rödflagg. Detsamma gäller rad 28 FrittKassaflöde som anger hur stort kassaflöde som finns kvar efter investeringar i företaget. Värdet är i princip halverat på ett kvartal vilket ger oss en ledtråd om vad som kan vara på gång, investeringar kanske? Sen ska man komma ihåg att om bolag har haft utdelningar under våren som ofta sker i Sverige så påverkar detta siffrorna då det ska pungas ut en hel del cash till aktieägarna i en klumpsumma. Bahnhof har en ordinarie direktavkastning på 2,4 % vilket innebär att det är en del stålar som ska ut.

Steg 3. Bolaget har klarat av screening och granskning av resultat- & balansräkning, rapportdags!

Nu är det dags att börja skala av de tjockare lagren på löken och granska de finansiella rapporterna. Ett bolags rapporter hittas som oftast under sektionen investor relations eller investerare på deras webbsida. Bahnhof presenterar sina här.

Bahnhofs delårsrapport 2, 2019, Publicerad 2019-08-20 09:00

 • Omsättningen uppgick till: 619,2 Mkr (560,2 MSEK)

 • Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 85,3 Mkr (82,9 MSEK)

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 61,9 Mkr (64,6 MSEK)

 • Resultat efter skatt uppgick till: 49,4 Mkr (40,0 MSEK)

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,46 kr (0,37 SEK)

 • Nettomarginal: 10,0% (11,5%)

 • Siffror inom parentes avser första halvåret 2018

Det som presenteras av bolaget ovan är en sammanslagning av Q1 och Q2, summan för det första halvåret av räkenskapsåret. Inom parentes anges jämförelsetalet för föregående år under samma period. Även här hissar vi en lite varningsflagga då vi kan se att deras rörelseresultat (EBIT) sjunkit något, även nettomarginalen. Vi har alltså med oss in i rapporten att marginalerna verkar ta stryk vilket inte är konstigt eftersom vi sett att det operativa kassaflödet minskat något. Men även att en stor summa pengar ska ha spenderats samtidigt.

Bahnhof delårsrapport 2, 2019 sid 3.

Redan på första sidan i rapporten får vi ett preliminärt svar på våra frågeställningar.

 • Investering i ny teknik om 62 miljoner kronor

 • Minskat rörelseresultat till följd av ökade kostnader i stadsnäten, man har höjt egna avgifter för att kompensera vilket förväntas ge utslag i kvartalsrapport 3

 • Kassaflödet har påverkats negativt av rekordstora investeringar, pressade marginaler samt en aktieutdelning i juni

Detta ger oss svar på våra farhågor, men samtidigt väcks såklart nya frågor, vad är det för investeringar? Kommer Bahnhofs kompensation för underliggande kostnadsökningar genom höjda avgifter rädda marginalerna så de träffar målen och prognoserna för 2019? Att bolagets p/e tal (kurs) har sjunkit den senaste tiden för att börja bli attraktivt för pengadrevet är inte längre så konstigt med denna information.

"Bahnhofs prognos för helåret 2019 är en tillväxt på omkring 15 procent, med en rörelsemarginal på

lägst 12 procent. Denna tillväxt kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av

aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan ge

ytterligare positiva effekter." Citat ur Bahnhofs delårsrapport 2, sid 4.

Bolaget har behöver alltså prestera bra i Q3 - Q4 för att nå sin målsättning om tillväxt på 15 % samt en rörelsemarginal på lägst 12 procent som snitt över hela året. Omsättningstillväxt ligger runt cirka 10,5 % och marginalen runt 10 %. Detta mina damer och herrar är vad den riskmedvetna investeraren i mig reagerar på. OM Bahnhof inte lyckas rädda upp denna prognos under Q3 kommer vi sannolikt få se en nedgång av kursen. En investering här innebär en viss spekulation då vi behöver lita på bolagets förmåga att plocka in dessa siffror. Varken VD eller rapporten generellt kommenterar deras prognos på detta så gissningsvis vet de inte om de kan klara estimaten för 2019.

Investeringen då?

Bolaget har genom sitt ägarskap i Elementica gjort stora investeringar i ett bygga av en molndatahall som förväntas vara färdig till senhösten 2019. Detta är en del i satsningen hos Bahnhof för att utöka sitt tjänsteutbud genom en skalbar molnplattform. Mer om denna plattform går att läsas i tidigare rapporter mer utförligt samt i nyhetsflöden efter lite googling. Men det går vi inte in på här då det blir för långrandigt. Poängen är att det fanns en förklaring till det vi såg i siffrorna samtidigt som det ger potentiell chans till tillväxt genom ökat antal tjänster.

Nu finns det såklart mer information att hämta om ni lusläser rapporten samt går tillbaka och kikar i rapporten för Q1 samt årsrapporten för 2018, för att få ett mer omfattande grepp om hur det går för bolagets tjänster och hur strategin ser ut. Även en kontroll av ägarbild, styrelse och övriga nyheter som kan tänkas dyka upp är av relevans.

Summering

Här följer en summering och en motivering till mitt beslut om att köpa Bahnhof. Vill påminna om att detta har varit en avskalad genomgång av min process att hitta ett bolag att investera i. Detta ska inte ses som en rekommendation till köp utan läsare uppmanas till att göra en egen analys inför potentiella investeringar.

Uppsida

Genom priskorrigeringar klarar bolaget av att hålla sig inom ramen för 2019 års prognos, även deras tjänsteutbud börjar leverera mot slutet av 2019. Vilket gör att marknadens förtroende för bolagets tillväxt återupptas och vi ser en fin kursökning på kort sikt och goda möjligheter till hög avkastning på lång sikt.

Nedsida

Bolagets marginaler fortsätter att vara under press och de missar estimaten för 2019. Detta i kombination med deras nya satsning för skalbara molntjänster floppar och marknaden förlorar förtroende för en fortsatt tillväxt i bolaget. Kursen dyker. På lång sikt stannar bolagets tillväxt av och den förväntade totalavkastningen vi så gärna vill ha uteblir.

Slutsats

Under förutsättning att Bahnhof klarar av att hålla sina estimat alternativt kommer in strax under är jag bekväm med denna investering. Skulle de visa sig att de missar estimaten något och kommer med en vinstvarning inför Q3/Q4 kommer detta innebära ett kursfall där jag sannolikt köper på mig mer aktier. Min plan är att äga bolag över lång tid, jag är oerhört lång i mitt case och ser detta som ett tillfälle att börja köpa på mig aktier till ett billigt pris under en period då bolaget går igenom lite tuffare tider samtidigt som de gör investeringar. Marknadens misstro på bolaget på kort sikt ger mig ett tillfälle att köpa på mig aktier billigt på lång sikt. Då bolaget har stabila kassaflöden över tid, stor nettokassa och låg skuldsättning är jag bekväm med nivå av risk, den fina historiken har stor relevans här. En stor andel av bolagets vinst kommer dessutom genom repetitiva intäkter från abonnemangstjänster vilket ger stabila kassaflöden. Detta i kombination med ambition om tillväxt både genom finansiell målsättning med såväl som genom investeringar i sitt tjänsteutbud är helt klart intressant. Jag väljer att kliva in på 21,30. Skulle det visa sig att kvarvarande rapporter för 2019 visar viss nedsida på kort sikt kommer det att ge möjligheter att köpa fler andelar i bolaget. Utöver detta så gillar jag bolagets affärsidé, integritet och ägarbild.

Vi får se om jag står där naken när tidvattnet drar sig tillbaka.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.