Under denna sektion har jag tänkt göra en djupare genomgång i hur jag använder mig av tjänsten Börsdata. Som uppmärksamma läsare kanske har märkt så är detta en tjänst jag ofta pratar om. Nu råkar det inte vara så bra förspänt att pengadrevet är sponsrade eller så, utan jag tycker helt enkelt att tjänsten är så pass bra och central för aktiv förvaltning att den är ett måste. Jag själv kör ett premiummedlemskap vilket ger mig lite extra förmåner, det är i min mening en bra investering då det ger mig möjligheter att hitta och analysera bolag på ett sätt jag annars inte kan. Börsdata är ett gränssnitt som tillhandahåller information från börsen via en egen databas, de samlar helt enkelt information och presenterar den på ett lättillgängligt vis.

 

Liknande tjänster används professionellt, ni vet när ni se dom där bilderna på börshajarna när de sitter framför 6 skärmar med grafer som ser ut som ren grekiska. Dessa tjänster kallas för handelsplattformar eller tradingplattformar och i dom får du en hel uppsjö av verktyg och möjlighet att göra affärer direkt i gränssnittet. Dessa plattformar har en betydligt högre kostnad och brukar kräva licens. För småsparare räcker det gott och väl med Börsdata i kombination med din mäklare.

 

I skrivande stund så vet jag att börsdata håller på och utvecklar sina tjänster och jobbar på sitt gränssnitt, bland annat kommer de att lansera en egen terminalfunktion framöver.

 

Screening

Funktionen screener är ett effektivt verktyg för att filtrera data i Börsdatas databas. Det är denna funktion som jag använder mig av när jag letar efter nya bolag att investera i eller för att följa bolag som jag övervakar. Antingen så upptäcker jag helt nya bolag eller så ser jag att ett bolag jag varit intresserad av en längre period röra sig in i rätt prisintervall och är redo för en närmare granskning.

Tillväxtbolag

Här fokuserar jag på nyckeltal och filter som sållar ut mindre bolag som befinner sig i en tillväxtfas historiskt och i dagsläget. Viktiga faktorer här är just tillväxt av omsättning, vinst och kassaflöden.

 

Stabila bolag

Här ligger fokus på att hitta bolag som är stabila över tid vad gäller vinster, kassaflöden och utdelningar. En stabil ekonomisk situation i kombination med låg skuldsättning, hög avkastning på eget kapital och direktavkastning. Dessa typer av bolag är jag intresserade av för att diversifiera min portfölj i relation till risk. Jag vill ha en kombination av tillväxt och stabilitet, kursökning och direktavkastning. Här ligger alltså inte tillväxten längre i fokus utan snarare en verksamhet som är lite mognare men uppvisar väldigt fina resultat över tid i kombination med generös utdelning eller återköp av aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys

För djupare analys använder jag nyckeltalshistorik samt övriga flikar under bolagspresentationen för att skapa mig en överskådlig bild av bolagets finansiella situation. Jag exporterar även alltid data till Excel då det ger en mer detaljerad överblick samlat. Denna export behåller jag sedan för att kunna gå tillbaka och se bolaget exakta finansiella ställning den dagen jag köpte bolaget.

 

Data från delårsrapporter och årsrapporter med 10 års historik

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling

En funktion som jag ofta använder mig av när jag ska skapa mig en uppfattning om vilken trend ett bolag befinner sig i samt försöka positionera mig för ett köp. Funktionens grafer gör att jag kan se hur aktiekursens utveckling ligger i relation till t.ex. vinster och kassaflöden. Detta är viktiga jämförelser för mig i kombination med hur p/e talet värderats över tid, för att få ett hum om marknadens värdering av bolaget i relation till min uppskattning av dess faktiska värdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På samma tema tar jag mig en funderare kring det som kallas för Diskonterade kassaflöden. Detta sätta att beräkna ett bolags nuvärde utifrån framtida prognostiserade kassaflöden är komplext och spekulativt. Jag gör inga egna beräkningar men brukar fylla i vad jag bedömer är rimliga värden för att få en uppfattning om en margin of safety utifrån detta sätt att beräkna ett bolags faktiska värde. Jag lägger inte för stor vikt vid detta då jag inte är så förtjust i tanken att sia om framtiden.

 

Uppföljning

Utöver att hitta och analysera nya bolag så använder jag börsdata för uppföljning och bevakning av min portföljs utveckling. Men även andra bolag som jag då och då tittar till och intresserar mig för. Helt enkelt bolag som råkar befinna sig i det segment av bolag som min strategi riktar sig mot. Det gäller att ha koll på sina potentiella investeringar i framtiden. Inte i detalj men bara för att vara bekant med kanske bolagsnamn och affärsidé, hur det gått historiskt i breda drag.

Jag använder mina bevakningslistor i kombination med denna typ av screener där jag får en överblick över vad som sker i bolagen rent ekonomiskt.

Detta är de användningsområden som jag nyttjar Börsdata till. Sen finns det såklart massa annat smått och gott som jag inte beskriver här. Sen ska man komma ihåg att detta är en överskådlig genomgång och det kan vara många långa stunder stirrandes på nyckeltalen i kombination med en Årsrapport för att förstå sig på ett bolags finansiella situation. Men just screening är ett kraftfullt verktyg där jag på mycket kort tid kan skapa mig en väldig grov överblick av vad som kan vara värt att kika lite närmare på.

 

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.