Aktierna som slår börsen - investmentbolag

Investmentbolag är en en typ av bolag som det ofta skrivs och pratas om när det kommer till investeringar. En anledning till detta är att det ofta påstås att de slår börsen över tid och därmed skulle vara en mycket bra investering. Framförallt i relation till fonder då funktionen är snarlik men utan avgift. Men hur ligger det egentligen till, slår de faktiskt börsen och vilka är dom här bolagen egentligen? Det tänker jag att vi ska ta och djupdyka i. 

Investmentbolag har som affärsidé att investera och förvalta andra aktiebolag, både de som är noterade på börsen och onoterade. De tjänar sedan sina pengar på utdelningar från dessa bolag samt genom omallokering av sina tillgångar. Huvudsyftet är oftast att förvärva större andelar i bolag och sedan förvalta dessa och på så sätt öka deras värde. Ofta kan detta innebära att investmentbolaget går in och tar kontroll över bolaget.

Investmentbolag är på så vis relativt lika aktiefonder där du köper en övergripande tillgång som sedan investerar i underliggande tillgångar. Den stora skillnaderna är att du betalar i regel en avgift för dina fonder och att de följer regler och riktlinjer för fonden. De kan heller inte påverka utvecklingen av sina innehav över tid. Investmentbolag betalar också en avgift men den är inkluderat i resultaträkningen som en utgift som reducerar den totala vinsten för bolaget. I fonden är du även delägare i alla underliggande tillgångar, köper du ett investmentbolag är du endast delägare i det bolaget. Aktiekursen är således inte bunden till de underliggande innehaven som NAV-kursen i en fond.

Substansvärde

Investmentbolag värderas annorlunda än andra bolag på börsen, deras värde är en summering av det uppskattade underliggande värdet på deras tillgångar de förvaltar minus skulder. Substansvärdet brukar oftast anges i värde per aktie och presenteras oftast kvartalsvis. Det knepiga med substansvärdet är att det omfattas ju såklart även av onoterade innehav som investmentbolaget äger vilket gör beräkningen svårare. Ofta görs värderingen av en jämförelse med likartade bolag på börsen och deras värde, sedan dras en rabatt av för det uppskattade värdet. Rent praktiskt multipliceras investmentbolagets alla innehav och delas med antal aktier i investmentbolaget. Substansvärdet är med andra ord det värde som ger en riktkurs för investmentbolagets aktiekurs och värde. Om bolaget handlas till substansvärdet köper du det till det totala uppskattade värdet av nettotillgångarna. Handlas det under substansvärdet talar vi om en rabatt, och över en premie. I teorin köper du alltså alla samlade bolag i investmentbolaget till ett billigare eller dyrare pris än om du skulle köpa samtlig innehav enskilt.

Vi ska återkomma till fördelar och nackdelar med att äga investmentbolag men först lite statistik för att illustrera det jag skrivit om ovan. Nedan ser ni en screener jag kör hos Börsdata för att just kolla av investmentbolag.

Börsdata 2019-11-24, sorterad på relativ kursutveckling mot OMXS 30 10 år och filtrerat för rabatt

Ibindex 2019-11-24 i jämförelse med OMXS 30 över tid för att illustrera Rel. utveckl i tabell ovan

Vad ni tittar på ovan är svaret på den stora frågan, slår investmentbolag börsen över tid. Såväl tabell som graf illustrerar skillnaden i relativ kursutveckling mellan det som brukar kallas Stockholmsbörsen, index OMXS 30. De 30 mest omsatta bolaget på börsen. Ibindex är ett index dedikerat till investmentbolag med startdatum 3 mars 2014. Som ni kan se i tabellen ovan så är det en avsevärd skillnad i relativ kursutveckling för såväl flera enskilda bolag som vid index. Detta är ju ett smalt index som traditionellt ger sämre avkastning i indexfonder i jämförelse med breda index. Så vi kör en jämförelse med breda index över tid, gärna på 10 år eftersom ibindex endast sträcker sig cirka 5 år tillbaka.

SIXRX speglar samtliga bolag på börsen inkl återinvesterade utdelningar, ett högpresterande index

Om vi jämför med ett annat index som representerar investmentbolag från börsstatistik som utgör 94% av börsvärdet och representerat av de 5 största investmentbolagen på Stockholmsbörsen 2019-03-02. Så ser vi en skillnad i ökning för SIX RX på 340% och cirka 400% för investmentbolagsindex.

Index 500.9 2019-10-24 (data 2009-03-02 - 2019-02-26)

Investmentbolag som helhet verkar helt enkelt leverera och slår svenska börsen enligt dessa jämförelser mellan index. Framförallt om vi jämför mot breda index.

Fördelar

En solklar fördel som presenteras ovan är givetvis att de tenderar att slå börsen i snitt över tid. Men det är också fördelaktigt ur ett riskperspektiv att äga investmentbolag då de i sig innebär en diversifiering mot olika bolag och marknader. Eftersom investmentbolag har som affärsidé att äga och förvalta andra bolag får du automatiskt en riskspridning. Genom ägarskapet från investmentbolaget får du även en försäkran om att de underliggande tillgångarna förvaltas på ett bra sätt, hela affärsidén med investmentbolag är trots allt att öka värdet på de underliggande tillgångarna. Förvaltarna av tillgångarna är alltså själva delägare i och har intresse av deras välstånd, något t.ex. en fondförvaltare inte har om hen inte själv äger fonden. Jämfört med en fond så är det ingen avgift för dig som ägare samtidigt som du får ta del av aktiv förvaltning och utdelning. Köper du dessutom in dig till en substansrabatt så har du gjort en bra affär. Bakom investmentbolag finns också ofta en lång historik med starka ägarfamiljer som förvaltar bolaget med stor erfarenhet.

Nackdelar

Det finns få nackdelar med investmentbolag men de finns trots allt. Bolagets portfölj består oftast av en kombination av noterade och onoterade innehav. Det är betydligt svårare att som investerare förstå och analysera värdet av de onoterade innehaven och du får oftast förlita dig på den beräkning som är gjord av substansvärdet. Aktiekursen styrs också av substansvärdet vilket innebär att du behöver förhålla dig till om du köper bolaget till rabatt eller premie. Detta i kombination med att alla underliggande innehav påverkar värdet skapas ofta en större volatilitet i investmentbolag än i enskilda bolag. Sett över tid är detta inget problem men det är något att förhålla sig till vid köp och sälj, hur står kursen och vad är substansvärdet. Även större förändringar i underliggande bolag kan komma att påverka aktiekursen stort.

 

Tankar​

Sett över tid visar investmentbolag en enastående förmåga att slå index, framförallt smala index. Detta i kombination med att du kan köpa aktien till substansrabatt vid tillfällen på börsen där den övergripande kursen står lågt gör att du kan få riktigt fin avkastning över tid. Investmentbolag ger en inbyggd diversifiering och riskspridning i kombination med aktiv förvaltning utan direkt avgift för dig som investerare. En portfölj bestående av några av de största och stabilaste investmentbolagen anser jag utgöra en utmärkt investering över tid. Bolagen bör även ses som mycket bra nybörjaraktie då de inkluderar många av de fördelar förvaltade fonder innehar, utan många av de begränsningar och nedsidor de medför.

För dig som är ny på börsen, bara vill ha stabilitet eller trygg avkastning över tid är investmentbolag som investering definitivt något att överväga

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.