Varför startades Pengadrevet

Pengadrevet är en personlig blogg grundad av mig investeraren i oktober 2019. Idén om bloggen kom till då jag kände ett starkt driv att  få skriva av mig och sortera all den kunskap jag samlar på mig under min investeringsresa. Delvis då det här med investeringar i all sin enkelhet kan vara oerhört komplext och spretigt. Det finns så många sätt att attackera ämnet på när det kommer till filosofie, strategi och ambitionsnivå. Samtidigt som det är något som varje individ bör engagera sig i på någon vis då ekonomi är något som påverkar oss alla vare sig vi vill eller inte. När jag började intressera mig för ämnet steg parallellt med min fascination en stor frustration över att detta var något som jag visste så lite om. Hur kan jag ha gått alla dessa år i skolan samt haft föräldrar i övre medelklassen och ändå totalt sakna kunskap om ämnet investeringar. Hur jag med relativt enkla medel kan påverka min egen privatekonomi utanför konceptet jobba för pengar. Hur många gånger har man inte hört folk beklaga sig över innehållet i det orangea kuvertet, skattefrågan för pensionärer debatteras, för lite i lönekuvert eller hur dyrt det är med bostad. Folk är oroliga för sin ekonomi i dagsläget, framtiden och till pensionen. Samtidigt kan vi så lite om hur vi kan påverka vår ekonomi för att trygga vår framtid. Att i grund och botten lära oss att hantera vår privatekonomi likt ett företag med resultat- och balansräkning, tillgångar och skulder, affärsidé och strategi. Att inte bara vara slavar mot våra arbetsgivare och de dom är villiga att ge oss i månadslön.

Min ambition är alltså att få dela med mig av den kunskap jag själv samlar på mig och samtidigt vara transparent med min resa, från i princip 0 kr i sparande och hur jag förvaltar detta till en större ekonomisk frihet. Jag vill samtidigt försöka göra det avskalat och enkelt så att även nybörjare och nyfikna kan ta till sig det jag presenterar på bloggen. Jag har i mitt eget sökande efter kunskap kikat runt på andra bloggar på ämnet och det finns en hel del. De bidrar med oerhört mycket bra kunskap och det är fina kompetenta skribenter, däremot kände jag att nivån ofta var för hög eller specifik. Jag hade svårt att ta till mig budskapen då jag helt enkelt saknade förkunskap. Detta är ingen kritik mot dessa bloggar utan snarare en beskrivning av mina tankar och känslor när idén om Pengadrevet växte fram. Jag vill helt enkelt försöka brygga detta gap och skriva om investeringar för gemene man på ett sätt som är begripligt för alla över tid. Samtidigt försöka inspirera till att flera blir intresserade av ämnet investeringar och väljer att engagera sig i sin privatekonomi och kan föra kunskapen vidare. Jag kommer dock att försöka göra detta genom att belysa ämnet utifrån mina målsättningar och strategier för att förenkla det hela. Det är ändå det jag kan bäst.

Så är du nybörjare eller bara känner dig allmänt vilsen när det kommer till investeringar, aktier, fonder och börsen, eller bara rent av hur du ska göra med ditt allmänna pensionssparande. Då kan detta vara en blogg för dig. Jag tror även att jag kan bidra med en trygghet i att det är inte så lätt alla gånger, det finns en komplexitet i det hela. Samtidigt ska jag försöka exemplifiera det teoretiska jag skriver om genom att vara transparent med mina egna investeringar så gott jag kan. Är du däremot lite mer avancerad och erfaren investerare kanske du tittar in för de bolagsanalyser jag hoppas kunna bidra med för att få inspiration till nya case. 

Eftersom tanken är att rikta sig till relativt oerfarna nyfikna investerare tar jag tacksamt emot feedback på mitt skrivande. Du är välkommen att komma med frågor eller funderingar om ämnen som du skulle vilja att jag skriver om, då det är svårt  att alla gånger veta vad det är som just du tycker är svårt. Samtidigt vill jag påminna om att detta även är en resa för mig, en lärande process där jag går från novis till förhoppningsvis härdad och väderbiten investerare (läs rik) över tid. Förhoppningsvis får vi alla ut något av resan.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.