Välkommen till Pengadrevet

 

Få inspiration om handel med aktier och fonder, sparande, analys och privatekonomi. Ta del av verktyg för att analysera aktier och bolag.

 

Här hittar du artiklar skrivna för att bidra med kunskap kring privatsparande och investeringar. Tanken är att inspirera till hur du kan påverka din privatekonomi att utvecklas och bli bättre över tid. Du kan även följa Pengadrevets portfölj och mina investeringar, vilka aktier jag köper och varför. Ta gärna del av mina tips på böcker och poddar under inspiration om du är sugen på att fördjupa dig. Ta även del av mina löpande bolagsanalyser under bolag i fokus.

       Bloggen

Klicka, sök eller välj kategorier för att läsa artiklar

       Aktieportföljen

Se hur jag investerar och följ portföljens utveckling under bloggkategorin portföljuppdateringar

      Lär dig hitta aktier med börsdatas screener

Lär dig använda screeners för att hitta bolag, ta del av mina filter

      Lär dig vad rätt pris på en aktie är

Värdera priset på en aktie med modellen diskonterade kassaflöden, ta del av min mall

   Filosofie och strategi för investeringar

 • Värdeinvesteringar

 • Små- & medelstora bolag i Sverige

 • Fokus på tillväxt och intäkter

 • Risk är centralt

 • Bra bolag som går med vinst till lågt pris

 • Målsättning är 15 % avkastning per år (CAGR) för portföljen över tid

 

I måndags morse small det. Corona virusets framfart fick till slut bägaren att rinna över för vår kära börs som redan veckan innan tagit nya allt time highs. Informationen om spridningen till mellan östern och framförallt Europa skapar stor oro på marknaden. Resultat är en nedgång av en storlek vi inte har sett på cirka 4 år sedan Brexit annonserades med över 4 %, idag tisdag är vi i skrivande stund ner 0,46 %. För att sätta saker i perspektiv gäller det att ta del av lite statistik, Erik Hansén på twitter får en stark följ rek av mig och bidrar ofta med intressanta diagram, se nedan.


Grafen visar de tillfällen vi sett en nedgång på över 3 % eller mer på Stockholmsbörsen, gårdagen var med andra ord inte direkt unik även om det var bra länge sedan


Stockholmsbörsens utveckling årsvis sen 1987, 70 % av åren har positiv utveckling.

Statistik över antal och storlek på positiva marknaden enligt S&P 500 i USA


Det är alltså inte ovanligt att vi ser börsnedgångar även om börstrenden över tid är positiv. Frågan i detta fall är ju såklart relativ då vi ännu inte vet hur Corona virusets utveckling kommer te sig. Vi har däremot haft en kraftig uppgång på börsen under 2019 och början av 2020 som många oroat sig för. Många passar säkert på att nyttja detta tillfälle att plocka hem vinster eller se det som en anledning att sälja av. Hur länge nedgången fortgår återstår att se.


I lägen som dessa gäller det att hålla sig lugn och sitta stilla i båten, att inte låta känslorna få övertaget. Är du trygg i dina innehav och deras underliggande värde fyller de ingen som helst funktion att sälja om din investeringshorisont är lång. Visst nu är inte situationen över utan under våren kommer det visa sig vilken effekt Corona har haft på resultaten i våra innehav och på ekonomin i stort. Men som grundprincip gäller att om du har ett väldigt långt perspektiv i din portfölj och den underliggande verksamheten i bolaget inte förändras, sitt still.


Om jag tar min egen portfölj som exempel så gör jag relativt gedigna analyser och investerar konservativt. Jag är därmed trygg i mina innehav över tid och ser inte en prisnedgång som ett problem. Skulle de få effekter över tid så får jag såklart omvärdera. Men eftersom jag är trygg i mina innehav har jag snarare suttit och letat köplägen sen måndags morgon. Vilka bolag ser jag läge att kliva in i eller öka på mina innehav. Det är helt enkelt rea på börsen och jag får fler aktier för varje investerad krona. Sitter du däremot med innehav i din portfölj som känns riktigt obekväma i tider som dessa kan du snarare bör reflektera över om bolaget har något att göra i din portfölj över huvud taget. Min portfölj var ner - 4,12 % och hittills idag - 0,84 %, resultatet är att jag har:


 • Köpt in mig i AQ group på 185 kronor

 • Fyllt på rejält i Svolder på 135 kr

 • Fyllt på i Enlabs på 20,70 kr


Jag fortsätter att bevaka mina övriga innehav för att se om de blir läge att tanka på mera. Eftersom detta är min första stora nedgång (eller iaf början på än så länge) har det varit intressant att se min egen reaktion. Blir självklart till att reflektera och utvärdera i efterhand eventuella misstag men än så länge är jag nöjd. Ingen panik att sälja av eller tappa position, jag letar snarare lägen för att kliva in i aktier till vad jag tycker är ett rimligt pris. Jag försöker förhålla mig till vad jag bedömer är bolagens underliggande värde sen tidigare och letar köpläge därefter, sälja finns inte på kartan.


Hoppas ni njuter lika mycket av rean på börsen där ute som jag gör, och om du är osäker, glöm inte att sitta still i båten även om det kan vara obehagligt när det gungar./ Pengadrevet
I tidigare inlägg har jag hintat om att jag har haft ett bolag under hårdbevakning de senaste kvartalen, AQ Group. Jag har sedan Q3 2019 börjat söka efter läge att kliva in då det deras värdering på rullande 12 månader normaliserades. Man får inte glömma bort att Pengadrevet startades i början av oktober vilket gör min egen historik kort och att vi har sett en negativ trend i organiskt tillväxt över 5 kvartal.Återkommande läsare vet att begreppet value trap ofta dyker upp i samband med analyser inom värdeinvesteringar, där ett bolag som ser bra ut på ytan kvantitativt visar sig vara på väg utför vid en djupdykning. Här gäller det att ha koll på läget då cykliska bolag som är konjunkturkänsliga har en naturlig volatilitet i resultaträkningen över tid. Det gör det lite knepigare att värdera och man får akta sig för att inte gå i fällan. AQ är ett bra exempel på ett bolag som får det tuffare vid ett resultat av en dalande konjunktur med bred exponering mot industri. Kan vi då identifiera att den underliggande verksamheten är intakt, och prisnedgången på aktien är ett resultat av naturliga variationer på marknaden finns chans att hitta ett bra köpläge vid låg kurs.


Bolaget rapporterade i veckan och precis som befarat så dök den organiska tillväxten ytterligare till -6.2% från -3,8% i Q3 och -1,2% för helåret och vi fick se en negativ reaktion från marknaden. Vi ska dock komma ihåg att anledningen till värderingen för R12 åter normaliserades efter Q3 var en avyttring av bolaget AQ Segerström & Svenssons. Bolagets omsättning på 157 MSEK första nio månaderna 2018, ger oss en justerad tillväxt för år 2019 på 13,4 %, varav organisk tillväxt 2,2 %, tillväxt genom förvärv 8,9 % och valutaeffekt på 2,3%. Det som har drivit bolagets tillväxt under hösten och som gör att resultatet kommer in positivt är det tidigare förvärvet Trafotek. För helåret var den totala tillväxten in på 9,5 % ojusterat. Notera gärna den fina uppgången i vinst per aktie nedan, även detta delvis ett resultat av 2018 års avyttring.


Fjärde kvartalet i sammandrag


 • Starkt kassaflöde samt fortsatt god tillväxt drivet av förvärv

 • Nettoomsättningen ökade med 6,9 % till 1 300 MSEK (1 216)

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13,8 % till 65 MSEK (57)

 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 8,8 % till 58 MSEK (53)

 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,5 % (4,4)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 MSEK (41), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler med 25 MSEK

 • Resultatet per aktie efter skatt 2,60 SEK (2,58)

 • Soliditeten uppgick till 52 % (58), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler


Helåret 2019 i sammandrag


 • Stark resultatförbättring jämfört med stora extraordinära kostnader 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9,5 % till 5 113 MSEK (4 667)

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63,6 % till 340 MSEK (208)

 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 62,1 % till 321 MSEK (198)

 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,3 % (4,2)

 • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade till 499 MSEK (151), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler med 84 MSEK

 • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 14,37 SEK (8,26)

 • Soliditeten uppgick till 52 % (58), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,33 (2,75)


Uttdrag för helår, R12mån och kvartal från Börsdata

Enligt rapporten anges orsakerna till nedgången att bolaget känner av en avtagande efterfrågan från tillika cykliska kunder och en viss effekt av arbetstagar julen med färre arbetsdagar. Man anger även restruktureringskostnader och en del engångseffekter i vissa bolag som bidragande orsak. Dock ska man ha vidtagit åtgärder genom minskad bemanning för att anpassa sig. AQ väljer att se uppsidan i den cykliska nedgången i efterfrågan och trycker på att detta medför möjligheter att jaga marknadsandelar då både bolaget som kunderna har mer tid över till annat. Samtidigt kan löpande effektiviseringsarbete utföras för att förbättra framtida marginaler. Något som till viss del spär på effekten med minskad efterfrågan är att AQ har tre enheter i Suzhou i Kina som påverkas av Corona. Fabrikerna har haft stängt längre än normalt för det kinesiska nyåret men kommuniceras vara igång igen, dock med lägre kapacitet. Frågan är vilken effekt detta kommer få på tillväxten i Q1 2020.


Det scenario jag ser framför mig och grubblar över är om vi får se ytterligare ett kvartal i raden av minskad organisk tillväxt i Q1 2020. Om så kommer förmodligen kursen få sig ytterligare en känga då marknaden reagerat på det tidigare. I dagsläget ligger jag och bevakar kursen och kliver den under 185-180 kr är det möjligt att jag börjar köpa på mig samtidigt som jag inväntar nästa rapport. Sen får vi inte glömma bort att möjligheten till nya förvärv och hur det kan påverka siffrorna. Vill avsluta med den goda nyheten att VD Anders Carlsson nyss fyllt på med ett par tusen aktier till priset 192 kr för att stärka förtroendet för bolaget.


/ PengadrevetIgår var den mest efterlängtade dagen under rapportperioden för lag Pengadrevet. Mina innehav Bahnhof och Instalco släppte sina bokslutskommunikéer och jag kände att för framförallt Bahnhof var detta avgörande för om jag skulle stanna kvar och öka på mitt innehav eller göra en exit. Då jag redan hade rätt bra koll på att Instalco skulle komma in riktigt fint med tanke på vad som kommunicerats tidigare under året var det ingen chock direkt att se att de levde upp till förväntningarna. Ni kan läsa inlägget då bolaget fick äran att vara i fokus här.


Bahnhof 2019 i sammanfattning


 • Omsättning: 1 293 Mkr (1 143 Mkr)

 • Resultat före avskrivningar (EBITDA): 187,8 Mkr (182,9 Mkr)

 • Rörelseresultatet (EBIT): 139,8 Mkr (142,1 Mkr)

 • Resultat efter skatt: 109,3 Mkr (98,2 Mkr)

 • Resultatet efter skatt per aktie: 1,02 kr (0,91kr)

 • Nettomarginal: 10,9% (12,4%)

 • Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)
Bolaget levererar en omsättningstillväxt på 16,3 % för året (mål 15) vilket de väljer att fokusera på i rapporten. Däremot så bommar de på helårsestimatet för rörelsemarginalen som kommer in 10,8% (mål om 12 som justerades ned till cirka 12 i Q3 lite i smyg). Något man inte väljer att kommentera direkt. I övrigt så framför man stark tilltro till 2020 och sätter estimat på 15% omsättningstillväxt och 12% rörelsemarginal organiskt. Under Q1 slutförs förvärvet av dotterbolaget Elementica och såvitt jag förstår kommer byggstart ske under slutet av 2020 för den berömda och omtalade datahallen i Stockholm. Så vad är problemet undrar ni nu? Mitt problemet är att även om bolaget växer i omsättning så är inte kommunikationen tillräckligt bra kring bommen på rörelsemarginalen. Samt att tillväxt per aktie som till sist är den typen av tillväxt jag är intresserad av ökar marginellt på rullande 12 månader från 1 kr till 1,02 kr (10,7 % för året). Caset här är således att de enorma investeringar som bolaget gör inkl en stark balansräkningen ska bära frukt under de kommande året/åren. Detta har jag inga som helst problem med, så länge inte aktien värderas till p/e 25 + för en tillväxt av top line på 15 %.


Slutsats: Jag inväntade marknadens lilla hype på rapporten och sålde av så här dagen efter på vad jag hoppas är en tillfällig topp, exit blev på 27,30, inköp började på 21,30. Hur som helst är jag inte längre intresserad av att ligga kvar till dessa värderingar och nöjer mig med min avkastning på en bit över 20% för tillfället. Skulle multiplarna gå ner igen under året kommer jag att omvärdera för Bahnhof är ett mycket fint bolag som jag tror på och är intresserad av att äga, men till rätt pris och i linje med min investeringsstrategi. Men i vanlig ordning, eftersom jag har sålt betyder att någon på andra sidan har köpt, vem som gjort rätt får framtiden utvisa.
Instalco 2019 i sammanfattning


Vilket guldkorn va! Det växer och förvärvas så det knakar i bolaget och kassaflödena är riktigt fina. Reservationen här är ju precis som i analysen i mitt tidigare inlägg att det sker i huvudsak genom förvärvad tillväxt vilket såklart är en stor risk. Alla förvärv kan väl rimligtvis inte vara bra förvärv? Sen har vi ju det här med goodwill också som alltid skaver i balansräkningen. Kombinera detta med kort tid på börsen och utan direkta prövningar i hårda tider ger ju en viss skepsis. Men åter till det positiva, vilken tillväxtraket!


 • Nettoomsättningen ökade med 28,9 procent till 5 692 (4 414) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 4,0 (6,6) procent

 • Justerad EBITA ökade till 500 (375) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,8 (8,5) procent

 • Det operativa kassaflödet för perioden var 613 (450) miljoner kronor

 • 19 förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig omsättning om 1 460 miljoner kronor

 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 7,58 (5,20) kronor

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 (1,50) kronor per aktie
Utdelningen enbart ökar med 35% samtidigt som resultat per aktie ökar från 7,37 kr till 7,58 på rullande 12 månader, en ökning med 2,7 % och för året på över 31%. Förvärvstakten slog rekord 2019 då bolaget tog in 19 nya bolag med en samlad årsomsättning på 1,5 miljarder, långt över målsättningen om 600-800 miljoner. Trots detta så finansierades förvärven nästan helt med kassaflödet från den löpande verksamheten .Om vi jämför med Bahnhof ovan handlas Instalco till strax över p/e 20. Nu är det inte direkt jämförbart med tanke på att Bahnhof växer organiskt och investerar tungt i sin egen verksamhet medans Instalco är ett förvärvsdrivet bolag. Olika affärsmodeller i olika branscher. Däremot anser jag Instalco är betydligt mer attraktiv värderat i dagsläget på kort sikt även om risken är betydligt högre i bolaget.
Slutsats: Jag ser fortsatt stor potential i Instalco och deras affärsidé. Mina farhågor kring bolagets korta historisk kommer att minska för varje positiv rapport de lämnar. Med tanke på den fina underliggande tillväxten i bolaget och att förvärven i hög utsträckning kan göras med eget kassaflöde är lovande. Jag har därför ökat på lite i Instalco så här dagen efter rapport.


/ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.