Välkommen till Pengadrevet

 

Få inspiration om handel med aktier och fonder, sparande, analys och privatekonomi. Ta del av verktyg för att analysera aktier och bolag.

 

Här hittar du artiklar skrivna för att bidra med kunskap kring privatsparande och investeringar. Tanken är att inspirera till hur du kan påverka din privatekonomi att utvecklas och bli bättre över tid. Du kan även följa Pengadrevets portfölj och mina investeringar, vilka aktier jag köper och varför. Ta gärna del av mina tips på böcker och poddar under inspiration om du är sugen på att fördjupa dig. Ta även del av mina löpande bolagsanalyser under bolag i fokus.

       Bloggen

Klicka, sök eller välj kategorier för att läsa artiklar

       Aktieportföljen

Se hur jag investerar och följ portföljens utveckling under bloggkategorin portföljuppdateringar

      Lär dig hitta aktier med börsdatas screener

Lär dig använda screeners för att hitta bolag, ta del av mina filter

      Lär dig vad rätt pris på en aktie är

Värdera priset på en aktie med modellen diskonterade kassaflöden, ta del av min mall

   Filosofie och strategi för investeringar

 • Värdeinvesteringar

 • Små- & medelstora bolag i Sverige

 • Fokus på tillväxt och intäkter

 • Risk är centralt

 • Bra bolag som går med vinst till lågt pris

 • Målsättning är 15 % avkastning per år (CAGR) för portföljen över tid

 

Så var det dags för avsnitt nummer fem i serien aktiekunskap där vi ska gå in mer på djupet i begreppet risk, vad det betyder och hur jag resonerar kring det. Vi kommer även att gå igenom vikten av att ha en målsättning och strategi när du investerar för att nå resultat. Missade du avsnitt fyra där vi gick igenom varför du ska investera på börsen, inga problem det hittar du här.


Jag vill börja med att klargöra att detta avsnitt inte kommer att ge tips och råd på vilken strategi du ska tillämpa. Det jag kommer att fokusera på är snarare vikten av att ha en strategi, vad som är bra att ha i åtanke och vad som i min mening är gemensamt för alla bra strategier för nya investerare. På bilden nedan ser du en process som jag själv använder mig av när jag väljer mina investeringar.


Den innehåller stegen:


 • Risk och avkastning

 • Målsättning

 • Strategi

 • Investeringar

Utifrån mitt sätt att se på investeringar så är oavsett vilken målsättning du har eller vilken strategi du tillämpar risk och förväntad avkastning centralt. Alla investeringar är förknippade med risk som du kanske kommer ihåg från avsnitt nummer tre. Risken är i sig alltid förknippad med vilka krav eller förväntningar du har på potentiell avkastning. Enkelt uttryckt, högre krav på avkastning innebär i regel en högre grad av risktagande om du ska ha en chans att nå dina mål. Om du inte har läst avsnitt tre, och speciellt avsnittet om risk rekommenderar jag att du börjar där för att få lite förförståelse kring grunderna. Din målsättning med dina investeringar bör alltså vara starkt förankrad i vilken risk du är villig att ta, och således vilken nivå av avkastning som är rimligt att förvänta sig. Lika viktigt som det är att ha en bra strategi är det att ha en målsättning som bygger på realistiska förväntningar, och rimlig nivå av risk. Din målsättning dikterar sedan villkoren för din strategi, för att du med hjälp av att minsta möjliga risk samtidigt ska ha maximal chans till vinst för att nå dina mål. Andelen risk du är villig att ta bör även vara förankrad i hur mycket kunskap och erfarenhet du har av tidigare investeringar. Låt mig illustrera med ett praktiskt exempel.


 • Din erfarenhet av börsen är knapp och du vill därför inte ta allt för stor risk, men du skulle vilja månadsspara till dina två barn och samtidigt få lite avkastning på pengarna, gärna i snitt med börsen. Du bedömer att du har råd att sätta av max 3000 kr per månad.

 • Du tänker dig 1500 kr var till barnen fram tills de har fyllt 20, det är cirka 15 år fram tills dess

 • Du läser på lite och tycker att indexfonder verkar vara en strategi som passar dig då de till förhållandevis låg risk ger dig en teoretisk avkastning i linje med börsen

 • Du hittar 4 fonder du tycker verkar bra och gör dina investeringar


Ett teoretiskt sparande om 1500 kr per månad med 8 % ränta på ränta effekt i 15 år

Risk och avkastning


Om du minns från avsnitt 3 så varierar risk och avkastning beroende på vilken typ av tillgång du väljer att investera i. Allt ställs sedan i jämförelse med den så kallade riskfria räntan och ju högre krav på avkastning desto högre risk. Men vad innebär då risk, vad är det egentligen jag menar med ordet. Här finns det lite olika definitioner men jag tänker beskriva en som jag tycker om och som passar mig bra. För mig är det i grund och botten risken att förlora kapital vid en investering, att en investering helt enkelt inte faller ut som jag hade tänkt mig. Men kruxet här är att när du gör en investering så kan den falla ut på så många olika sätt, det finns ju snudd på en oändlig mängd scenarion som utspela sig efter att du tryck på köpknappen. Risk blir alltså det omfång av scenarion som kan bli verklighet i varje investering, och potentiell avkastning blir effekten av dessa.


Exempel: Du sätter in dina pengar på ett sparkonto med statlig insättningsgaranti till 0,6 % ränta. Mängden scenarion som kan blir verklighet är få, sannolikt så går inte banken i konkurs och dina pengar ligger tryggt oavsett hur det går för banken ekonomiskt. I värsta fall går den omkull och den statliga insättningsgarantin faller ut och du får tillbaka din insättning. Den mest sannolika variationen i utfall rör förändring i räntan som påverkas av kontexten banken verkar i.


Exempel: Du köper aktier för samma pengar i en nischbank du vet mycket lite om var affärsidé är olika typer av lån till mindre kreditvärdiga låntagare. Aktiekursen kommer nu att påverkas av en mängd olika scenarior, allt från hur hur omvärldens ekonomi påverkar banken, dess verksamhet och dess låntagare. Men även hur marknaden ser på börsen och dess aktiekurser. Du får en kraftig ökning i antalet scenarior som kan utspela sig, men också en chans att nå betydligt högre avkastning än 0,6%


Här kan du se en bild som försöker illustrera detta. Allt eftersom risken ökar enligt den horisontella linjen så ökar också möjligheten till avkastning, men antalet potentiella utfall ökar också. Antalet utfall beskrivs i bilden av en vertikal normalfördelningskurva.En sån här som ni som läst en vetenskapsmetodik på högskola säkert känner igen er i. Ju närmare mitten (0) vi kommer på den lodräta axeln ju högre sannolikhet för ett specifikt utfall.


Nu är det såklart inte så enkelt att vi kan dela in investeringar enligt en normalfördelningskurva utan detta är för att skapa förståelse för hur du kan tänka kring risk och antalet möjliga utfall som kan ske vid en investering. Om du vill snurra till det riktigt rejält sen kan du tänka dig att de inte bara är t.ex. en akties framtid som dikteras på detta sätt. Det går även att väga in alla möjliga scenarion som kunde ha hänt istället för just det utfallet som ledde till att vi står där vi är idag. Här spelar även slumpen en oerhört stor roll som vi helt enkelt inte kan påverka. Det viktiga här är även att ha förståelse för att du inte bara ska se uppsidan i en investering då chanserna är goda att det finns precis lika många scenarion som leder till förlust.


Sen har vi till råga på allt den sista och störst risken av dom alla, den svarta svanen. En svart svan brukar definieras som en händelse som är:


 • Högst osannolik och oväntad statistiskt, mycket ovanlig

 • Den har mycket stor påverkan

 • I efterhand kan vi rationalisera kring händelsen som om att vi kunde förutspått denLåter det här bekant tycker du? Det är nämligen så här börskrascher eller finanskriser brukar gå till.


Att förstå risk och lära dig att utgå från begreppet vid dina investeringar anser jag är centralt. Att alltid ha ambitionen att inte förlora pengar i första hand kommer även att bidra till att maximera dina chanser till vinst. En investering görs i nuläget baserat på historisk information och antaganden om hur den ska utvecklas i framtiden. Då vi inte kan förutspå framtiden eller kan garantera att historik avkastning ska upprepa sig för en tillgång bör vi fokusera på att minimera potentiella förluster. Addera det faktum att investeringar per definition innehåller ett stort mått av slump tycker jag stärker det argumentet.


Att investera för mig handlar om att jag försöker lägga mig på rätt nivå på risk/avkastningsskalan utifrån mina målsättningar som tar avstamp i realistiska mål. Sen försöker jag välja tillgångar där jag har som ambition att minimera chansen att hamna på fel sida om 0 medianen i standardavvikelsekurvan. Jag vill så gott jag kan påverka oddsen i min favör. Värt att påpeka att detta inte innebär att lägga sig högre upp på riskskalan, utan det handlar om att ta samma mängd risk men försöka reducera antalet potentiella negativa utfall för investeringen. Detta är inte heller något magiskt knep som tar bort risk utan endast ett försöka att minimera risken för förlust. Hoppas att bilden nedan kan illustrera vad jag försöker beskriva. Principer för att genomföra detta återkommer jag till nedan i avsnittet.

Målsättning


Att ha en övergripande målsättning med ditt sparande eller investerande är i min och många andras mening centralt. Om du inte har en klar bild över varför du sparar är det svårt att applicera en rimlig strategi för nå din målsättning utan att ta onödig risk. Det är även bra att ha en målsättning som motiverar dig till att fortsätta spara över tid. Då just tid investerad i marknaden är den viktigaste faktorn för framgång. Börjar du med ett mindre kapital eller rent av från noll är även ditt eget kassaflöde in din största påverkan på din investering innan den kan ta fart av sig själv. Vi kan göra en banal liknelse här vid att om du har som målsättning att springa Stockholm Marathon på under 4 timmar om 2 år. Så är det rimligt att du applicerar en strategi för din träning (investering) som faktiskt möjliggör det resultat du strävar efter. En stavhoppare och långdistanslöpare tränar knappast på samma sätt. Om din träning (investering) inte ger resultat i linje med din målsättning behöver du antingen revidera dina mål eller din strategi.


Om du är osäker på vad som är en rimlig målsättning rent ekonomiskt så rekommenderar jag att du använder en "sparkalkylator", eller "ränta på ränta kalkylator" för att räkna på dina förutsättningar. Ungefär som jag visade i exemplet ovan med sparande till barnen i tabellen. Dessa hittar du lite överallt med instruktioner, bara att googla dig fram.


Strategi


Du har nu klart för dig hur mycket risk du är villig att ta och med vilka pengar du är beredd att göra det med. Din målsättning känner du är realistisk i relation till den risk du är villig att utsätta dina pengar för, samt hur mycket du kommer att klara av att spara över tid. Då är det dags att välja strategi för dina investeringar.Generella principer oavsett val av strategi


Oavsett vilken strategi du väljer, må de vara sparkonto, investera i indexfonder eller räntefonder. Du kanske till och med känner dig såpass påläst och trygg att du vågar dig på vissa aktier. Så finns det vissa regler som är generella som är bra att ha koll på. I avsnitt 1 - 4 i serien har jag gått igenom olika typer av marknader, värdepapper samt principer för investeringar om du känner att du behöver backa bandet och läsa på lite.


Diversifiering är ett begrepp som du som nybörjare absolut bör ha koll på. Det är strävan efter att nå resultat och minimera risk genom att använda sig av flera olika typer av tillgångar för att nå sina mål. Istället för att lägga alla din ägg i samma korg väljer du att fördela äggen mellan flera olika korgar, gärna av olika sort. Visst att lägga alla sin ägg i en riktigt bra korg kan potentiellt ge riktigt bra resultat. Men som du kommer ihåg från avsnittet om risk ovan så ökar det också alla antal möjliga utfall, även de riktigt dåliga. Genom att försöka välja flera korgar med god potential försöker vi att maximera antalet positiva utfall, samtidigt som vi vill minimera antalet negativa utfall.


En populär liknelse för det här brukar vara nålen i höstacken. Om vi ser börsen och alla dess bolag som en stor höstack. I stacken finns de tillgångar vi är intresserade av att investera i (vår strategi), dessa kommer i form av nålar. Problemet är att vi vet inte vilka nålar som är bra eller dåliga över tid för de ser ganska lika ut på ytan. Vi vet att i stacken finns det ett par nålar som är riktigt bra, riktiga lottovinster. Men det finns också några som är riktigt dåliga där vi kan förlora massa pengar. Om vi bara väljer 1 nål utsätter vi oss för en onödig risk att hela portfölj utgörs av en förlorare. Samtidigt är chansen låg att vi träffar rätt och plockar lottovinsten. Om vi däremot lyckas leta fram flera stycken som vi tror har bra potential så händer något spännande om vi gör vår hemläxa. Vi lyckas sortera bland nålarna så de ser så bra ut som möjligt. Vi ökar nu chansen att någon av dom är en vinnare. Om de nu skulle vara så att någon av dom är en förlorare så spelar det mindre roll. Det balanserar nämligen upp att vi har flera nålar som förhoppningsvis går helt okej. Vi ökar alltså chanserna för vinnare och minskar den påverkan som en förlorare kan ha på vårt kapital. Tänk typ som när du ska köpa en mogen avokado i mataffären, även om den ser bra ut så kan den ibland var brun eller rutten när vi öppnar den. Väljer vi däremot 10 stycken så ökar chansen att vi får nån som är riktigt bra, samtidigt minskar risken att nån som är riktigt dålig påverkar vårt totala utfall. Förhoppningsvis balanseras det ut positivt av att de flesta är helt okej.


Det finns flera sätt att diversifiera sig på


 • Köp fonder som har en naturlig diversifiering i sig själv, de köper många tillgångar åt dig

 • Investmentbolag som är en sorts bolag som själva investerar i andra bolag

 • Köp flera aktier inom ramen för din strategi med olika riskprofil och avkastningskrav

 • Kombinera olika tillgångar som aktier och fonder för att få en riskprofil som passar dig

 • Fördela dina tillgångar med olika riskexponering


Om vi tar min egen portfölj som exempel som finns att läsa om här på sidan, jag placerar i regel i små till medelstora bolag på svenska börsen. Mitt mål är att slå index över tid och ett delmål är att nå 1 miljon kronor, för att nå dit placerar jag mina pengar i bolag som jag bedömer passar min strategi. Men för att sprida risken och öka chansen för vinnare har jag som mål att ha mellan 8 - 12 bolag i portföljen med viss avvikelse. Diversifiering gäller dock även mellan bolagstyper och branscher. Att ha 12 tillväxtbolag i telekom sektorn är knappast diversifiering vilket skulle visa sig om hela sektorn blir drabbad. Jag investerar i olika typer av bolag som verkar i olika branscher men som har övergripande målsättning gemensamt och alla visar på goda resultat. Jag undviker att ha för många innehav då jag omöjligt skulle ha tid, lust eller ork att hänga med i bolagen samtidigt som jag vill investera tid i att hitta nya bolag och investeringar. Tanken är även att jag inte vill att diversifiering medför att mina riktigt bra innehav utgör för liten andel i portföljen vilket hämmar min avkastning. Detta är en filosofi som fungerar väl för mig som värdeinvesterare som fokuserar på kvalitetsbolag till låg värdering (risk).


Det gäller att ha en balans när det kommer till diversifiering, att göra det för sakens skull är inte att rekommendera. Börjar du ta in bolag eller fonder för sakens skull utan att följa din underliggande strategi är det lätt att du gör din portfölj sämre. För många innehav eller innehav som inte håller måttet inom ramen för din strategi ger inget mervärde. Ett populärt argument mot diversifiering är att det minskar chansen till riktigt god avkastning då för få ägg placeras i för många korgar. Att metoden snarare blir ett sätt att bevara tillgångar snarare än att generera tillväxt. Diversifiering får även mindre betydelse ju mer erfaren och kompetent investerare du är. Men allt måste sättas i en kontext. Mängden investeringar påverkas även av marknaden, under vissa perioder är det svårt att hitta bra investeringar i linje med din strategi. Då får du leva med att ha en högre likviditet i portföljen eller koncentration av innehav med högre risk. I andra fall finns det fler bolag du vill investera i än vad du har möjlighet till, då gäller det att prioritera. Över tid kommer du att märka att investeringarna som går bra i din portfölj börjar ta allt större utrymme. Då gäller det att se över portföljen utifrån din övergripande strategi och risknivå och ställa dig frågan om det är läge att vikta om för att bibehålla en grad av diversifiering du är bekväm med.


Exempel: Du investerar i 5 olika fonder med olika inriktning för att diversifiera dig mot dels olika marknader, typer och valutor. Du vill ha portfölj där storleken på innehavet passar risk, avgift och avkastningskrav för dig. Tänk dig ett pensionssparande som ser ut så här:


 • Bred indexfond Sverige 30%

 • Global indexfond 20 %

 • Tillväxtmarknader indexfond 20 %

 • Ny teknik aktivt förvaltad 15%

 • Branschfond aktivt förvaltad (till exempel fastigheter eller läkemedel) 15 %


Om du följer upp ovanstående portfölj i ett intervall som passar dig, varje kvartal, halvår eller till exempel varje år. Så är tanken att du viktar om portföljen för att hålla ovanstående fördelning. Antingen genom att sälja andelar i fonder som gått riktigt bra eller genom att pytsa in mer kapital i det som halkat efter. Vid detta tillfälle kan du även se över om du vill byta ut en fond om du har hittat ett bättre alternativ eller vill revidera din strategi, risk eller målsättning med dina resultat som utgångspunkt.


Kom ihåg processen på första bilden i inlägget och cykeln, låt resultatet av dina investeringar i jämna intervall ligga till grund för en utvärdering av din egen process och portfölj. Att spara och investera är precis som allt annat, övning ger färdighet och misstag är oundvikligt, men om du vill dra lärdomar under resans gång väljer du själv. En rimlig målsättning och tålamod innebär att du minskar risken för frustration och känslan av misslyckande.

Reducera risk och maximera vinst - köp billigt och sälj dyrt


När det kommer till vissa tillgångar bli tillfället för investeringen allt viktigare. Överlag är det oerhört svårt att tajma marknaden eller en värdering och i långa loppet spelar tid investerad i marknaden mer roll än tajming. Men att köpa billigt och sälja dyrt är en viktigt princip som ofta går mot människans naturliga instinkt. Ofta ser vi ett stort inflöde från massan till börsen då den står högt och går bra för att det känns säkert samt att rädslan för att missa något infinner sig. Sen när marknaden kraschar eller går dåligt ser vi ofta ett större utflöde då rädslan infinner sig. Idealet är såklart tvärtom, att köpa tillgångar billigt och sälja dom dyrt.

Tvärt emot vad många så tror så är i regel risken högre i en tillgång när priset ökar, till skillnad från när priset är lågt. Notera att jag skriver pris här och inte värde vilket är två olika saker. Som exempel kan vi säga att du vill köpa en lägenhet som bedöms ha ett värde (av dig) om 2 miljoner kr. Beroende på om bostadsmarknaden är het eller inte kan priset variera mellan 1.5 miljoner och 2.5 miljoner kronor. Om vi utgår från att risk är kopplat till att förlora kapital, är risken för dig och ditt kapital högre eller lägre om du köper lägenheten när marknaden satt priset 1.5 miljoner eller 2.5 miljoner? Vid vilken nivå står du störst chans att tjäna kapital respektive förlora kapital sett till procentsats av inköpspris?


Ovanstående resonemang är centralt för mig som köper enskilda bolag med principen värdeinvesteringar. Jag letar efter lägen där jag bedömer en tillgångs värde vara högre än det nuvarande marknadspriset. Jag sätter en minimigräns på en säkerhetsmarginal om 20 procent för att jag ska våga kliva in med hänsyn till risk. Enligt exemplet ovan, om bostaden representerar ett bolag jag hittat, jag bedömer att dess underliggande värde är 2 miljoner kr. För att jag ska vara villig att investera vill jag se en säkerhetsmarginal om minst 20 procent vilket ger ett pris på 1.6 miljoner. För att jag ska sälja bolaget krävs att de går åt andra hållet, det vill säga att jag sitter på en tillgång som antingen blir fullvärderad eller övervärderad av marknaden och då säljer jag. Hur jag gör detta är överkurs för denna serie.


Men hur ska du tänka som vill investera väldigt lite tid på börsen och t.ex. investera i fonder över tid genom månadssparande. Måste du vänta tills du tror att hela börsen står lågt för att våga investera i en indexfond? Självklart inte då du skulle behöva vänta bra länge för att köpa samt att det går emot vår princip om att det inte går att tajma marknaden utan att tid i marknaden är det som spelar mest roll. Vad du istället gör är att du försöker få en bra snittkurs över tid. Det vill säga genom att köpa ofta och regelbundet oavsett hur börsen står så kommer du över tid få ett pris som är rimligt utifrån värdet på tillgången. Sparar du 2000 kr i en fond varje månad över 20 år kommer du att ha köpt när det är dyrt (få fondandelar) och när det är billigt (många andelar). Du får då ett trevligt snitt över tid samtidigt som du tar del av den underliggande tillväxten på marknaden. Sen fokuserar du på att vikta om i din portfölj i jämna intervall.


Bilden nedan illustrerar det resonemang jag försökt beskriva ovan av hur risk för förlust av kapital varierar över tid beroende på hur marknaden står. Applicera bilden nedan på exemplet med priset på lägenheten värderad till 2 miljoner.Vet vad du inte vet


När det kommer till att utveckla och implementera en strategi praktiskt finns det en gyllene regel att ha i bakhuvudet. Vet vad du inte vet. Att investera i tillgångar, speciellt om du gör det väldigt fokuserat så gäller det att hålla sig till de man kan. En strategi hjälper dig att hålla ett fokus och ha ett ramverk att förhålla dig till när känslorna lägger sig i.


Till exempel så fokuserar jag så här i början av min investerarkarriär enbart på små till medelstora bolag på svenska börsen. Jag håller mig till Sverige för det är en marknad som jag har nära tillhands och med lätthet kan följa i media och i olika flöden. Jag får en god förståelse för den kontext bolagen verkar i. Jag investerar inte i branscher jag inte förstår mig på eller har svårt att värdera. Jag håller mig till en viss typ av bolag som jag kan identifiera gemensamma nämnare mellan. Detta innebär en trygghet i vad jag gör men samtidigt en stor frustration då min strategi inte tillåter mig att dyka in i bolag som andra investerar i som går med stor vinst. Men syftet här är att reducera risk och med det minimera förlust av kapital. Det krävs disciplin och tålamod att hålla sig till en strategi, men det ger också en trygghet över tid. Jag har stor respekt för att det finns oerhört mycket att lära när det kommer till finans, investeringar och börsen. Jag väljer att hålla ett smalt fokus för att sedan öppna upp över tid ju mer erfarenhet jag får. Precis som med andra områden i livet så blir du duktig på det du gör och övar på, det är samma sak med investeringar. Om du känner att vadå, jag vet ju i princip ingenting så här i början? Då kan det vara ett utmärkt tillfälle att till exempel läsa en sån här artikelserie för att skaffa dig grundkunskaper. Sen börja med att fördela dina tillgångar, identifiera dina mål och börja med att förstå dig på konceptet. Sen är förmodligen breda indexfonder något för dig som kräver lite kunskap och investerad tid. Eller du kanske bara rent av vill ha en förståelse för ditt allmänna pensionssparande. Jämför dig enbart med dig själv och inte med andra, investera efter dina förutsättningar och inte andras. Låt det vara din resa, dina mål och din strategi.


Olika typer av investeringar i relation till strategi


jag förstår att det kan kännas mycket svårt att veta vart i poolen du ska dyka in i så här i början, djupa ändan eller klättra ner på stegen där det är grunt och du bottnar. Första steget bör rimligtvis vara att sitta på poolkanten och fundera över saken. Att ta del av de tidigare avsnitten i denna serie kring vad det innebär att investera till exempel. Andra tycker att det är roligast att bara springa upp i hopptornet och skrika bomben när de hoppar från 5 m. Se djupet på poolen som graden av risk och möjligheten till avkastning. Men djupet är också relaterat till mängden kunskap och erfarenhet som krävs. Dina förutsättningar avgör vilken typ av investeringar du väljer. Men jag tänkte ändå ge en kort introduktion till de absolut vanligaste typerna och när de kan vara lämpligt att välja dom.


Sparkonto med ränta som överstiger inflationen


Att investera dina pengar till lägsta möjliga risk men samtidigt få viss avkastning är centralt för många människor. Jag skriver här i rubriken att räntan bör överstiga inflationen för att du ska få klassa det som en investering. Att enbart placera tillgångar på ett sparkonto är just precis vad det låter som, ett sparande. Dina pengar kommer sannolikt att sjunka i värde över tid om vi inte har ett ränteläge som tillåter dig att få en ränta som överstiger den årliga inflationen. I regel hör pengar hemma här som utgör buffert eller kortsiktigt sparande. Pengar du inte har "råd" att förlora eller exponera för risk. Här snackar vi poolkanten.


Fonder


Kommer i flera varianter med olika riskexponering och avkastningsmöjligheter. Du hittar passiva (index) eller aktivt förvaltade fonder till olika avgifter. Du kan välja mellan all världens olika marknader, valutor och branscher. Din pension är i regel per definition placerad i fonder så du är investerad i fonder vare sig du vill eller inte. Beroende på typ av fond pratar vi här om att gå ner för stegen i grunda änden av polen fram tills du knappt bottnar längre. Indexfonden är förmodligen det självklara valet för 99 % av alla nya eller passiva investerare som ger en rimlig avkastning till låg exponering av risk. Är du ny eller osäker bör du förmodligen börja med att titta på svenska breda indexfonder för att göra dig bekväm med tanken på investeringar.


Aktier


Nu börjar vi snacka om den djupa änden av polen beroende på vilken typ av aktie vi pratar om. Du kanske är intresserad av Investmentbolag som är likartade fonder där bolaget är dedikerat till att investera i andra bolag. Du kanske vill köpa aktier i stora bolag med lägre tillväxt och som ger utdelningar varje år. Eller så är små tillväxtbolag som har skyhögt pris med hög risk din melodi. Allt relaterar till hur mycket kunskap, tid och intresse du har dedikerat till dina investeringar. Men framför allt hur stor risk vill du exponera dina tillgångar för.


Vad är inte en investering (i min mening)


Amortering av lån är inte en investering då du de facto ej avsätter kapital i syfte att generera tillväxt. Amortera är precis vad det utger sig för att vara, en amortering. Summan av den avbetalning av lånet (skulden) vid varje betalningstillfälle. Det sänker din totala skuld och bidrar över tid till minskade ränteutgifter men det genererar ingen avkastning. Du kan givetvis amortera för att sänka dina utgifter över tid som i sin tur ökar dina marginaler varje månad, marginaler du sen kan använda till investeringar.


Bostadsrätt med syfte att bo i är i inte heller i min mening en investering. I regel köper du en bostadsrätt med avsikten att bo i den, du konsumerar helt enkelt ett boende av en viss typ. Sällan görs köpet med en noggrann analys av fastighetsmarknaden, ränteläget och potentiell avkastning kontra risk. Det är stor skillnad på att investera i fastigheter och att konsumera boende. Du använder dig av en kontantinsats för att få tillgång till ett mycket förmånligt lån som möjliggör en konsumtion av en bostad som genererar säkerhet för kreditgivaren. Detta kan liknas vid en hävstångseffekt till din faktiska tillgång som är din konstantinsats. Bostaden och lånet kostar dig sedan avgifter, driftkostnader, ränteavgifter och amorteringar varje månad samtidigt som slitaget på bostaden påverkar dess värde. Att realisera en eventuell vinst (om bostadsmarknaden skulle gå upp exklusive alla kostnader genom åren du betalat och skatt efter försäljning) görs enbart vid utträde ur marknaden eller genom köp av en lägre värderad bostad inom samma marknad. Med det sagt är det självklart många som gjort bostadskarriär och tjänat pengar på att deras bostäder ökat i värde över tid (minus skatt och utgifter). Men det innebär inte att syftet var en investering samtidigt som man inte ska förringa värdet av att konsumera ett boende. Jag har själv en bostadsrätt med belåning, den hamnar inte under facket tillgångar i min balansräkning.


Resultat och utvärdering över tid


När du kommit så långt att du ha gjort dina första investeringar gäller det att ha disciplin och tålamod. Syftet med att ha en målsättning och en konkret strategi är att skapa en fast referenspunkt att förhålla sig till vid tillfället för investeringen, men även när det blåser snålt och känns jobbigt. Om börsen och dina tillgångar går ner i värde (spoiler: det kommer dom göra av och till) så gäller de att inte låta känslorna eller impulserna ta över och agera därefter. Om börsen går ner eller kraschar och du ser en kraftig minskning i av dina investeringar gäller det att sitta still i båten. Om du bedömer att dina investeringar fortfarande ligger i linje med din strategi, som är baserat på dina mål och med avstamp i risk och avkastningskrav så gäller det att hålla sig lugn. Kanske till och med inse att marknaden erbjuder reapriser på just dina värdepapper så du har råd att köpa fler andelar per krona.


Att investera är en dynamisk process som pågår över tid. Allt från dina resultat, börsens nuvarande läge och din strategi kommer att förändras över tid. Detta är helt normalt och något som alla går igenom. Att investera innebär dessutom misstag, du kommer gå på minor eller förlora pengar ibland, det är ofta oundvikligt. Speciellt om du ger dig ut på de djupare delarna av poolen. Då gäller det att komma ihåg att det är ett maratonlopp och inte en sprint. Frågan är inte vad dina fonder eller aktier är värda om 6 månader eller 3 år om du har en horisont på 20 år i din målsättning. Utvärdera dina faktiska resultat regelbundet i den kontext de befinner sig i. Generar din strategi tillräckliga resultat utifrån dina satta mål eller behöver du göra förändringar, om så vilka då?


Det finns tyvärr inga genvägar eller gratisluncher när det kommer till investeringar. Det är kunskap och lärande som är nyckeln till framgångar och inget ersätter praktiskt erfarenhet. Men du kan förbereda dig väl för resan genom att se till att du är medveten om vad du gör genom att tillämpa en väl formulerad strategi utifrån dina mål och förutsättningar. Du kommer dessutom upptäcka att det gör din resa roligare över tid. Och kom ihåg, de behövs ingen examen i ekonomi eller att du är börshaj för att ha en strategi och investera. Du är precis lika mycket investerare av att regelbundet köpa andelar i en indexfond som passar dig./ Pengadrevet


Det har varit en tuff start på året för lag Pengadrevet med vinstvarningar för Kindred och Nilörngruppen. Enlabs som slaktades på rapport på grund av anledningar bara börsgudarna vet och allmän kräftgång i flera bolag. I onsdags verkar det som att vinden kanske har vänt och vi får se utvecklingen börja ta igen det försprång index har tagit.


Stor anledning till vändningen är att Kindred tagit fart i veckan efter ett par positiva nyheter och en bokslutskommuniké som förutom sänkning av utdelning var över förväntan. Ordföranden Anders Ström klev in och köpte aktier för 21 miljoner till 55,34 kr vilket marknaden verkar tagit till sig som såväl positivt men även som riktmärke för aktiens pris. Utöver det har mina två senaste innehav Nordic Waterproofing och Instalco gått bra. NWG som plockades in måndag morgon till 101 kr har avkastat 9 procent på 5 dagar och stängde på 110,40 kr igår fredag.


Jämför utvecklingen på en vecka mot för året hittillsJämförelsen mot Index har således varit tuff då börsen fortsatt höstens trend och gått som tåget. Senaste veckan har vi däremot fått medvind, förhoppningsvis håller det i sig

Här ser ni jämförelse över historisk utveckling för mina aktieinnehav i jämförelse mellan tidsperioder
Avkastning för mina innehav sen faktiskt köp i portföljen
Måste säga att det kändes skönt att få en vecka med positiv trend som dessutom tar igen lite av det tapp jag har haft under året. Inget konstigt egentligen då jag fokuserar på värdeinvesteringar på lång sikt vilket ofta medför att jag först får se en nedgång i aktien innan det vänder. Det är bara ett par rapporter kvar nu från Bahnhof och Instalco där i alla fall Bahnhof är lite av en nagelbitare om de ska lyckas vända upp tillväxten. Det har dessutom varit riktigt mycket action i portföljen då vi fått se flera innehav komma och gå under de första två månaderna på året.


Den återkommande läsaren kanske även noterar att IT konsulten KnowIT fått yxan i veckan efter en medioker rapport. Såldes av på 190 kr med en knapp vinst på cirka 4 %. Inte nödvändigtvis för att jag inte tror på bolaget utan att jag helt enkelt insett att konsultbolag inte hör hemma i min strategi. Jag lever, investerar och jag lär. Jag vill styra mina investeringar mot affärsmodeller som i regel är skalbara, där intäkter genereras genom att du säljer mer av en befintlig produkt. Konsultbolag är beroende av konsulter som fakturerar timmar, för att fakturera mer timmar behöver du således fler konsulter och fler timmar in. Det är också oerhört svårt att värdera produkten i sig då det är själva konsulterna som är produkten och värdet i bolaget.


Listan över typer bolag som i regel inte är för mig och min strategi:


 • Bank

 • Fastigheter

 • Konsulter

 • Råvaror

 • Icke skalbara produkter

 • De säljer något jag inte begriper mig på


Det finns ett bolag jag är förväntansfull över som strax rapporterar, AQ group. Om de lyckas vända den negativa organiska tillväxten samtidigt som multiplarna kliver ned något är det definitivt ett bolag som kan ta en plats i portföljen. Jag har haft ett öga på dom nu i flera månader sen trenden över R12 månader vände i höstas. Detta kan ske genom att vinsten kliver in bra och således sjunker bl.a p/e talet i en bra kontext.


Trevlig helg på er!


/ Pengadrevet

I måndags 2020-02-11 så valde jag att kliva in i Nordic Waterproofing (NWG) efter att bolaget släppts sin bokslutskommuniké veckan innan, de har legat på min bevakningslista med "bubblare" ett bra tag. Jag anser att bolaget har nått en attraktiv värdering och att utsikterna för de kommande åren ser bra ut i relation till de avkastningskrav jag har på bolaget. Då jag tyvärr inte har hunnit skriva ner min analys inför köpet så får det bli så här i efterhand i kombination med ett temainlägg, dagens bolag i fokus är alltså:
Den information jag refererar till kommer från bolagets webbsida, bokslutskommunikén för 2019 samt en analys av ABG Sundal Collier. Genomgången av bolaget görs i huvudsak på koncernnivå, för mer detaljer kring enskilda länder hänvisar jag till kommunikén.


Bolaget


NWG är ett företag med säte i Danmark och noterat på Mid-cap Stockholm. De är en av de ledande leverantörerna av tätskiktsprodukter med tillhörande tjänster för byggnader och infrastruktur inom sitt segment. Produktionen av varor sker i flera länder i norden, Danmark, Finland, Norge och Sverige och de har verksamhet i tio länder i Europa. Det finns en mycket gedigen historik i bolaget som sträcker sig ända bak till 1889 då ett av deras varumärken Trebolit grundades. Idag sitter man på en uppsjö av varumärken anpassade till det nordiska klimatet och erbjuder sina kunder en one-stop-shop vad gäller allt från produkter, installationer och kringtjänster. Slutkunden är i regel inom B2B segmentet men även privata kunder och distribution genom bygghandel. Man har upprättat samarbete med flera olika entreprenörer, har en stark varumärkesportfölj och en bred kundbas vilka man levererar sina helhetslösningar för tätskikt till.


Själva affärsidén bygger på att "utveckla, tillverka, marknadsföra och distribuera innovativa produkter och lösningar för att täta, skydda och bevara byggnader och andra konstruktioner". Produkterna och lösningarna ska hålla högsta kvalitet och levereras med högsta servicegrad. Man har en ambition att förstå och förutse kundens nuvarande och framtida behov. Samtidigt som bolaget vill bibehålla en närhet till kunden genom lokal produktion och smart logistik.


På ytan är det inte direkt ett spännande fin tech bolag vi pratar om, de tillverkar gamla hederliga gedigna tätskiktslösningar för att hålla byggnader och liknande konstruktioner torra. Men Nordic Waterproofing har gjort det länge, och dom gör det riktigt bra. Se bilder nedan för deras produkter.
Ägarbild och utdelningspolicy


I vanlig ordning är en ägarbild av kött och blod att föredra framför institutionellt ägarskap. NWG klarar sig här då deras största ägare är investmentbolaget Svolder som jag har stort förtroende för och dessutom har i min egen portfölj. Utan Svolder i topp här hade jag varit tveksam.


Även ett flertal medlemmar av ledningsgruppen har andelar i bolaget vilket får ses som positivt, här är t.ex. Martin Ellis CEO som sitter på en rejäl stek om 366 270 aktier (31 december 2018)Kanske inte direkt relaterat men en aspekt som jag ser som negativ ur ett småsparar perspektiv är att NWG's moderbolag har sitt säte i Danmark trots sin notering på Nasdaq Mid-cap Stockholm. Det innebär andra regler för beskattning på utdelning som krånglar till det. Dock så har bolaget den 10 december 2019 meddelat att styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna att flytta sätet till Sverige under 2020 och de meddelar även kostnader för konsulter relaterat till detta i rapporten. Jag håller tummarna och det påverkade faktiskt till viss del mitt beslut.


I dagsläget så betalas utdelningen till svenska aktieägare via Euroclear Sweden, skatteavdrag görs om 27 procent enligt danska regler. Enligt nordiska dubbelbeskattningsavtalet kan denna skatt reduceras med 12 procentenheter för oss bosatta i Sverige. NWG har som målsättning att utdelning ska motsvara minst 50 procent av nettovinsten. Sker en flytt till Sverige blir det förmånligare för oss ISK sparare.


En till relevant aspekt här är att bolaget har ett incitamentsprogram för cirka 30 nyckelanställda. Baseras på EBIT-tillväxt över 3 år och ersättning sker i form av "prestationsaktier". Jag ser detta som positivt om det kan knyta kompetens och erfarenhet till bolaget över tid och belöna goda prestationer. Ju fler anställda som har så kallat "skin in the game" desto bättre i min mening. Aktierna kopplat till programmet knyts genom återköp och inte nyemission vilket är fördelaktigt för oss aktieägare om det sker vid rimliga nivåer. I dagsläget har bolaget cirka 200 000 aktier (0,8%) knutna till ändamålet. Det beräknas ha en marginell effekt på nyckeltalen, dock så tycker jag om principen.


Finansiella mål (färg anger om målen uppfylls i dagsläget)


 • Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska uppgå till minst 13 procent

 • Räntebärande nettoskuld i relation till EBITDA ska inte överstiga 3,0 ggr

 • Organiskt tillväxt ska överstiga marknadstillväxten, med tillägg för förväntad tillväxt genom selektiva förvärv


Aktuella siffror och rapporter Kvartalsrapport Juli – september (2019-11-07)


Fjärde kvartalet 2019


 • Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 763 MSEK (692), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent. Företagsförvärv bidrog med 3 procent och valuta med 2 procent

 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 554 MSEK (516) och i Installation Services till 232 MSEK (198)

 • EBITDA ökade med 49 procent till 91 MSEK (61), varav 12 MSEK avser effekter från IFRS 16

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31 procent till 62 MSEK (47)

 • Avkastning på sysselsatt kapital (R12) uppgick till 14,2 procent (14,0)

 • Operativt kassaflöde uppgick till 137 MSEK (84), varav 12 MSEK avser effekter från IFRS 16

 • Resultat per aktie före utspädning var 2,56 SEK (1,03) och efter utspädning 2,54 SEK (1,03)

Januari – december 2019

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 16 procent till 3 122 MSEK (2 680), varav organisk tillväxt uppgick till 7 procent. Företagsförvärv bidrog med 7 procent och valuta med 2 procent

 • Nettoomsättningen i Product & Solutions uppgick till 2 358 MSEK (2 023) och i Installation Services till 866 MSEK (752)

 • EBITDA ökade med 35 procent till 371 MSEK (274), varav 48 MSEK avser effekter från IFRS 16

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 23 procent till 260 MSEK (212), varav 2 MSEK avser effekter från IFRS 16

 • Operativt kassaflöde uppgick till 306 MSEK (180), varav 48 MSEK avser effekter från IFRS 16

 • Vinst per aktie före utspädning var 8,19 SEK (6,30) och efter utspädning 8,13 SEK (6,30)

 • Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 4,50 SEK (4,00) per aktie


Bolagets styrelse kommer att föreslå årsstämman den 29 april 2020 att besluta om en kontant utdelning om 4,50 SEK per aktie, totalt 107 MSEK. Detta förslag motsvarar ca 55 procent av nettovinsten.


Nedan ser ni ett sammandrag av de finansiella nyckeltalen från rapporten, notera gärna raden för EBITDA/EBIT och operativt kassaflöde och kolumnen förändr. för såväl kvartal som helår. Den stora anledningen till det fina resultatet i år är bolagets minskning av rörelsekapitalet i relation till dessa nyckeltal. Detta betyder i enklare ord att bolagets kostnader för att driva sin verksamhet har minskat rejält vilket ger ökade marginaler och således vinst. Detta i kombinationen med den fina tillväxten har bidragit till stark vinstutveckling. Nettoskuld genom EBITDA kryper ner till 1,6 ggr vid utgången för perioden och nettoskuldsättningsgraden är 0,5 ggr.Nu har jag inte stor erfarenhet av Nordic Waterproofing men jag fick en positiv bild av rapporten och tonen som hölls. Tidigt konstateras att utsikterna inför 2020 är att marknadsutvecklingen bedöms vara i linje med 2019 samt att de finansiella målen förväntas nås. Man poängterar även att EBIT förväntas ligga i linje med 2019 under förutsättning att vi har jämförbara vinterförhållanden. Med tanke på att vi totalt saknar vinter denna säsong förväntar jag mig en positiv variation i resultatet för Q1 2020. Under 2020 så ska bolaget fortsätta sitt fokus på organisk tillväxt, lönsamhet och selektiva förvärv. Under 2019 såg man tillväxt över alla regioner med Norge och Finland som stod ut. Dock har man flaggat för en minskad efterfrågan på den finska marknaden där vi också ser en minskad orderingång.


Inget som jag tycker sticker ut anmärkningsvärt i balansräkningen nedan, det är helt enkelt en stark balansräkningen utifrån vad mina ögon kan bedöma.


En detaljerad bild över kassaflödet, notera gärna raderna "Kassaflöde från förändring i rörelsekapital" som bolaget menar på har bidragit till det fina resultatet.Utdrag från Börsdata

Vi tar hjälp av Börsdata för att se över aktuella nyckeltal för att få en enhetlig bild i relation till andra bolag som vi går igenom här i Bolag i fokus serien. Allt samlat på ett ställe dessutom. Vi har relativt kort historik här i noterad form då NWG dök upp på börsen 2016.
En överlag fin stabil utveckling i bolagets top line och vinst, det råder stabilitet i NWG över tid.


Mycket stabila siffror över rullande 12 månader, som vi kan se nedan är tillväxten för vinst per aktie inte jättespännande direkt. Speciellt inte för mig som i regel premierar högre tillväxt men vi pratar kvalitetsbolag här.På kvartalsbasis nedan syns tydligt den säsongsvariation som påverkar bolaget där Q2-Q3 är starka och Q4-Q1 tar stryk. Förhoppningsvis en lättnad i Q1 2020 på grund av den milda vintern där bolaget traditionellt gått med förlust.Estimat producerat av introduce.se importeras direkt i Börsdata. Estimaten för vinsttillväxt kommer in på cirka 8 % för 2020-2020. Kompletta estimat hittar ni i rapporten.Analys


Nyckeln till framgång i NWG verkar onekligen vara stabil organiskt tillväxt över tid i kombination med förvärv vilket placerar bolaget över den underliggande tillväxten på marknaden. Att de nu lyckas kombinera detta med reducerade kostnader för att driva verksamheten innebär ökad lönsamhet. Min förhoppning är att bolaget klarar av att hålla en total tillväxt på cirka 8 procent och en utdelningsandel på över 50 procent över tid. En stark balansräkning med låg skuldsättning innebär att de har goda möjligheter att göra selektiva förvärv framöver om tillfället visar sig. Dock så behöver bolaget hitta rätt verksamheter som bidrar till såväl tillväxt som ökad lönsamhet i kombination med naturliga synergier med befintliga verksamheter. De uttrycker samtidigt att de finns flera intressanta alternativ som de ser över vilket är lovande. NWG står sig väl mot konkurrensen på marknaden då de enligt enligt rapport från introduce överträffar andra aktörer både vad gäller EBITDA tillväxt samtidigt som de handlas till en rabatt. Något som möjliggörs av just strategin organiskt tillväxt i kombination med förvärv.

Den underliggande tillväxten på marknaden är låg samtidigt som bolaget har exponering mot byggsektorn. Dock verkar det råda stabilitet i relation till de produkter och tjänster som NWG erbjuder och volatiliteten bedöms som låg. Det tillkommer även exponering mot råvarupriser men jag har svårt att hitta stora nackdelar även här då bolaget tenderar att justera sina priserna allt eftersom beroende på sina kostnader i verksamheten. Men eftersom vi jobbar med rätt små marginaler vad gäller tillväxt för att nå avkastningskraven så är det ändå orosmoment.


DCF analys


Nedan ser ni ett utdrag ur min diskonterade kassaflödesanalys, priset är satt till inköpspris 101 kr, utdelningsandel 50% samt avkastningskrav (totalavkastning) 10%. Jag har sedan valt att sätta vinsttillväxt till 8% första 5 åren och 6% efterföljande 5 åren. Jag anser att detta är tillräckligt konservativt och den stora frågan är som sagt om de klarar av att hålla 8%. Detta ger oss en riktkurs på cirka 130 kr och p/e 15,8 (glöm ej att vi befinner oss i ett nollränteläge här). Min investering sker till p/e 12,3 med en teoretisk säkerhetsmarginal om strax över 20%.Plus

 • Stabil organiskt tillväxt över tid över underliggande marknad och konkurrens

 • Förvärvad tillväxt och lönsamhet som komplement

 • Stabil balansräkning

 • Ökar sin lönsamhet

 • Återköp genom incitamentsprogram

 • Moderbolagets potentiella flytt till Sverige

 • Varm vinter ger potential för ökat resultat i Q1

 • Svolder som storägare

 • Flertalet i ledningsgruppen har aktieinnehav

 • Höjd utdelning med 50 öre per aktie (ökning med 11,1 %)


Minus

 • Tveksam tillväxt med små marginaler

 • Variation över säsong

 • Exponering mot byggsektorn

 • Exponering mot råvaror

 • Minskad orderingång i Finland

 • Svår bransch att bedöma


Sammanfattningsvis tycker jag att Nordic Waterproofing är ett trevligt kvalitetsbolag med låg risk i en stabil verksamhet. Det medför såklart en nedsida hos potentiell avkastning med viss risk att det kan bli en surdeg om tillväxten stannar av. Det är alltid lite jobbigt att investera i ett cykliskt bolag med exponering mot såväl bygg som råvaror då det är svårare att bedöma ett köpläge. Vad som ser billigt ut på ytan kan egentligen utgöras av volatilitet jag missbedömt. Om de klarar av att fortsätta kapa kostnader och öka lönsamheten i bolaget, samtidigt som de har en tillväxt på cirka 6-8 procent i kombination med en utdelning runt 50% av nettovinsten är jag nöjd. Jag får leva med att de kommer svaja lite i kursen med tanke på säsongsvariation och tänka långsiktigt. Jag hoppas att vi får se en flytt av moderbolaget till Sverige under året för att ytterligare öka på avkastningen till oss aktieägare.


Hur som helst ska det bli spännande att ta del av bolagets resa framöver och ska bli spännande att se vad de hittar på under 2020./ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.