Mitt allmänna pensionssparande

Här försöker jag delge min syn på pensionssparande i breda drag. Detta är inget fokusområde för mig men det är ändå ett sparande/investerande som påverkar oss alla i olika utsträckning. Pensionssparande kommer i flera former och vi har allt från noll påverkan på hur våra pengar förvaltas till full kontroll beroende på sparform. Det här är ingen genomgång av hur fonder fungerar i stort utan detta kommer jag gå igenom i ett separat inlägg och sedan länka till när det är dags.

Lite inspiration: Fonder - vilka ska du ha?

 • Inkomstpension, förvaltas av pensionsmyndigheten och är inkomstbaserad

 • Premiepension, den del av din allmänna pension du själv kan påverka hos pensionsmyndigheten

 • Tjänstepension - pensionssparande via din arbetsgivare

 • Eget sparande

 

 

Jag kommer här att fokusera på mina val av premiepension och tjänstepension då eget sparande och investerande omfattas i sin helhet av bloggen i övrigt.

Premiepension

Premiepensionen omfattas av de fonder som ansökt om att få vara en del av premiepensionsvalet samt uppfyller dom kriterier som pensionsmyndigheten ställer. I detta inkluderas en statlig rabatt på fondavgiften vilket innebär att det är en avsevärt lägre avgift att placera sina pengar i dessa utvalda fonder via pensionsmyndigheten än att göra det privat. 

 

 

Exemplet ovan är taget från pensionsmyndigheten där Swedbank Robur Fastighet A har en fondavgift på 0,27% till skillnad mot en totalavgift på 1,30% hos andra aktörer. Detta innebär i praktiken att vi småsparare får en chans att spara i aktivt förvaltade fonder till ett betydligt billigare pris, något jag personligen tycker om att utnyttja. Det finns dock gott om statistik som talar för att även professionella förvaltare över tid har svårt att slå index. Att placera i indexfonder med så låg avgift som möjligt kan därmed vara att föredra då du över tid kan vinna på detta. Men det är en lång diskussion för ett annat tillfälle.

 

Fonder i sig har dock vissa restriktioner då de har regler samt en placeringsriktning att förhålla sig till. Till ett exempel så måste en fond som anger att den ska följa OMX Stockholm 30 som är det Index som följer de 30 mest omsatta bolagen på börsen de facto spegla detta index. Det spelar ingen roll hur mycket eller lite kapital som finns i fonden, om det finns köpare eller säljare till bra priser av de underliggande värdepappren, fonden måste helt enkelt spegla index vilket medför att den aktivt måste vikta om portföljen när det sker förändringar i det aktuella indexet. Detta skapar givetvis stora restriktioner för fondförvaltare, speciellt i fonder med smalare placeringsriktning än ett större index. De kan helt enkelt inte köpa vissa värdepapper då innehavet måste uppfylla en viss procentandel i fonden. Eller ett innehav får ibland endast uppfylla en viss procentuell andel av totalinnehavet i det enskilda bolaget. Det finns många fler aspekter som skapar restriktioner vid fondsparande men de tänker jag inte gå igenom här, nu är det trots allt fonder vi har att förhålla oss till och det som är av relevans för just denna diskussion är rabatten hos premiepensionen.

Nu kanske det framstår som jag inte är ett stort fan av fonder överlag, framförallt inte Indexfonder, så är inte fallet. Indexfonder till låg avgift är ett alldeles utmärkt alternativ för en småsparare som inte vill lägga tid eller energi på sitt sparande och ändå få en relativt trygg avkastning. Avgifter är även som bekant för många en oerhört central faktor vid valet av fondplacering. Det jag vill belysa här är att jag inom just premiepension ser stora fördelar med även se över aktivt förvaltade fonder då det är ett begränsat utbud av val som tillhandahålls överlag. Det går potentiellt att hitta flertalet fonder som historiskt uppvisat bättre avkastning inklusive avdragen rabatt än likartade indexfonder. Historisk avkastning är dock givetvis ingen garant för framtida avkastning men det ökar valmöjligheterna markant för diversifiering. Men eftersom premiepensionen är en relativt liten del av ditt totala pensionssparande, och det kommer med kraftigt rabatterade priser föredrar jag helt enkelt att där ta ut svängarna och välja fonder jag annars skulle ratat på grund av den höga avgiften. Fonder som om stjärnorna står rätt kanske kan generera en högre snittavkastning över tid.

Sammanfattning av min syn på placering av premiepension

 • Tillämpa generella investeringsprinciper vid val av dessa fonder, det är fortfarande investeringar som görs och du bör ha en målsättning och en strategi som dina val baseras på

 • Även ett premiepensionssparande bör diversifieras för att minimera risk och maximera chans till vinst

 • Våga ta ut svängarna och se över aktivt förvaltade fonder med hög rabatt på avgiften och bra avkastning

 • Ha din bas lokalt i Sverige som över tid visats vara en stabil börs med bra avkastning. Krydda med en globalfond och kanske ett tillväxtmarknadsindex eller liknande för att få en ökad spridning

 • Glöm inte att även pensionssparande måste bedömas utifrån risk, framförallt i relation till år kvar till pension

Min premiepensionsfördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min syn på tjänstepension

Tjänstepensionen är betydligt knepigare då den omfattas av en mängd olika aktörer på marknaden och det saknas en bra struktur i det Svenska pensionssystemet för att förvalta denna. Det är olika aktörer beroende på vilken sektor du jobbar i, vilket kollektivavtal du har samt vad din arbetsgivare tycker och tänker. En grundförutsättning enligt mig för att få till en rimlig översyn och förvaltning är att få en samlad bild av dina sparformer. Hur dessa sedan förvaltas är oerhört individuellt beroende på placering så det är ingen idé att ens försöka ge sig in på här. I korta drag fungerar systemet på följande vis att din tjänstepension placeras hos en aktör. Aktören är i sin tur knuten till en valcentral som hanterar flytt av kapital. Hos valcentralen kan du begära flytt till en annan aktör och på så sätt börja samla dina innehav.​Det är en process som sker i flera steg och som kan ta några månader med flyttider. Men som regel gäller detta som jag själv har gått igenom steg för steg:

 1. Logga in på Minpension och gör en insamling av dina innehav, de hämtar från samtliga aktörer i Sverige

 2. Logga in på samtliga valcentraler och begär en sammanställning, samma process sker här som ovan fast mer specifikt

 3. Skapa en överblick hos respektive valcentral vart du har möjlighet att flytta pensionen, hitta en gemensam förvaltare

 4. Begär en flytt av ditt befintliga kapital samt framtida insättningar till en aktör så långt det går

 5. Efter samtliga flyttar är klara (kontrollera med Minpension) logga in hos vald aktör och gör dina val

 6. Lev med att det aldrig går att fullt ut ha kontroll eller bra överblick av dina innehav

Jag självt har valt att flytta över så mycket av mina placeringar till Swedbank då jag helt enkelt tycker att jag fick bäst utbud av valbara fonder hos dom. Dina alternativ här är dock oerhört begränsade jämfört med t.ex. premiepensionen och det finns ingen rabatt att tillgå om inte aktören själv erbjuder något, t.ex. om du samlar samtliga engagemang hos dom.

Samma rekommendationer råder även här som vid övriga placeringar vad gäller målsättning, strategi och förhållande till risk.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.