Pengadrevets aktieportfölj

Här presenteras innehaven i pengadrevets portfölj, allt sköts via ett Investeringssparkonto hos Avanza. För information om målsättning, strategi och hur innehaven väljs ut ta en titt på sidorna under menyfliken Strategi. Jag rekommenderar även detta inlägg om hur min portfölj tas fram.

  • Portföljen startades i augusti 2019 och första investeringen gjordes den 2019-08-12 för 5000 kr

  • Innevarande månad kommer att läggas upp löpande så aktuell status är inte representerad

  • Värdeförändring över tid kommer att presenteras i en separat tabell för referens

  • Försöker hålla en sparkvot på cirka 25-30% månad med ambitionen att öka över tid

  • Jämförelse sker mot Index OMX Stockholm PI som inkluderar samtliga bolag på Stockholmsbörsen exklusive återinvesterad utdelning

Observera att detta inte är en rekommendation till köp av bolag, ej heller visar det mina innehav i realtid då uppdatering sker månadsvis. Presentationen är till för inspiration och för att synliggöra min resa som investerare. Läsare uppmanas till att göra sin egen analys inför investeringar samt uppmärksamma att alla investeringar är förknippade med risk.

Portföljens innehav och totalavkastning 2020-02-02

Nuvarande målsättning 100 000 kr

Totalavkastning för mätperioder 2020-02-02

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com