• Pengadrevet

Aktiekunskap avsnitt 2 - Vad är aktier, fonder och andra sorters värdepapper?

Då var det dags att för andra gången sätta sig i skolbänken med avsnitt nummer två av Aktiekunskap här på Pengadrevet, för dig som råkat missa första avsnittet hittar du det här. Eftersom del 1 redde ut vad en börs är, så är det naturligt att vi följer upp med vad det är vi köper och säljer på dessa marknadsplatser, eftersom det gavs en liten introduktion till dessa i första delen. Jag kommer att gå igenom det mest grundläggande typerna av värdepapper som är relevanta för de flesta av oss. Men jag kommer även göra en mer översiktlig genomgång av övriga typer för att du ska veta att de existerar, även om du sannolikt aldrig kommer att handla med dessa, i alla fall inte direkt.
Aktier


En aktie är enkelt uttryckt en ägarandel i ett företag. Ett företag som har bolagsformen aktiebolag utgörs av en mängd ägarandelar som är fördelade mellan dess aktieägare. Hur stor del andel du äger avgörs av den totala mängden aktier i bolaget. Att köpa aktier innebär alltså i praktiken att du blir delägare i det bolaget du investerar i. Det underlättare för många psykologiskt att tänka i dessa termer att du faktiskt investerar i ett företag, du köper inte bara själva "aktien". När du väl investerat är du aktieägare och noteras i bolagets aktiebok. Förr i tiden fick du ett faktiskt bevis i pappersform som du kan se exempel på ovan, numera är det digitaliserat så du registreras i en databas, ägarbeviset blir det kvitto du får vid transaktionen.


Det kan vara på sin plats att förstå väldigt kort varför du kan köpa aktier i bolag även om det i regel sker på andrahandsmarknaden på börsen. Bolag emitterar aktier när de noterats på börsen eller genom en så kallad nyemission, det görs för att finansiera bolaget, att få in mer kapital helt enkelt. Dessa aktier är sen de du i regel köper av andra ägare på just börsen, typ som på blocket.


Det finns olika typer av aktier som medför olika rättigheter för dig som aktieägare, A-, B-, C- och D-aktier samt preferensaktier. Det vi ska fokusera på här är A, B och C som kallas för stamaktier och är det som vi vanligtvis syftar på när vi säger just "aktier". Jag vill påstå att du i 9 fall av 10 kommer att investera i B aktier. Skillnaden mellan A och B/C är att A-aktier brukar ge rätt till fler röster på stämman, t.ex. förhållande 2 till 1. Medans vanliga B/C aktier ger ett förhållande om 1 till 1. Det finns oftast fler B aktier i omlopp än A aktier vilket gör att det blir en så kallad högre likviditet i dessa. Det är en högre omsättning helt enkelt vilket gör det lättare att köpa och sälja. Preferensaktier är en aktietyp som ger företrädesrätt till utdelningarna i ett bolag, detta är överkurs för nybörjare så det är inget jag går in djupare på. Vilken typ av aktie du köper visas i aktienamnet eller i bolagets kortnamn.

Volvos B aktie med kortnamnet VOLV B

Varför vill du då som privatperson äga aktier, eller vara delägare i ett bolag? Det korta svaret är att det finns potential att tjäna pengar genom att ta del av bolagets vinster, eller att bolagets värde och eller pris på marknaden går upp och du kan sälja och tjäna mellanskillnaden. Du har även möjlighet att investera i företag eller branscher som du tror på eller vill stödja om det är intressant för dig. Det är ett väldigt specifikt sätt att investera sin tillgångar inom ramen för stor variation av strategier som kan leda till överavkastning. I kommande delar av aktiekunskap går vi igenom mer specifikt kring handel.


Fonder


Fonder är den i särklass vanliga investeringsformen i Sverige då alla arbetsföra svenskar som har rätt till statlig pension har ett fondsparande. Lägger du dessutom på det faktum att de flesta har en tjänstepension och att 8 av 10 svenskar väljer att privatspara i fonder så är det ganska slående. Vill du fördjupa dig kring fonder och reda ut vad du ska köpa har jag skrivit ett par inlägg här om just detta. Men åter till grundkursen.


Gemensamt för alla fonder är att du köper en andel i fonden hos ett fondbolag, fonden sköts sedan om av en förvaltare. Vi kan likna detta vid att du köper en en buffé, men du kan själv inte bestämma vilka rätter som ingår på bordet, det är förutbestämt utifrån vilket sorts buffé du valt att köpa och vilken restaurang du gått till. Här gäller det alltså att ha koll på vilken sorts fond du är intresserad av att köpa. Maträtterna på buffébordet är i den här jämförelsen de underliggande värdepappren som fonden äger, t.ex. aktier i en aktiefond. Det finns olika typer av fonder med olika underliggande tillgångar som kan vara bra att känna till, dessa ger i sin tur olika riskprofiler:

  • Aktiefonder (Innehåller aktier, i regel högre risk)

  • Räntefonder (Räntebärande värdepapper, i regel lägre risk)

  • Blandfonder (Mix av ovanstående)

  • Indexfonder (Följer ett förutbestämt jämförelseindex, se del 1 i serien för mer info)

  • Hedgefonder (Försöker nå avkastning oavsett marknadsläge, i regel högre risk)

  • Fond-i-fonder (Investerar i andra fonder)


Exempel taget från Avanzas fondlista

Vilka regler som gäller för innehaven i fonden sätts av förvaltarna, här inkluderas bestämmelser från regleringar, investeringsstrategi och hur aktiva förvaltarna är i sitt arbete. När du väl bestämmer dig för att göra en investering så får du precis som när du köper en aktie en andel i ett bolag, helt enkelt en andel i fonden. Genom dessa andelar äger du sedan beroende på kontoformen du sparar i andelar i de underliggande värdepappren. Lite som att du betalar för buffén, blir delägare i all mat på bordet och få en liten del av varje rätt. Den vanligaste fondtypen i Sverige är öppna fonder som vem som helst kan investera i, det skapas nya andelar när du köper fonden. Storleken på fonden varierar sedan med inflöde och utflöde av kapital, om delägarna helt enkelt blir fler eller färre.


Så varför ska du investera i fonder? Jag vill påstå att för den stora majoriteten av småsparare och investerare så är fonder ett väldigt attraktivt alternativ till enskilda värdepapper. Du lägger över förvaltningen av dina pengar på någon annan som gör det åt dig, du får en automatisk riskspridning genom att fonden investerar i flera underliggande tillgångar. Du kan luta dig tillbaka och månadsspara och få en bra snittkurs över tid och en rimlig avkastning. Du kan följa upp dina innehav 1-2 gånger per år och sen lägga din tid på annat. Nackdelen är givetvis att du inte har kontroll över vad du investerar i eller hur det görs, du är bunden till fondens restriktioner och det kostar en avgift samtidigt som du inte får ta del av utdelningar. Det fyller även en funktion att ha grundläggande koll på fonder då det medför att du får bättre kontroll över din pension.

Detta var de vanliga formerna för investeringar, kommande avsnitt är en kortare översikt med exempel på övriga typer av värdepapper för kännedom. Men sannolikt något de flesta av oss aldrig kommer att röra.


Börshandlade produkter


Börshandlade produkter är en typ av produkter där ju köper en produkt som följer utvecklingen på en förutbestämd underliggande tillgång som är noterad på börsen. Det kan handla om att du vill ha tillgång till produkter som är svåra att få tag i, få en hävstångseffekt eller handla på andra förutbestämda premisser. Det är en finansiellt instrument som kan liknas vid en överenskommelse mellan två parter. Lite som att satsa pengar på ett spel på Unibet, typ.


Börshandlade fonder (ETF:er)


Liknar en fond men skillnaden är att istället för att du köper andelar i en fond via ett förvaltande bolag så handlas dessa direkt på börsen likt en aktie. De följer sedan värdet på den underliggande tillgången. Det kan vara flera aktier likt ett snävt index, värdet på guld (utan att äga guld) eller till exempel en valuta. Det kan även vara tillgångar på andra börser som du annars inte har tillgång till via din nätmäklare.


Certifikat


Liknar en ETF i den bemärkelsen att de följer en underliggande tillgång. Dock så tillkommer en hävstångseffekt för att hedga sin position. Köper du t.ex. ett certifikat med faktor fyra så multipliceras resultatet på den underliggande tillgången med fyra. Du kan alltså tjäna fyra gånger så mycket, eller förlora fyra gånger så mycket på din investering.


Warranter


Du köper ett instrument med hävstångseffekt till ett förutbestämt pris som följer värdet på en underliggande tillgång, t.ex. en aktie. I warranten ges en slutdag och ett lösenpris som anger om du får avkastning när warranten faller ut. T.ex. du köper en warrant som följer guldets värde för 10 kr, den anger att om 20 dagar så får du x gånger investerat värde om kursen står högre än värde x. Annars har den inget värde och du förlorar din ursprungliga investering.Derivat


Terminer


Utgörs av ett avtal mellan två parter där en förbindelse görs om att köpa en tillgång till ett förutbestämt pris vid ett viss datum. Till exempel så förbinder du dig att köpa en aktie till ett pris av 10 kr om 10 dagar. Du förbinder dig att betala vid det angivna datumet och motparten ska i sin tur leverera den underliggande tillgången.


Optioner


Kan liknas vid att köpa en lott. Du ingår i ett avtal till en mindre kostnad där du sen har valmöjligheten att fullfölja avtalet vid ett visst slutdatum. Du köper till exempel rätten att få köpa en aktie för 20 kr om 1 månad för 2 kr idag. Vid slutdatum har du alltså valet som köpare att göra köpet eller avstå, kostnaden om 2 kr är betald oavsett.


Räntebärande värdepapper


Obligation


Ett annat ord för ett lån. Ett företag eller staten ger dig möjlighet att låna dom pengar till ett förutbestämt pris och period. Istället för att ett företag lånar pengar av en bank kan de alltså låna pengar av investerare.


Konvertibel


Fungerar på samma sätt som en obligation, det är ett lån mellan två parter men där långivaren har möjlighet att konvertera lånet till en på förhand bestämd tillgång. Till exempel du lånar pengar till ett företag och kan sedan konvertera lånet till aktier i bolaget enligt förutbestämda villkor.


Då var det slut på del två av aktiekunskap. Vid nästa tillfälle ska vi gå igenom vart, hur och när du handlar dessa värdepapper på börsen så att du får en total överblick över hur det fungerar./ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.