• Pengadrevet

Aktiekunskap avsnitt 4 - Varför ska du handla på börsen?

Detta är förmodligen det viktigaste avsnittet av alla i serien Aktiekunskap här på Pengadrevet. Anledningen är att svaret på frågan varför ska du handla på börsen i sig är skälet till att den här bloggen existerar överhuvudtaget. Det är skälet till att jag försöker inspirera och bidra med kunskap kring investeringar, och samtidigt dela min resa och portfölj för att ge exempel på hur det kan se ut från start för en helt vanlig person. För mig som för ett par år sedan inte hade en susning om vad det innebar med börsen, aktier fonder och pension och den resa jag försöker göra. Om svaret på frågan är tillräckligt bra hoppas jag att det leder till att fler av er blir inspirerade att göra samma resa. Att börsen ska gå från att vara något mystiskt mumbo jumbo som rika snubbar i kostym sysslar med, eller som ryktet säger kan ruinera dig som en blixt från klar himmel.


Jag ska nedan försöka presentera och argumentera för olika anledningar och perspektiv som jag (och många andra) anser är centrala för varför börsen är något gemena man bör lära sig mer om. Varför små ekonomiska frön du planterar över tid kan växa sig till stora träd, bara genom just tid. Känner du att du behöver uppfräschning hittar du avsnitt tre här.
Alternativ för dig med pengar på sparkontot


De flesta av oss har någon form av inkomster och utgifter i våra liv. Den stora målgruppen för den här bloggen är enligt google analytics läsare i åldern 24 - 55 år som jag förmodar har någon form av intresse för det generella temat. Har du inkomster och utgifter är även chansen hög att du har tillgångar, kanske till och med skulder. Vad du har är då i så fall en mycket enkel version av hur ett litet företags ekonomi fungerar.


Så enkelt uttryckt, din privatekonomi består sannolikt av dina:


 • Inkomster (lön och andra flöden in på ditt konto)

 • Utgifter (räkningar och konsumtion)

 • Tillgångar (sparade pengar, investeringar, lösöre)

 • Skulder (lån och krediter)


Vi kan illustrera detta med en populär bild ur Robert T. Kiyosakis böcker. Vad du tittar på här är ett positivt pengaflöde, där inkomster är högre än utgifter, och dina tillgångar är större än dina skulder. En helt vanlig situation för en normalinkomsttagare med en lön som överstiger dina utgifter, och med tillgångar som överskrider dina skulder.Om du har har en privatekonomi som liknar den vi ser ovan är chansen stor att du är redo för att investera dina pengar på börsen som vi diskuterade i avsnitt tre. Men det finns såklart flera alternativ för dig parallellt med att investera om du har pengar över eller ett överskott från dina utgifter, t.ex.:


 • Extra konsumtion

 • Spara dina pengar på ett sparkonto (buffert)

 • Amortera ned dina skulder (minska skuldstapel samt minska utgifter över tid)

 • Spekulera (se definition i avsnitt nedan)


Det jag vill belysa här är att du först och främst vill sträva efter en balans i din privatekonomi och till det ha en strategi för hur du vill att den ska utvecklas framöver. Vilka av staplarna på bilden ovan vill du påverka, öka eller minska. Att investera dina tillgångar på börsen handlar helt enkelt om att du tar ett överskott från dina inkomster, dessa placeras i kategorin tillgångar, tillgångarna i sig växer och genererar nya inkomster. En positiv cirkel i motsatts till den negativa cirkel du kan befinna dig i om du har skulder och utgifter som överstiger inkomster och tillgångar. Då du hamnar i den situation som dom du ser befinner sig i lyxfällan på tv. Precis som du aktivt kan påverka att du inte hamnar i en negativ cirkel, så kan du aktivt påverka att du hamnar i en positiv cirkel. Även med väldigt små medel.


Återigen vill jag illustrera detta med en bild av Robert T. Kiyosaki som jag tycker är en mästare på ämnet. Nedan ser du två versioner av bilden ovan med likställda staplar, skillnaden mellan dom är uppenbar. Bilden till vänster visar en privatekonomi där dina inkomster går via dina skulder (t.ex. krediter, ränta på lån) och sedan läggs överskottet på utgifter och konsumtion. Bilden till höger däremot, den illustrerar hur tillgångar kan generera nya inkomster.Tänkt nu att du själv kan laborera med hur dessa flöden går och hur du vill att din privatekonomi ska se ut och fungera, pröva med penna och papper. Hur ska dina så kallade kassaflöden gå, vilka vägar vill du att de ska ta och i vilken ordning. Låt mig ge ett exempel till nedanför på vad jag försöker komma till där dina inkomster flödar i första hand via nya investeringar och tillgångar, sedan tar du hand om dina utgifter och överskottet genererar nya inkomster (kassa).


Jämför skillnaden med detta kassaflöde nedan, där alla inkomster går till utgifter och skulder varje månad, något jag skulle beskriva som ett ekonomiskt ekorrhjul där du sitter fast.För mig är det här grunden bakom konceptet investeringar, jag vill inom ramarna för min privatekonomi öka andelen inkomster och i sin tur tillgångar. När tillgångarna växer skapar de nya inkomster över tid och genom en effekt som kallas ränta på ränta (mer om detta nedan) leder till en snöbollseffekt. Jag är inte längre enbart beroende av ett kassaflöde (min lön).


Skillnader mellan att spara, investera och spekulera med dina pengar


När du nu fått veta ett enkelt koncept för att betrakta din egen ekonomi och vilka vägar dina pengar tar så tänkte jag att vi ska definiera vad det egentligen innebär att investera dina inkomster i tillgångar. Hur du på ett effektivt sätt får stapeln tillgångar att växa så mycket som möjligt över tid. Jag erbjuder här enkla och generaliserade definitioner av några några begrepp för att belysa skillnader.


 • Spara: Att lägga undan kapital för framtida bruk, typ sparkonto eller madrassen

 • Spekulera: Avsätta kapital i hopp eller tro om framtida avkastning, t.ex. tron om att marknaden (alla andra människor) ska värdera en aktie högre i framtiden eller att en trend ska slå. Eller bara köpa en lott

 • Investera: Att placera kapital i en tillgång som förväntas leda till framtida avkastning i relation till kalkylerad och kontrollerad risk. Gärna på lång sikt

Jag vill poängtera att det jag fokuserar på här på pengadrevet och i mina artiklar är investeringar. Viktigt att poängtera är att investeringar såklart inte alltid leder till avkastning. Tanken är dock att utgå från att minimera risken till förlust av kapital, och maximera risken till avkastning. Såklart lättare sagt en gjort men ack så viktigt att ha i åtanke när vi pratar om dessa frågor.


Du handlar redan på börsen, indirekt alltså


Vare sig du vill eller inte så är du förmodligen redan exponerad mot börsen. Om du har statlig pension (typ alla), tjänstepension (många) eller är en av de 8 av 10 svenskar som enligt statistik placerar sina pengar fonder så är du exponerad. Denna exponering är dessutom en viktigt del av din framtid som många dessutom oroar sig för, din pension. Att då ta del av kunskap som skapar ökad förståelse för vad detta innebär och framförallt hur du kan påverka din framtid är enligt mig viktigt och fördelaktigt. Många tvekar inte att lägga två veckor på att undersöka vilken tvättmaskin, dator, mobil eller soffa de ska köpa. Tala inte om hur mycket tid som läggs på att köpa ett boende. Men väldigt sällan vill gemene man lägga tid på att undersöka hur deras pengar ska hanteras. Då kan det vara bra att påminna sig själv om att du förmodligen redan är exponerad. Och att du dessutom förmodligen inte kunde något om tvättmaskiner innan du köpte en ny, men du lärde dig en del på vägen när du googlade prisjämförelser. Du blev ingen expert, men du lärde dig tillräckligt för att göra ett köp.


Inflation


Den generella ökningen av priser och tillika minskade värdet av pengar. När man får tillfälle att citera vår kära riksbank, jag då tar man den:


"Inflation är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Pengarna minskar alltså i värde. Det tar sig till exempel uttryck i att priset för samma korg med varor i affären stiger över tiden."


I Sverige har riksbanken ett inflationsmål om två procent per år för att "skälet till ett inflationsmål är att det bidrar till prisstabilitet, vilket skapar förutsättningar för god och långsiktigt hållbar tillväxt". Jag tänker inte gå djupare in på varför de resonerar så utan då hänvisar jag till Riksbankens artiklar.


Poängen här är att dom nu riksbanken har ett inflationsmål om två procent per år så kommer per definition dina pengar minska i värde i linje med den nuvarande inflation, om du inte ser till att du får avkastning minst i just linje med inflationen. Eller har dina pengar placerade i en tillgång som är inflationsjusterande. Exempel, vi har ett nollränteläge i skrivande stund där du får en sparränta på < 1 % i regel om du inte vill binda dina tillgångar. Inflationen ligger i skrivande stund på 1,7% enligt riksbanken. Lite enkel matematik talar om för oss att du effektivt förlorar pengar på att ha dom placerade på till exempel ett sparkonto.
Avkastning


In träder vår räddare i nöden, avkastning. När jag skriver avkastning menar jag i regel samma sak som ränta på dina pengar. Du investerar dina pengar i tillgångar som förväntas ge en viss avkastning (ränta) över tid. Tillgången bör dessutom vara inflationsjusterad för att motverka effekten. Investerar du i t.ex. aktier eller liknande värdepapper på börsen är de justerade då de handlas till marknadspris. Samt att det underliggande bolagets värde eller tillgångarna i fonden är justerade inom ramen för sin egen ekonomi. Här har du redan fått en introduktion i avsnitt tre där jag gick igenom ett exempel på vad avkastning kan ge över tid om du investerar på långt sikt. Jag vill här följa upp med lite fler exempel på hur det kan se ut.


Vi tar och jämför tre scenarion för hur du kan hantera dina pengar, kom ihåg att dessa är teoretiska och om allt faller ut enligt plan. Vi utgår från faktorer som är väldigt snarlika mina och min portfölj, vi börjar från 0 och planerar att investera 5000 kr i månaden i 25 år. Här ges ingen justering för skatt eller inflation utan jag vill enbart illustrera skillnaderna men ber läsaren ha detta i åtanke.


 • Inflationen sätts till teoretiska 2 %

 • Sparkonto med 1 % ränta (En i dagsläget hög men inte ovanlig ränta), dina pengar dubblas på 70 år

 • Investering i indexfonder med cirka 8 % snittavkastning över tid (börsens snitt över tid), dina pengar dubblas på 9 år

 • Investera i aktier med målsättning om en överavkastning på 15 % per år (min ambition och det jag vill göra med min portfölj), dina pengar dubblas på 5 år

 • Grafer och mallar nedan är framtagna med hjälp av verktyg från RikaTillsammans.se


Sparkonto 1 % ränta (notera att det är utan inflation och skatt)Avkastning enligt historiskt börsindex om snitt på 8 % per år (notera att det är utan inflation och skatt)Avkastning om 15 % per år i snitt (notera att det är utan inflation och skatt)


Jämförelse av av de tre graferna i excel


Resultaten i tabellform, återigen utan skatt eller inflationsjustering


 • Sparkonto 1 % ränta ger 1 711 538 kr

 • Index med 8 % avkastning ger 4 737 265 kr

 • Investering med 15 % avkastning ger 14 682 718 kr


Det jag vill illustrera med bilderna och graferna ovan är den så kallad ränta- på ränta effekten som kommer sig av att räntan för innestående år drar nytta av effekten av ränta nästkommande år. Du kan själv dra nytta av den här effekten i din stapel av tillgångar i bilderna i början av avsnittet.


Du kan påverka din ekonomi genom att låta pengar jobba för dig


Sist men inte minst en mer filosofiskt aspekt som jag tycker mycket om. De flesta av oss lever liv där vi arbetar för majoriteten av våra inkomster. Vi tar anställning hos företag eller institutioner som i regel ger oss en lön för att spendera cirka 40 timmar i veckan utförandes uppgifter som tilldelats oss. Vi tenderar att vara mer eller mindre nöjda med dessa anställningar och den ersättning vi får, men även hur bra vi mår av dom. Ofta är vi väldigt fokuserade på hur mycket just ersättningen är och hur den är i jämförelse med andras. Är den rättvis, jämlik, representerar den min prestation eller mitt yrkes arbetsuppgifter etc. Jag tycker då att den finns en viss charm och frihetskänsla i vetskapen att jag kan påverka min ekonomi och mina inkomster på andra sätt, i detta fall genom investeringar. Du får nya möjligheter att påverka din egen ekonomi.


Att investera sina pengar innebär i praktiken att du sätter dina pengar i arbete för dig. Genom att göra väl genomtänkta aktiva val låta tid vara faktorn som genererar inkomster åt dig. Konceptet är ofta kallat att skapa en pengamaskin (eller så försöker man vara lite fyndig och originell och kallar det pengadrev). Investerade pengar har potential att skapa nya pengar, dessutom med ränta på ränta effekt. Vad maskinen begär i gengäld av dig är kunskap, tid och tålamod och detta är något som i alla fall tilltalar mig.


Hur har det faktiskt sett ut historiskt


Jag tänker avsluta det här avsnittet med lite data och grafer som får tala för sig själv kring historiken på börsen. Är du nyfiken på att läsa vidare så tycker jag att RikaTillsammans har en bra sektion med statistik för olika index och börsens prestation över tid. Annars är Google redo.


 • OMXS30 (Stockholmsbörsen) Medelavkastning per år sen start 1986 - 8.46 %

 • AFGX (Affärsvärldens generalindex) Medelavkastning sen start 1901 - 7.29 %

 • SIXRX (Stockholm return index) Medelavkastning sen 1870 - 9.24% (källa RikaTillsammans)


Även om börsen har gett oss en historisk avkastning är detta inte en garanti för att framtiden kommer att leverera samma resultat. Vi bör alltid ha med oss att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och att historik ger oss råd och vägledning. Men det bör inte var den enskilda faktorn som avgör våra investeringar för framtiden eller indikerar risk kontra avkastning.


I kommande avsnitt fem ska vi ta och gå igenom vikten av att ha en målsättning, men framförallt en strategi när du investerar då det är lätt att gå vilse när börsen rör på sig./ Pengadrevet0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.