• Pengadrevet

AQ Groups Q4 rapport och köpsuget tilltar

I tidigare inlägg har jag hintat om att jag har haft ett bolag under hårdbevakning de senaste kvartalen, AQ Group. Jag har sedan Q3 2019 börjat söka efter läge att kliva in då det deras värdering på rullande 12 månader normaliserades. Man får inte glömma bort att Pengadrevet startades i början av oktober vilket gör min egen historik kort och att vi har sett en negativ trend i organiskt tillväxt över 5 kvartal.Återkommande läsare vet att begreppet value trap ofta dyker upp i samband med analyser inom värdeinvesteringar, där ett bolag som ser bra ut på ytan kvantitativt visar sig vara på väg utför vid en djupdykning. Här gäller det att ha koll på läget då cykliska bolag som är konjunkturkänsliga har en naturlig volatilitet i resultaträkningen över tid. Det gör det lite knepigare att värdera och man får akta sig för att inte gå i fällan. AQ är ett bra exempel på ett bolag som får det tuffare vid ett resultat av en dalande konjunktur med bred exponering mot industri. Kan vi då identifiera att den underliggande verksamheten är intakt, och prisnedgången på aktien är ett resultat av naturliga variationer på marknaden finns chans att hitta ett bra köpläge vid låg kurs.


Bolaget rapporterade i veckan och precis som befarat så dök den organiska tillväxten ytterligare till -6.2% från -3,8% i Q3 och -1,2% för helåret och vi fick se en negativ reaktion från marknaden. Vi ska dock komma ihåg att anledningen till värderingen för R12 åter normaliserades efter Q3 var en avyttring av bolaget AQ Segerström & Svenssons. Bolagets omsättning på 157 MSEK första nio månaderna 2018, ger oss en justerad tillväxt för år 2019 på 13,4 %, varav organisk tillväxt 2,2 %, tillväxt genom förvärv 8,9 % och valutaeffekt på 2,3%. Det som har drivit bolagets tillväxt under hösten och som gör att resultatet kommer in positivt är det tidigare förvärvet Trafotek. För helåret var den totala tillväxten in på 9,5 % ojusterat. Notera gärna den fina uppgången i vinst per aktie nedan, även detta delvis ett resultat av 2018 års avyttring.


Fjärde kvartalet i sammandrag


 • Starkt kassaflöde samt fortsatt god tillväxt drivet av förvärv

 • Nettoomsättningen ökade med 6,9 % till 1 300 MSEK (1 216)

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 13,8 % till 65 MSEK (57)

 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 8,8 % till 58 MSEK (53)

 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 4,5 % (4,4)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 153 MSEK (41), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler med 25 MSEK

 • Resultatet per aktie efter skatt 2,60 SEK (2,58)

 • Soliditeten uppgick till 52 % (58), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler


Helåret 2019 i sammandrag


 • Stark resultatförbättring jämfört med stora extraordinära kostnader 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9,5 % till 5 113 MSEK (4 667)

 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 63,6 % till 340 MSEK (208)

 • Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 62,1 % till 321 MSEK (198)

 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) uppgick till 6,3 % (4,2)

 • Kassaflödet från löpande verksamheten ökade till 499 MSEK (151), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler med 84 MSEK

 • Resultatet per aktie efter skatt ökade till 14,37 SEK (8,26)

 • Soliditeten uppgick till 52 % (58), 2019 påverkat av nya IFRS 16 regler

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,33 (2,75)


Uttdrag för helår, R12mån och kvartal från Börsdata

Enligt rapporten anges orsakerna till nedgången att bolaget känner av en avtagande efterfrågan från tillika cykliska kunder och en viss effekt av arbetstagar julen med färre arbetsdagar. Man anger även restruktureringskostnader och en del engångseffekter i vissa bolag som bidragande orsak. Dock ska man ha vidtagit åtgärder genom minskad bemanning för att anpassa sig. AQ väljer att se uppsidan i den cykliska nedgången i efterfrågan och trycker på att detta medför möjligheter att jaga marknadsandelar då både bolaget som kunderna har mer tid över till annat. Samtidigt kan löpande effektiviseringsarbete utföras för att förbättra framtida marginaler. Något som till viss del spär på effekten med minskad efterfrågan är att AQ har tre enheter i Suzhou i Kina som påverkas av Corona. Fabrikerna har haft stängt längre än normalt för det kinesiska nyåret men kommuniceras vara igång igen, dock med lägre kapacitet. Frågan är vilken effekt detta kommer få på tillväxten i Q1 2020.


Det scenario jag ser framför mig och grubblar över är om vi får se ytterligare ett kvartal i raden av minskad organisk tillväxt i Q1 2020. Om så kommer förmodligen kursen få sig ytterligare en känga då marknaden reagerat på det tidigare. I dagsläget ligger jag och bevakar kursen och kliver den under 185-180 kr är det möjligt att jag börjar köpa på mig samtidigt som jag inväntar nästa rapport. Sen får vi inte glömma bort att möjligheten till nya förvärv och hur det kan påverka siffrorna. Vill avsluta med den goda nyheten att VD Anders Carlsson nyss fyllt på med ett par tusen aktier till priset 192 kr för att stärka förtroendet för bolaget.


/ Pengadrevetpengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.