• Pengadrevet

Att spara i fonder

Som uppföljning till inlägget Fonder - vilka ska du ha?


Efter jag gjort lite research inför inlägget ovan har det gått upp för mig hur stort fondsparande är i Sverige. Att vi alla är bundna till fonder via vårt pensionssparande visste jag, men jag hade inte koll på den utveckling som skett inom privatsparande och att 8 av 10 svenskar väljer att spara i just fonder. Sen att det såklart finns en komplexitet i vilka fonder det går att spara i är jag väl medveten om. Med denna nya insikt så tycker jag att det är på sin plats med att skriva ner Pengadrevets syn på fondköp som får en dedikerad plats under huvudmenyn Strategi. Se det som en grundkurs i vad fonder är och hur de fungerar.


Vad är egentligen en fond?

Vi alla pensionssparar i någon form av fond vare sig vi vill eller inte och tydligen så är 8 av 10 svenskar så pass engagerade i sin privatekonomi att de redan dragit igång vilket är superbra. Frågan är om alla vet i detalj vad en fond är och hur den fungerar, vilka fördelar och nackdelar det finns med fondsparande kontra andra sparformer, vilka begränsningar har fonder? Detta tror jag kan vara bra information att ha med sig när man ska göra aktiva val, något som jag var inne på i ovanstående inlägg Fonder - vilka ska du ha?


En fond är en samling värdepapper hopbuntade till ett stort paket. Vad som finns i paketet är förutbestämt av den som förvaltar fonden och det finns alltid tydligt beskrivet i ett prospekt. Du väljer själv om du vill köpa paketet men du kan inte påverka vilka underliggande värdepapper som stoppas in i det. Förvaltaren är ett fondbolag där en eller flera anställda är ansvariga för fondens funktion. Här sätts riktlinjerna för fonden utifrån gällande regelverk, vad den ska innehålla, hur och till vilken grad den ska förvaltas. När du som småsparare handlar en fond så köper du andelar precis som vid köp av ett bolags aktier. Alla delägare i fonden äger gemensamt dess innehåll och andelar i dess underliggande värdepapper. Så kallade öppna fonder som är de absolut vanligaste är det alltid fritt tillträde till, vem som helst får handla och andelarna tillhandahålls och skapas utifrån efterfrågan hos fondbolaget. När du handlar andelar i en fond så gör du det till priset av den så kallade fondkursen. Kursen beräknas varje gång någon köper en andel i fonden och beräknas genom fondens totala summa (underliggande värde på tillgångarna) / antalet andelar. Kursen brukar kallas NAV värde vilket är en förkortning av Net asset value (nettoandelsvärde), priset för en andel i fonden. För oss köpare så bestäms kursen i regel en gång per dag, ofta i samband med stängning på börsen. Beskattning sker i regel på samma sätt som vid aktiehandel, 30% på vinst via vanligt aktie- & fondkonto, schablonbeskattning för investeringssparkonto och kapitalförsäkring.


Det vanligaste är att du har dina fonder via ett Investeringssparkonto där beskattning sker genom att värdet av tillgångarna summeras vid ingången till varje kvartal, sen läggs insättningar under året till och eventuellt värde på överförda värdepapper. Denna summa delas i fyra och då får det du fram det värde som kallas som beskattas. Beskattningen sker på liknande sätt som för aktier där statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus en procentenhet beräknar det kapital du ska skatta på. Sedan dras 30 % av från detta kapital automatisk på din deklaration.


Exempel: Totalt kapitalunderlag för året är 25 000 / 4 = 6 250, kapitalunderlaget 6 250 * statslåneräntan för 2019 0.51 % + 1 procent (6 250 * 1,51) ger oss 94,375 som schablonintäkt som sedan beskattas med 30% (94,375 * 30%) ger oss en total skatt på 28,3125 kr i skatt.


Väljer du att spara i ett investeringssparkonto är det mycket enkelt då allt sker automatiskt vad gäller beskattning och deklaration. Det enda du behöver ta ställning till egentligen är just vilken typ av fonder och vilka därtill du ska köpa andelar i. Då kan det vara på sin plats att känna till lite mer information.


Det praktiska

När du kommit så långt att du vill göra research för vilka fonder du ska placera dina pengar i finns det lite saker att ha koll på. Alla fonder har tillhörande fondfaktablad och utförliga beskrivning hos det förvaltade fondbolaget som i detalj beskriver allt du behöver veta. I regel finns även utförlig information lättillgänglig hos din nätmäklare, jag använder här exempel från Avanza som jag själv använder. Jag rekommenderar att alltid läsa fondfaktabladet som är i regel en till två sidor med enkelt formulerad information fonden. Detta ger en väldigt bra överblick av vad du ger dig in i kombination med den översikt som presenteras av mäklaren, se exempel nedan.


NAV-kurs och villkor för köp


Nyckeltal och fondtyp, om det är en indexfond står här vilket index som jämförs mot

För att söka fonder räcker det alldeles utmärkt med screenern som er mäklare tillhandahåller


Vad du ska köpa är ett för stort tema för att avhandlas här, däremot så finns det en introduktion i inlägget jag länkade till ovan Fonder - vilka ska du ha? Det du däremot behöver ha koll på är att fonder i regel kommer med en förvaltningsavgift och en totalavgift. Det är den procentuella kostnaden för fonden som dras dagligen, den beräknas genom att totalavgiften dragen i procent delas med 365. Avgiften har stor betydelse för hur ditt kapital utvecklas över tid och och behöver alltid ställas i relation till avkastningen i fonden. Avgiften varierar kraftigt utifrån typ av fond och hur den förvaltas. En bra kalkylator för att exemplifiera detta hittar ni här.


Begränsningar och nackdelar

Fonder är ett alldeles utmärkt alternativ till oss småsparare för att kunna få trygg avkastning och själva kunna reglera hur vi vill spara våra pengar. Att få hjälp av förvaltare att sköta det underliggande arbetet är helt fenomenalt. Fondsparande är förmodligen det bästa alternativet över tid för 9 av 10 småsparare och vi alla är bundna till det via vår pension. Med det sagt så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram några av alla de begränsningar som faktiskt finns med fonder och att placera sina pengar hos en förvaltare. Detta för att du som läsare ska få ett balanserat perspektiv på sparformen.


Du är ej i kontroll över vad du sparar i

Du köper fonden som paket men du kan inte kontrollera de underliggande tillgångarna. Självklart väljer du fond efter typ men om du har en bred index fond som riktar sig mot hela börsen blir de knivigt. Det räcker med en aktivt förvaltad fond som har 80-100 bolag som riktmärke för att du inte längre ska veta vad dina pengar placeras i. Detta har såväl ekonomiska som etiska perspektiv, visst du kan välja etiska fonder och styra hyfsat men du har aldrig full kontroll. En del för många att köpa aktier är även att bidra till samhället genom gynna vissa typer av bolag eller branscher direkt, den aspekten går förlorad.


Fonden är utelämnade till sina riktlinjer och regler

Eftersom fonden förvaltas i linje med gällande regelverk för fonder samt de riktlinjer som är uppsatta minskar flexibiliteten. Fonden kan ej gå utanför sina riktlinjer utan är låst till att köpa den typen av innehav som fonden är inriktad på, oavsett hur marknaden ser ut. Har du t.ex. investerat i en indexfond är den bunden till att investera i tillgångar för att spegla index. Det betyder såklart att den måste köpa de bolag som i nuläget utgör index, oavsett vilka de är eller hur de presterar. Om en fond har riktlinjer att de enbart få ha innehav om max 10% av ett bolag kan de bara köpa upp till ett visst antal innehav oavsett prestation. Om bolaget max får utgöra 10% av det totala fondinnehavet kan fonden tvingas sälja ett bra bolag om kursen går bra för att vikta ner. Ett bolag kanske kan är för litet för att fonden ska kunna gå in med en meningsfull position, bolaget behöver vara av en viss storlek för att totala innehavet inte ska överskrida vissa gränser vad gäller storlek på innehav.


Fonden styrs still viss del av marknaden

Oavsett om en marknaden går upp eller ner behöver fonden förhålla sig till sina riktlinjer. Praktiskt exempel, det är oroligt på börsen och 20% av kapitalet i fonden måste säljas av på grund av att folk helt enkelt vill sälja. Om fondens delägare skickar in säljorder måste fonden sälja av innehav och de innebär att de måste göra affärer vid ogynnsamma tillfällen. Kanske sälja bra innehav eller sälja till billiga priser. Som delägare är du alltid bunden till övriga delägare och deras beteende på marknaden och hur det påverkar NAV kursen. Men du betalar alltid avgift.


Fonden är förvaltad

Att en fond är aktivt förvaltad innebär i vissa fall en nedsida, så länge fonden presterar bättre än index inklusive avgift så du nöjd. När fonden presterar sämre än index så är du mindre nöjd över att behöva betala en hög avgift.


Fonden är passiv

Fonden förvaltas inte, du får en låg avgift och trygghet i att fonden följer index. Baksidan är att den just per definition aldrig kommer att slå index.


Du betalar en avgift

Det kostar faktiskt pengar att äga en andel i en fond vilket måste jämföras mot totalavkastning.


Det spelar stor roll vilken fond du väljer

Även om det är en trygg sparform i all sin enkelhet så spelar det faktiskt roll vilken eller vilka fonder du väljer. Fonder precis som aktier presterar olika över tid och historisk avkastning är aldrig en garant för framtida avkastning. Typ av fond, segment och avgift i relation till avkastning är viktigt för din riskexponering.


Fördelar

De solklara fördelarna med att investera i fonder är givetvis möjlig avkastning i relation till minimal ansträngning. Genom fondsparande får gemene man möjligheten att äga tillgångar på börsen utan att egentligen behöva särskilt stora kunskaper om konceptet. Du placerar din pengar eller månadssparar automatiskt för att få en bra snittkurs över tid och mot en avgift så sköter fondförvaltaren resten. Du kan enkelt anpassa din portfölj med fonder efter målsättning, strategi och risknivå. Men framförallt utifrån ambitionsnivå. Genom t.ex. indexfonder har du möjlighet att placera dina pengar och få avkastning utan att behöva tänka två gånger. Det gör att fonder är en väldigt attraktiv sparform för många som dessutom statistiskt ger en bra snittavkastning över tid. Enkelt, tryggt, långsiktigt och billigt.


Min min syn på fondsparande

Som jag hoppas att det framgår av texten så är jag överlag positivt inställd till fondsparande som koncept. Jag väljer själv aktivt mina fondplaceringar för premie- och tjänstepension som jag har gett en kortare introduktion till här. Jag tycker dock att det är svårt att få en bra överblick över vad jag investerar i vilket förmodligen är en intressefråga och tidsbrist. Jag tycker helt enkelt att det är mycket roligare med aktier, men är ödmjuk inför att om mina resultat över tid visar att jag kanske borde hålla mig till fondsparande är jag öppen för det. Anledningen till att jag inte har ett privat fondsparande är att jag vill fokusera på aktier och bolagsanalys. Jag tycker om den intellektuella utmaning och processen i sig och jag vill gärna veta vad jag investerar i. Att köpa ett paket med stora innehav i breda index är inte ett koncept i sig som är tilltalande för mig just nu, även om det såklart ger fin avkastning. Även de begränsningar som föreligger vid fondsparande är lite avskräckande för mig. Om jag bortser från mina subjektiva intressen som styr så är det i slutändan resultatet som räknas. Skulle det visa sig att jag över tid gynnas mer av ett fondsparande så kommer jag förmodligen skifta över till det mer aktivt. Skulle jag vara i en situation i livet där jag känner att jag inte har tid eller lust med aktiv förvaltning så kommer det också innebära mera passiva alternativ som fonder.


Månadssparande i en bred indexfond på svenska marknaden är förmodligen det bästa och absolut enklaste sättet för dig som vill påbörja ett sparande på börsen. Eller helt enkelt för att spara tid och energi och göra annat på din fritid./ Investeraren
Photo by Fabian Blank on Unsplash

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.