• Pengadrevet

Bahnhof < Instalco, min reaktion på rapporterna

Igår var den mest efterlängtade dagen under rapportperioden för lag Pengadrevet. Mina innehav Bahnhof och Instalco släppte sina bokslutskommunikéer och jag kände att för framförallt Bahnhof var detta avgörande för om jag skulle stanna kvar och öka på mitt innehav eller göra en exit. Då jag redan hade rätt bra koll på att Instalco skulle komma in riktigt fint med tanke på vad som kommunicerats tidigare under året var det ingen chock direkt att se att de levde upp till förväntningarna. Ni kan läsa inlägget då bolaget fick äran att vara i fokus här.


Bahnhof 2019 i sammanfattning


 • Omsättning: 1 293 Mkr (1 143 Mkr)

 • Resultat före avskrivningar (EBITDA): 187,8 Mkr (182,9 Mkr)

 • Rörelseresultatet (EBIT): 139,8 Mkr (142,1 Mkr)

 • Resultat efter skatt: 109,3 Mkr (98,2 Mkr)

 • Resultatet efter skatt per aktie: 1,02 kr (0,91kr)

 • Nettomarginal: 10,9% (12,4%)

 • Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)
Bolaget levererar en omsättningstillväxt på 16,3 % för året (mål 15) vilket de väljer att fokusera på i rapporten. Däremot så bommar de på helårsestimatet för rörelsemarginalen som kommer in 10,8% (mål om 12 som justerades ned till cirka 12 i Q3 lite i smyg). Något man inte väljer att kommentera direkt. I övrigt så framför man stark tilltro till 2020 och sätter estimat på 15% omsättningstillväxt och 12% rörelsemarginal organiskt. Under Q1 slutförs förvärvet av dotterbolaget Elementica och såvitt jag förstår kommer byggstart ske under slutet av 2020 för den berömda och omtalade datahallen i Stockholm. Så vad är problemet undrar ni nu? Mitt problemet är att även om bolaget växer i omsättning så är inte kommunikationen tillräckligt bra kring bommen på rörelsemarginalen. Samt att tillväxt per aktie som till sist är den typen av tillväxt jag är intresserad av ökar marginellt på rullande 12 månader från 1 kr till 1,02 kr (10,7 % för året). Caset här är således att de enorma investeringar som bolaget gör inkl en stark balansräkningen ska bära frukt under de kommande året/åren. Detta har jag inga som helst problem med, så länge inte aktien värderas till p/e 25 + för en tillväxt av top line på 15 %.


Slutsats: Jag inväntade marknadens lilla hype på rapporten och sålde av så här dagen efter på vad jag hoppas är en tillfällig topp, exit blev på 27,30, inköp började på 21,30. Hur som helst är jag inte längre intresserad av att ligga kvar till dessa värderingar och nöjer mig med min avkastning på en bit över 20% för tillfället. Skulle multiplarna gå ner igen under året kommer jag att omvärdera för Bahnhof är ett mycket fint bolag som jag tror på och är intresserad av att äga, men till rätt pris och i linje med min investeringsstrategi. Men i vanlig ordning, eftersom jag har sålt betyder att någon på andra sidan har köpt, vem som gjort rätt får framtiden utvisa.
Instalco 2019 i sammanfattning


Vilket guldkorn va! Det växer och förvärvas så det knakar i bolaget och kassaflödena är riktigt fina. Reservationen här är ju precis som i analysen i mitt tidigare inlägg att det sker i huvudsak genom förvärvad tillväxt vilket såklart är en stor risk. Alla förvärv kan väl rimligtvis inte vara bra förvärv? Sen har vi ju det här med goodwill också som alltid skaver i balansräkningen. Kombinera detta med kort tid på börsen och utan direkta prövningar i hårda tider ger ju en viss skepsis. Men åter till det positiva, vilken tillväxtraket!


 • Nettoomsättningen ökade med 28,9 procent till 5 692 (4 414) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 4,0 (6,6) procent

 • Justerad EBITA ökade till 500 (375) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,8 (8,5) procent

 • Det operativa kassaflödet för perioden var 613 (450) miljoner kronor

 • 19 förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig omsättning om 1 460 miljoner kronor

 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 7,58 (5,20) kronor

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 (1,50) kronor per aktie
Utdelningen enbart ökar med 35% samtidigt som resultat per aktie ökar från 7,37 kr till 7,58 på rullande 12 månader, en ökning med 2,7 % och för året på över 31%. Förvärvstakten slog rekord 2019 då bolaget tog in 19 nya bolag med en samlad årsomsättning på 1,5 miljarder, långt över målsättningen om 600-800 miljoner. Trots detta så finansierades förvärven nästan helt med kassaflödet från den löpande verksamheten .Om vi jämför med Bahnhof ovan handlas Instalco till strax över p/e 20. Nu är det inte direkt jämförbart med tanke på att Bahnhof växer organiskt och investerar tungt i sin egen verksamhet medans Instalco är ett förvärvsdrivet bolag. Olika affärsmodeller i olika branscher. Däremot anser jag Instalco är betydligt mer attraktiv värderat i dagsläget på kort sikt även om risken är betydligt högre i bolaget.
Slutsats: Jag ser fortsatt stor potential i Instalco och deras affärsidé. Mina farhågor kring bolagets korta historisk kommer att minska för varje positiv rapport de lämnar. Med tanke på den fina underliggande tillväxten i bolaget och att förvärven i hög utsträckning kan göras med eget kassaflöde är lovande. Jag har därför ökat på lite i Instalco så här dagen efter rapport.


/ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.