• Pengadrevet

Bli rik på investeringar

Artiklar på detta tema cirkulerar friskt bland bloggare och skribenter och det är inga nyheter det jag tänkt skriva om idag. Däremot så är det så oerhört centralt för att inspirera nya investerare och mer erfarna att strukturera sin privatekonomi på ett sätt som ger dom bokstavligen, mer för pengarna. Hur du väljer att aktivt fördela dina intäkter i din privatekonomi gör oerhört stor skillnad på sikt för dina tillgångar. Detta tål att sägas om och om igen och jag känner att innehållet även ska finnas tillgängligt här på pengadrevet.


Så den första frågan du bör ställa dig är, vad kan du faktiskt göra med dina intäkter och tillgångar? Du har flera val men här är några av de vanligaste och viktigaste som alla ger olika resultat:

 • Konsumtion

 • Sparkonto med ränta

 • Amorteringar

 • Spekulation i värdepapper

 • Investera i värdepapper

Jag tänker här välja att fokusera på pengar som i sin tur genererar framtida avkastning, det du väljer att antingen spara för framtida konsumtion (med ränta), eller investera för att få ditt kapital att växa över tid. Jag tänkte visa lite jämförelser vad som händer med ditt kapital över tid utifrån olika scenarior med olika tillväxtmöjligheter. Centralt för detta är begreppet ränta på ränta. Det innebär att dina pengar du sparar t.ex. årsvis ökar i värde genom ränta. Nästkommande år får du ränta på ditt sparande inklusive värdeökningen från föregående år vilket ger en snöbollseffekt över tid.


Räkneexempel med 15 % avkastning per år i fem år. Du investerar 10 000 kr år 0 vilket med 15 % ränta effektivt kommer att dubbla dina pengar. Detta är kraften bakom ränta på ränta.


Jag tänkte här att vi ska ta och jämföra effekten av följande alternativ

 • Sparkonto med 1 % ränta (högt i dagsläget)

 • Investering i indexfonder med snittavkastning 8 % vilket är börsens ungefärliga snitt över tid

 • Investera i aktier eller aktiefonder med en målsättning att nå en snittavkastning på 15 % över tid

Vi utgår från ett scenario som är väldigt snarlikt mitt eget där vårt startkapital är 0 kr och vi planerar att investera 5000 kr i månaden över 25 år för att se vilken effekt det ger. Jag kommer här inte att ta hänsyn till skatt eller inflation. Däremot vill jag att läsaren har med sig att vårt inflationsmål i Sverige är 2 % per år över tid vilket vår Riksbank strävar efter. Med en inflation på 2 % och sparränta på 1 % minskar med andra ord dina pengars värde med 1 % per år, så i reella tillgångar förlorar du alltså pengar på ett vanligt sparkonto.


Du kan själv räkna på detta då flertalet tjänster på nätet har ränta på ränta kalkylatorer, bara googla och välja. Själv kommer jag att utgå från en Excel mall framtagen av RikaTillsammans av Jan Bolmeson som jag tycker är enkel att använda, graferna har jag tagit från deras egen kalkylator.


Sparkonto med hög sparränta på 1 %.


Investering i index med snittavkastning på 8 %


Aktier eller aktiefonder med målsättning att nå 15 %


Som ni kan se på graferna ovan så får vi väldigt olika resultat beroende på vilken avkastning vi genererar på vårt sparande. Slutvärde för respektive graf är

 • Sparkonto 1 % ränta ger 1 711 538 kr

 • Index med 8 % avkastning ger 4 737 265 kr

 • Investering med 15 % avkastning ger 14 682 718 kr

Här nedan ser ni i jämförelse från mitt eget Excel ark både i form av graf och tabell.


Resultat per år över tid


Det här är alltså samma investering per månad över tid men med olika effekt av ränta på ränta. Vi kan alltså se vilken otrolig kraft en investering kan ha över tid om vi lyckas få avkastning på vårt kapital. Detta är vad som populärt kallas för en pengamaskin. Hur mycket vi kommer att tjäna går inte att förutspå då vi inte kan sia om framtiden, det vi har att luta oss mot är hur utvecklingen sett ut historiskt. Jag personligen har som mål att slå index av egen maskin, drömmen är att nå så högt som 15 % men att göra detta i snitt över tid är mycket svårt och kräver mycket aktivt arbete. Att nå 8 % genom att investera i breda indexfonder över tid är däremot fullt realistiskt för vem som helst om vi ser till börsens historia.


Det gäller att komma ihåg att alla investeringar är förknippade med risk och detta resonemang är enbart hållbart över tid där du inte är bunden till att sälja vid en given tidpunkt. Utan har möjlighet att kliva av när det är gynnsamt för just dig och ditt kapital. Börsen rör sig inte heller exponentiellt som detta exempel illustrerar utan den rör sig i cykler. Detta innebär att du kan se mycket stor avkastning vissa år, men stora förluster under andra. Däremot över tid är det stor sannolikhet att du går med vinst men givetvis finns även risken att gå med förlust.


Så utfallet av vad du väljer att göra med ditt kassaflöde är väldigt olika beroende på tillvägagångssätt. Lägger du dessutom in amorteringar på skulder i ekvationen blir det ytterligare lite mer knepigt då du behöver ta hänsyn till hur din ekonomi gynnas på kort och lång sikt av hur du fördelar dina inkomster. Inflation påverkar allt kapital, såväl skulder som tillgångar och att hitta en rimlig nivå mellan amortering, sparande för buffert och investering på sikt är en utmaning. Det är dessutom alltid relativt till just din situation.


Förhoppningsvis har jag lyckats inspirera någon där ute till att se över sina tillgångar och börja planera inför en rikare framtid genom att investera.


/ Investeraren

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.