• Pengadrevet

Bolag i fokus - Instalco (INSTAL)

Detta inlägg är det första i vad jag tänker mig är en permanent inläggsserie där jag gör en mindre djupdykning i bolag som jag finner intressanta. Kravet är att det ska platsa på min bevakningslista över framtida potentiella innehav, eller rentav är en bubblare som i princip bara behöver en bättre värdering för att ett köp ska vara aktuellt. Tanken har väckts efter min genomgång av vad ni läsare verkar tycka är intressant statistiskt men det är även väldigt nyttigt för mig då det ger mig en chans att se över bolag som jag är intresserad av. Dessa typer av inlägg ställer högre krav på mig och läsaren så vi får se vad resultatet blir. Först ut att få äran att vara i fokus är:


Instalco – Den ledande installatören inom El, VS, Ventilation och Kyla


Instalco är ett installationsbolag vars affärsidé bygger på att sammanföra lokala bolag i norden under en central organisation. Bolaget omsätter cirka 5 miljarder och har totalt 2700 medarbetare i cirka 65 bolag totalt. De startade sin verksamhet 2014 genom att förvärva fem installationsbolag och har sen dess vuxit mycket fort. Konceptet tilltalar många lokala företag som ser vinster med att ingå i bolagets paraplyorganisation. Alla lokala företag behåller sina namn och egna verksamheter. Bolagsformen medför att de lokala bolagen kan bidra med helhetslösningar mot kund som är kompetensöverskridande och effektiva. Instalco växer både organiskt och genom förvärv på samtliga marknader. I maj 2017 så noterades bolaget på Nasdaq Stockholm så det är ett ungt bolag med kort historik.


Instalco har som målsättning att bli ett av Nordens ledande företag inom sitt område före 2020 och vara en aktör i världsklass. Affärsidén bygger i på att de kombinerar lokala varumärken, kompetens och närhet till kund med en centraliserad och effektiv övergripande organisation. Den övergripande organisationen medför att bolaget kan välja rätt kompetens och leverera helhetslösningar och korsförsäljning mellan sina bolag. Då företaget har som affärsidé att växa kraftigt genom förvärv sker detta utifrån fyra krav:


 • Stark lokal marknadsposition

 • Stark finansiell ställning och mångårig erfarenhet

 • Kompetenta entreprenörer som ledare

 • Kultur och värderingar i linje med Instalcos värdegrund


Instalcos organisatoriska affärsidé


Bolag som ingår i organisationen


Finansiella mål (färg anger om målen uppfylls i dagsläget)


 • Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv, bolaget har som mål att ha en förvärvstakt på 600 - 800 miljoner per år

 • Instalco har som målsättning att uppnå en justerad EBITA-marginal på 8,0 procent

 • Nettoskuld i relation till justerad EBITDA ska inte överstiga en kvot på 2,5

 • Uppnå en kassakonverteringsgrad på 100 procent, mätt över en rullande tolvmånadersperiod över en konjunkturcykel

 • Instalco har som målsättning att dela ut 30 procent av resultatet efter skatt


Aktuella siffror och rapporter Kvartalsrapport Juli – september (2019-11-07)


 • Nettoomsättningen ökade med 41,9 procent till 1 416 (998) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent

 • Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent

 • Det operativa kassaflödet för kvartalet var 138 (25) miljoner kronor

 • Fem förvärv har genomförts under kvartalet till en bedömd årlig omsättning om 359 miljoner kronor

 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 1,59 (1,22) kronor


Januari – september 2019 (2019-11-07)


 • Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 4 040 (3 150) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 3,9 (7,4) procent

 • Justerad EBITA ökade till 342 (255) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,5 (8,1) procent

 • Det operativa kassaflödet för perioden var 420 (256) miljoner kronor

 • Tretton förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig omsättning om 1 016 miljoner kronor

 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 5,34 (3,17) kronor


I Jämförelse med den finansiella målsättningen så bockar Instalco av såväl EBITA marginal som omsättningstillväxt. För mig är det speciellt intressant vilken fördelning som ligger bakom tillväxten, organiskt eller genom förvärv. Som grundregel ser jag hellre att ett bolag växer i en stabil takt av egen maskin organiskt, att växa kraftigt genom förvärv bidrar till en osäkerhetsfaktor. Detta är dock oundvikligt i Instalcos skede och genom deras affärsmodell. Enligt senaste rapporten har de en omsättningstillväxt på 28,2% bara i år som dock möjliggörs genom ett mycket starkt kassaflöde från den egna verksamheten och en fin orderstock som uppgick vid utgången av kvartalet till 4 418 (3 724) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 18,6 procent.


Utdrag från Börsdata


Direkt jämförelse med övriga bolag bolag med p/e över 0 i samma kategori VVS & Installationer


Instalco har visat upp mycket fin tillväxt och stabil kassa sen de grundades och noterades på börsen. I jämförelse med sina branschkollegor enligt Börsdata har de en attraktiv värdering vad gäller tillväxt. De ligger dock på gränsen vad gäller skuldsättning för min smak.Det är svårt att hitta nyckeltal att klaga på hos Instalco, skulle det vara något är det skuldsättningen som växer i samma takt som förvärven.Vi kan se i kassaflödet under Kassafl. investeringar resultatet av deras förvärvsstrategi. Bolaget drar in mycket pengar från sin dagliga verksamhet vilket vi kan se i det operativa kassaflödet, sen investeras i princip allt i nya förvärv. Trenden ser ut att vända något vilket är ett måste om de ska möjlighet att dela ut i snitt 30% av sin vinst vilket kräver ett fritt kassaflöde som effektivt är de pengar som blir "över" efter investeringar.
Analys av bolaget


Tittar vi enbart på den finansiella biten så ger Instalco intrycket av att vara ett mycket fint bolag som befinner sig i en stark tillväxtfas. De växer såväl organiskt och kraftigt genom förvärv och de verkar ha en vinnande strategi i vilka bolag de köper som sedan tillförs till resultat- och balansräkning. Affärsidén är som sagt sedan att få starka synergieffekter av att dessa bolag knyts samman under en centraliserad organisation vilket bidrar till korsförsäljning och möjligheter till totalentreprenad och att bättre kunna tillgodose slutkunders behov. Leder strategin dessutom över till en ökad effektivitet i respektive bolag finns potential till en mycket lönsam verksamhet samtidigt som man förvärvar till sig marknadsandelar. Denna typer av affärsidéer och verksamheter tilltalar mig mycket då de medför en intern diversifiering i bolaget samtidigt som det sänker interna kostnader. Jag har liknande syn på cykliska bolag då jag oftast väljer konglomerat som Beijer Alma, Concentric, VBG när jag investerar. Marknaden som bolaget verkar i drivs av långsiktiga trender som bostadsbrist, digitalisering och teknikutveckling. Detta skapar dock beroenden gentemot den underliggande tillväxten i dessa sektorer. Instalco identifierar själva att den största risken för bolagets utveckling ligger hos efterfrågan på nyproduktion av bostäder. Här får vi då inte glömma att fastighetsbolagen har varit fullkomligen glödheta de senaste åren och är på rekordhöga nivåer värderingsmässigt.


Plus

 • Affärsidé och målsättning

 • Tillväxt

 • Finansiellt starka


Minus

 • Bolaget har existerat i 5 år

 • Bolaget har varit börsnoterat under 3 år

 • Stor tillväxt genom förvärv av bolag som verkar mot en glödhet marknad

 • Goodwill (Summa som överskrider det bokförda värdet vid köp av ett bolag)


Oavsett hur fina siffror ett bolag visar upp när de kommer till finansiell styrka och tillväxt är det oerhört svårt att få en komplett bild av bolaget om historiken är begränsad. I detta fall rör det sig inte bara om begränsad historik på börsen utan även för själva bolaget i grunden. Det finns flera anledningar till att jag vill se en längre historik men främst för att kunna bedöma hur bolaget agerar över cykler och i tuffa tider. Det är en rejäl skillnad på att vara på marknaden 2008 - 2009 som 2018 - 2019. Som tumregel brukar jag sätta mellan 3 - 7 års historik på börsen och gärna över 10 års historik totalt för bolaget i sig. Instalco kommer ha gjort 3 år på börsen i maj 2020 och kommer definitivt att ligga i mina bevakningsrullar, dock fortfarande med brasklappen att det är hög risk som gäller. Att växa så pass kraftigt som bolaget gör vad gäller förvärv väcker frågor kring vilken kvalitet som råder på de investerade bolagen. Vad händer på sikt om marknaden skiftar och det blir en tuffare marknad. Det ger en lite grisen i säcken feeling för mig och gör verksamheten svår att värdera. Stor mängd förvärv ger även naturligt en rejäl mängd Goodwill som alltid är svår att värdera i sig. Vad det kokar ned till här är att den korta historiken gör det mycket enkelt att se uppsidan i bolaget, men väldigt svårt att bedöma nedsidan. Eftersom jag är försiktigt lagd och alltid sätter risk i fokus vill jag har mer historik innan jag sätter ned foten vid dessa värderingar.


Jag äger som sagt inga aktier i Instalco men om det fortsätter på samma spår som det gjort hittills så har vi helt klart ett kvalitetsbolag framför oss som jag definitivt kan tänka mig att stoppa in i portföljen till rätt pris. Det som saknas här för mig är egentligen bara mer tid och en chans för bolaget att mogna lite. Men jag känner på mig att det inte är första gången ni hör om Instalco här./ Pengadrevet

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.