• Pengadrevet

Det viktiga är inte att göra exakt rätt, det är att göra rätt saker

Ett berömt citat inom finansvärlden är "Det är bättre att ha ungefär rätt än exakt fel", myntat av så långt jag förstår Carveth Read, och sedan vidarefört av ekonomen John Maynard Keynes. Innebörden i relation till investeringar är när du står inför ett beslut kopplat till om du ska köpa eller sälja ett bolag. Så är det bättre att välja ungefär rätt baserat på den information du har än exakt fel. Som investerare tenderar vi psykologiskt att dras mot investeringar där vi har mycket konkreta underlag för att ett case ska falla ut på ett visst sätt, vi blir partiska. Detta har dock oftast effekten att vi har exakt fel istället.


Låt mig försöka förklara innebörden av detta ur mitt perspektiv då detta enligt mig är starkt förknippat med min syn på risk. Risk definieras här som samtliga potentiella utfall en investering kan ha, bra som dåliga. Detta bör sedan ställas i relation till dess sannolikhet och potentiella avkastning. Att samla på sig data och underlag som i hög uträckning styrker ett möjligt utfall för en aktie utan att ta hänsyn till den underliggande risken kan lätt få oss att ha just exakt fel.


Fokus bör snarare ligga på att investera i bolag där du kommer att ha ungefär rätt. Att investera på premissen att utfallet kommer att hamna inom ett relativt brett spann av alternativ. Om min analys säger mig att att ett bolag har stor sannolikhet att generera mellan 0 - 15 % avkastning till en förhållandevis låg risk genom sin nuvarande verksamhet, är det enligt mig bättre än att ha exakt fel om att ett bolag ska dubbla sitt värde genom spekulation och gå med förlust. Om läkemedelsbolagets fas 3 rapport lyckas väl sticker aktien, om bolaget får en ny stor kund så dubblas kursen osv. Om den här trenden levererar så kommer bolaget växa enormt mycket på kort tid. Men missar du så sker det motsatta.


Det ovanstående resonemanget tycker jag kan jämföras med att "Det viktiga är inte att göra exakt rätt, det är att göra rätt saker" till portföljförvaltning i stort. Detta resonemang tar jag med mig från arbetslivet och prioriteringar under pressade situationer. Det spelar ingen roll om du gör exakt rätt eller ett otroligt bra jobb om du fokuserar på fel saker. Samma sak gäller vid investeringar. Jag anser att det är långt viktigare att göra rätt saker hyfsat bra med försiktighet istället för att göra fel saker väldigt bra. Rätt men hyfsat bra investeringar över tid leder till att risken för att förlora pengar går ner. Att göra riktigt bra analyser av fel anledningar över tid ökar däremot risken markant. Detta kan ställas i relation till ett annat berömt citat av Warren Buffett "Det är viktigare att köpa ett riktigt bra bolag till ett rimligt pris än ett rimligt bolag till ett riktigt bra pris".Resonemanget ovan är en stor anledning till att jag tycker om värdeinvesteringar som princip. Jag accepterar att jag inte kan ha exakt rätt över tid, jag kan inte sia om framtiden. Jag försöker däremot fokusera på att göra rätt saker, genom konservativa bedömningar köpa bra bolag till ett lågt pris och diversifiera. Detta för att öka sannolikheten att min investering hamnar inom ett spann av rimliga positiva utfall, och samtidigt minimera risken att jag förlorar pengar. Köper jag ett bolag som redan bedöms som undervärderat men med starka fundamenta, vill med hjälp av en säkerhetsmarginal öka chansen att jag träffar hyfsat rätt inom det positiva spannet av rimliga utfall.


/ Pengadrevet


pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.