• Pengadrevet

En serie inlägg om min syn på investeringar

I denna serie inlägg har jag tänkt skriva ner min filosofie och strategi kring investeringar i dagsläget. Dessa ämnen är inte statiska utan jag ser på dem som processer som är under konstant förändring utifrån lärdomar, omvärld och övriga erfarenheter som rör investeringar. Jag har tänkt att till en början skriva brett om hur jag ser på dessa begrepp för att sedan smalna av och mer konkret beskriva just hur jag definierar dessa i relation till investeringar för mig.


Filosofie


Alla investerare behöver ha en stabil grund att stå på när det kommer till investeringar. Då pratar jag inte om en finansiell grund utan snarare om en värdegrund, en idé om hur man förhåller sig till ämnet. En kompass att söka trygghet i när det stormar på marknaden och när känslorna skriker köp eller sälj. Filosofie eller värdegrund ska man inte förväxla med strategi som snarare är en praktiskt förhållning till ämnet. Om din värdegrund omfattar frågor som varför du vill investera så rör strategi snarare hur du ska investera. När jag skriver om dessa frågor så är det mitt sätt att se på dessa begrepp och inte några allmängiltiga definitioner.


Precis som med många andra projekt eller engagemang som människor väljer att ta på sig så spelar ofta frågan om varför man vill göra det stor roll, vad är det man vill uppnå. Utan svar på den frågan är det svårt att skapa motivation och mera konkret en strategi för hur man ska gå tillväga. En bra värdegrund skapar möjligheter för mål, delmål och vägledning under resans gång. För min egen del så lägger jag stort fokus på att formulera väldigt konkret för mig själv varför jag vill göra något som kräver större engagemang av mig. Dessa värderingar utmanar jag även kontinuerligt allt eftersom jag lär mig mer och blir mer erfaren.


När det kommer till just investeringar och ekonomi är denna process diffus. Den är svårare att definiera än vid t.ex. träning eller hälsa. Att vilja träna eller aktivera sig för att nå mål som rör hälsa, utseende och livskvalitet tror jag är enklare för de flesta att greppa. Det här med investeringar och värdepapper kan nog vara bra mer skrämmande, oöverskådligt och svårt att angripa. Dels för att det är ett ämne som många väldigt sällan kommer i kontakt med rent praktiskt. Väldigt sällan lärs det ut något som rör det i skolan eller hemma. Men det är även förknippat med direkta risker för din privatekonomi vilket är avskräckande för många. Jag tänker på den debatt som löpt på under flera år kring det svenska pensionssystemet och dess komplexitet. Hur svårt det är för gemene man att få ett samlat grepp om sin pension och hur de ska gå tillväga. Tror att den svårighet även går att applicera på investeringar i privatekonomin. Jag är övertygad om att för att din värdegrund ska ha en relevant effekt för ditt beteende så bör den konkretiseras. Det räcker inte med att vilja bli rik, eller få en bättre privatekonomi, köpa ett större hus eller finare bil eller få mera i pension. Det måste gå djupare än så för att knyta an till ens känslor och skapa drivkraft.


En väldigt stor del av att investera sina pengar kretsar kring den bakomliggande psykologin som påverkar vårt beteende. Människor är i regel känslostyrda och har svårt att särskilja sina beslut och sitt beteende från starka känslor. Att då ha en genomtänkt filosofie som berör varför man gör en viss sak tror jag skänker trygghet, disciplin och motivation över tid. Det skapar en spelplan att agera på och där det ges möjligheter att forma spelregler och strategier. Då investeringar är ett maratonlopp som i regel pågår genom hela livet så är en bra grund att ta avstamp i viktigt för att nå ett lyckats resultat.


Nästa inlägg kommer att handla övergripande om vikten av att ha en strategi för sina investeringar.


/ Investeraren

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.