• Pengadrevet

Enlabs rapportras och min syn på saken

I torsdags förra veckan klockan 8 så släppte ett av portföljens innehav Enlabs en bokslutskommuniké med siffror för Q4 som fick aktien att rasa över 17%. Rea tyckte jag så passade på att fylla på med fler aktier i bolaget och har suttit klistrad framför kursen under flera dagars tid för att hålla koll på om den bottnar ur eller tar fart. Anledningen till reaktionen är vad jag förstår främst att vinst per aktie Q-Q går kräftgång ojusterat för engångsposter. Vinsten kommer då in på betydligt lägre nivåer än estimerat. Även marginaler kommer in strax under estimerat vilket såklart påverkar marknadens syn på framtiden. De negativa resultaten kan främst härledas till engångsposter och kostnader för sålda varor. Tydligen så var även VD'n ute och slirade på sociala medier nån vecka eller två innan rapport och hintade om mycket bra nyheter. Oprofessionellt helt klart och klantigt, kursen drevs upp och det faktiska siffrorna levde förmodligen inte upp till marknadens förhoppningar. Min bedömning är dock att ett redan undervärderat bolag drevs ned 20 % utan egentliga grunder och blev ännu mer köpvärt.


Här kan ni läsa sammandraget till motiveringen av mitt köp
Nedan är en sammanfattning av siffrorna ur kommunikén med markering på vad jag anser är extra intressant


Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019


 • Intäkterna uppgick till 11,2 miljoner euro (8,9), en ökning med 25%

 • Spelintäkterna ökade med 29% till 10,4 miljoner euro (8,0)

 • Intäkterna från reglerade marknader var 94% av de totala intäkterna

 • Antalet aktiva kunder var 41 518 (37 087), en uppgång med 12%

 • Deponeringarna var 33,7 miljoner euro (23,8), en ökning med 41%

 • Mediaintäkterna var 0,54 miljoner euro (0,59), en minskning med 8%

 • Antalet NDC inom Media var 5 040 (1 510), en ökning med 234%

 • Intäkterna från Solutions minskade med 14% till 0,25 miljoner euro (0,29)

 • Justerad EBITDA var 3,48 miljoner euro (2,88) och den justerade EBITDAmarginalen 31,1% (32,2)

 • EBITDA var 3,17 miljoner euro (2,88) och EBITDA-marginalen 28,4% (32,2)

 • Justerat nettoresultat uppgick till 2,85 miljoner euro (2,47)

 • Nettoresultatet uppgick till 2,54 miljoner euro (2,47)

 • Justerad vinsttillväxt per aktie (VPA) om 15% till 0,045 euro per aktie (0,039)


Helåret 1 januari – 31 december 2019


 • Intäkterna uppgick till 39,6 miljoner euro (30,6), en uppgång på 29%

 • Spelintäkterna ökade 36% till 36,4 miljoner euro (26,7)

 • Intäkterna från reglerade marknader var 94% av de totala intäkterna

 • Antalet aktiva kunder var 70 032 (67 772), en ökning med 3%

 • Deponeringarna uppgick till 118,0 miljoner euro (79,9), upp 48%

 • Mediaintäkterna var 2,12 miljoner euro (2,64), ned 20%

 • Antalet NDC inom Media var 14 478 (4 887), en ökning med 296%

 • Intäkterna från Solutions minskade med 15% till 1,09 miljoner euro (1,28)

 • Justerad EBITDA var 12,25 miljoner euro (9,74) och den justerade EBITDAmarginalen 30,9% (31,8)

 • EBITDA var 11,58 miljoner euro (9,27) och EBITDA-marginalen 29,2% (30,3)

 • Justerat nettoresultat uppgick till 10,11 miljoner euro (7,48)

 • Nettoresultatet uppgick till 9,44 miljoner euro (7,01)

 • Justerad vinsttillväxt per aktie (VPA) om 32% till 0,161 euro per aktie (0,122)


Ett utdrag av Styrelsens satta finansiella mål för 2020


 • Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR år 2020 med 20 – 30% EBITDA-marginal

 • EBITDA och årlig ökning av vinst per aktie (VPA) ska under perioden uppgå till minst 40%

 • Tillväxt: Minst 25% organisk tillväxt per år tillsammans med genomtänkta förvärv

 • Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1.5


Utdrag ur kommunikénUtdrag ur Koncernens rapport över totalresultatet, notera "Kostnad för sålda tjänster" engångskostnader för personalomstrukturering som påverkar resultatet.


Enligt rapporten så är "Engångskostnader avser organisatoriska omstruktureringar för att öka effektiviteten och göra verksamheten mer skalbar. De sammanlagda kostnaderna var 309 tusen euro." och kostnader för sålda varor definieras som Kostnad för sålda tjänster "avser kostnader i spelverksamheten för spelskatter, licensavgifter till spelleverantörer, kostnader för betalningstjänster via bank och kontokort för insättningar av spelinsatser och utbetalning av vinster samt kostnader för eventuella bedrägerier. När det gäller spel som redovisas som finansiella instrument reduceras den intäkt som redovisas från spelet av kostnaden för spelskatter och licensavgifter som är beräknade på utfallet av spelet."


Min slutsats


Min syn på Enlabs förändras inte efter kommunikén då jag inte anser att det framkommit någon information på lång sikt som motiverar kursraset. Min ursprungliga investering gjordes till p/e 15,8 och räknat på justerad vinst per aktie landar vi i dagläget på under cirka p/e 13 för ett bolag som uppvisar stor tillväxtpotential. Justerad vinst per aktie för kvartalet ökar med cirka 13% och cirka 24 % för helåret. Det ska bli intressant att ser hur bolaget växlar ut i Q1 och hur investeringarna i Vitryssland påverkar resultatet. Glöm inte heller bort att det är ett mästerskapsår på ingång som bör ha positiv effekt på betting resultatet.


Jag har därför ökat mitt innehav rejält då jag jag bedömer investeringen som lägre risk nu än vid tillfället då jag klev på grund av ett lägre pris och högre säkerhetsmarginal. Sen får 2021 ge oss facit på om det är rätt eller fel beslut.


/ Pengadrevetpengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.