• Pengadrevet

Fonder - vilka ska du ha?

Samtliga bilder och utdrag i detta inlägget är hämtade från Avanza, Morningstar eller fondbolagens förening 2019-10-22. Tidsperioden är inte förutbestämd utan jag tar information i samband med att jag skriver inlägget. Information ska ej heller ses som rekommendationer för köp, läsare uppmanas att göra en egen analys inför eventuella investeringar. Vill samtidigt påminna om att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
Svenskar och fonder

Vi i Sverige är faktiskt bäst i världen med vårt utbredda fondsparande, utöver att vi alla är bundna till fondsparande via vår premiepension så sparar 8 av 10 svenskar i fonder privat. Enligt fondbolagens föreningen så har fondförmögenheten växt från 1 miljard till enastående 4 424 miljarder sen 1979. Svenskarnas portföljer utgjordes 1980 av 0,3 % fonder, 2018 var siffran 34% fördelat på en mängd olika inriktningar. Vi äger både Sverigefonder, globalfonder och tillväxtmarknader. En röd tråd är att privatsparare blir allt mer kostnadsmedvetna och har börjat förstå sig på fonder i högre utsträckning. Detta har lett till att andelen indexfonder har ökat markant men även hållbara fonder. I dagsläget utgörs 18 procent av allt fondsparande av indexfonder och det ökar stadigt.

Under den aktuella perioden har Stockholmsbörsen stigit i snitt med 15,8%

Passivt förvaltade indexfonder har flera fördelar för småsparare där den kanske främsta och mest kända är den låga avgiften kontra en aktivt förvaltad fond. Det finns även mycket information och statistik som tyder på att aktivt förvaltade fonder har svårt att leverera överavkastning mot jämförelseindex. Men i just Sverige är det faktiskt tvärtom, här har de aktivt förvaltade fonderna haft en snittavkastning per år på 8 procent jämfört mot 10 procent för aktivt förvaltade fonderna de senaste 5 åren. Snittets tyngs ner främst av andelen fonder med fokus på breda index som OMXS 30 där de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen huserar.


Sverige har en stabil börs med god tillväxt över tid samtidigt en miljö som gynnar fondsparande med låga avgifter


Sverigefonder uppvisar högst snittavkastning över tid historiskt


Så vi kan alltså konstatera att Sverige är en bra miljö för fondspararna överlag när det kommer till avkastning och avgifter. Däremot kanske det inte är helt klart vilken typ av fond du ska investera i? Passiv indexfond eller aktivt förvaltad fond för bäst avkastning? Vilka Sverigefonder vill du ha i din portfölj?


Om jag gör en slagning hos i Avanzas över Sverigefonder inkl. små- och medelstora bolag 2019-11-23 får jag följande träff.Inkluderar vi endast indexfonder i samma kategori får vi följande träff.Om jag utgår från slagning ett där samtliga fonder finns med återfinns den bäst presterande indexfonden på plats 39 i listan, ni ser Catella Sverige Hållbart Beta A ovan på första plats och nedan på plats 41.

Då jag inte ser möjligheterna till att filtrera fram enbart Sverigefonder exkl. små- och medelstora bolag hos Avanza så kör vi även en slagning hos Morningstar.Här ser ni avgifterna för samma bolag

Resultatet

Vi ser tydligt hur fonder med små- och medelstora bolag dominerar listan där samtliga Sverigefonder inkluderas, en anledning till att aktivt förvaltade fonder gått så bra på Svenska börsen. Men även slagningen som inte inkluderar dessa fonder hos Morningstar domineras av aktivt förvaltade fonder. Den enda som sticker ut kostnadsmässigt är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som är ett lågkostnadsalternativ med målsättning att prestera bättre än SIXRX index som innehåller alla börsens bolag. Att den bäst förvaltade indexfonden hamnar på plats 41 är talande. Nu är det viktigt att komma ihåg att detta avser enbart en femårsperiod, börsen har dessutom gått mycket bra då den 2019-10-21 nådde all time high för första gången sedan 2015.


För att stilla min nyfikenhet drar jag även en slagning på det sämst presterande fonderna hos Avanza som även här domineras av aktivt förvaltade fonder.


Hur ska man då tänka?

Som jag ser det bör man ta detta med en nypa salt, det är en period över fem år med information tagen dagen efter all time high på svenska börsen och inte en statistik undersökning. Syftet är att ge perspektiv på vilka valmöjligheter som finns där ute och hur man kan resonera. Svaret på frågan om vad du ska välja ställer jag i relation till vilken strategi du har och hur mycket tid du vill lägga på ditt sparande. Detta är heller inte genomgång av hur du gör en fondanalys.


Indexfonder

Är ett utmärkt alternativ för dig som vill få trygg avkastning på ditt kapital med minimal ansträngning. Du vill sätta in dina pengar eller börja månadsspara i fonder men inte behöva tänka mer på det. I dessa avseenden är avgift över tid och stabilitet helt klart att föredra. En diversifierad portfölj med ett 1-3 Sverigefonder är ett utmärkt sätt att komma igång med ditt sparande. Enklast möjliga är att välja en vanlig Sverigefond med låg avgift som presterat bra över tid, t.ex. SPP Aktiefond Sverige A. Ingen kommer klandra dig för att du har gjort ett tokigt val, tvärtom. Förmodligen det mest rationella valet för de flesta småsparare. Överlag så tenderar breda index enligt listan prestera bättre än smala index. Så ska det kan vara en god idé att se över fonder som inriktar sig mot SIXRX, istället för ett smalt index som OMSX 30 som de sämst presterande indexfonderna. Sen vill jag poängtera att det skiljer cirka 23% mellan den bästa och sämsta passivt förvaltade fonden i listan och samtliga har olika avgiftsnivåer.


Aktiv förvaltade fonder

För dig som vill vara mer aktiv i din förvaltning. Om du vill höja ribban ett snäpp, vara mer påläst och oftare se över din portfölj kan detta vara ett bra alternativ. Historiskt har dessa fonder presterat bättre på svenska marknaden än snittet och det finns potentiell överavkastning att hämta. Aktivt förvaltade fonder är även mycket attraktivt vid val av placering av din premiepension då det medföljer en rabatt inbakat i kostnaden. Du kanske inte känner dig redo för aktier eller har den tid som krävs för bolagsanalys, då kan detta vara en gyllene medelväg. Samtidigt som det innebär en högre avgift så innebär det även en potentiellt högre risk med att investera i aktiva fonder. De ställer krav på högre avkastning och således högre risktagande.


Avstickaren

Det finns en fond som sticker ut i detta lilla urval av fonder som syns ovan, Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ett lågkostnadsalternativ med en avgift på 0,20% som samtidigt har som riktning att slå ett jämförelseindex. Svenska investmentbolag har dessutom över tid presterat bättre än börsen.


Summering

Min åsikt efter denna korta genomgång är att det inte finns några definitiva svar på frågan vad som är bäst, det beror helt enkelt på. Vilken målsättning har du med ditt sparande, tidshorisont och ambition. Ditt val av fonder bör avspeglas i denna bakgrund. Det finns heller inget som säger att du inte kan blanda aktivt förvaltade fonder med passiva indexfonder, du väljer själv din portfölj. Nu är detta enbart en genomgång av svenska marknaden som förvisso presterat mycket bra över tid. Men det finns ju även en hel värld där utanför med fonder, oavsett om det är USA index, Global fonder, tema eller branschfonder du kan välja mellan. Ditt val av fond bör även göras utifrån risknivå, hur mycket risk är du beredd att ta och till vilken kostnad och potentiell avkastning?


Som inspiration så är här de topp 10 bäst presterande fonderna senaste fem åren hos Avanza./ Investeraren

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.