• Pengadrevet

Investera mera - när, var och hur?

"Detta inlägg är en annons för Avanza och innehåller annonslänkar."


I denna serie inlägg har jag tidigare skrivit översiktligt om varför det är potentiellt lönsamt att investera dina pengar för att få avkastning. I detta inlägg har jag tänkt beröra mer praktiska frågor som när, var och hur du kan gå tillväga. När är det läge att se över sin privatekonomi och investera på t.ex. börsen. Vart du ska göra det och hur ska du gå tillväga för att komma igång.


Vilka pengar ska jag investera i tillgångar förknippade med risk?

Alla investeringar är i regel förknippade med risk, denna risk jämförs alltid med den så kallade riskfria räntan. Det vill säga den ränta du kan placera dina pengar till absolut utan risk. Det som oftast refereras till här är den 10 åriga räntan som är bunden till t.ex. statsskuldväxlar eller statsobligationer. Enkelt uttryckt den ränta (avkastning) du skulle få om du lånar ut pengar till staten. Om den riskfria räntan ligger på 1 % kommer dina avkastningskrav alltid att jämföras med just detta. Om du väljer att investera i värdepapper där avkastningen är högre än den riskfria räntan förknippas detta alltid med den extra risk det medför. Den extra avkastningen kallas för riskpremie, den avkastning du som investerare kan förvänta dig utifrån att du tar en viss risk kopplat till din investering. Desto högre risk desto högre potentiellt avkastningskrav ställs på investeringen. I dagsläget i Sverige där vi har en negativ ränta och i princip obefintlig avkastning på kort sikt genom sparkonton eller övriga räntepapper så tvingas investerare ut på börsen till en högre risk. När räntorna är låga tvingas investerare automatiskt till en högre risk för en lägre avkastning till samma pris på en tillgång som när räntorna är höga.


Så till svaret på frågan, vilka pengar ska du då välja att investera och utsätta för viss risk? En universal tumregel när det kommer till investeringar är du bör aldrig utsätta kapital för risk som är öronmärkt på kort sikt för ett specifikt syfte. Det vanligaste exemplet här är att du sparar till en kontantinsats för ett bostadslån eller till exempel större investeringar som bil, en resa eller möbler. Att utsätta pengar du vet att du är i behov av på kort sikt, inom ramen av cirka en femårsperiod är inte att rekommendera. Börsen snittar över tid en avkastning på 8%, men detta är just över tid. Vår ekonomi och börsen därtill är cyklisk och går upp och ner över tid precis som en pendel svänger fram och tillbaka. Lägg därtill den individuella risken för dina enskilda värdepapper samt att marknadens pris sätts av andra människor. Detta innebär att när du faktiskt är i behov av dina tillgångar för just det där bostadsköpet så kanske kursen står lågt och du tvingas sälja till förlust. Det kanske rent av inte finns några köpare då marknaden gått i stå och du kan inte frigöra dina tillgångar. Du vill investera billigt och sälja dyrt, du kan inte själv diktera när dessa tillfällen dyker upp utan du måste anpassa dig till marknaden och vara reaktivt. Pengar som ska fylla en viss funktion inom snar framtid gör sig alltså bäst i den gamla hederliga madrassen eller på ett sparkonto med låg inlåningsränta för att inte utsätta dom för risk.


Då har vi klarat av vilka pengar du inte ska investera, vilka ska du då slänga in i risktombolan eller rent av kanske kasta tärningen med och spekulera? Här finns det många kloka råd och riktlinjer, du ska enligt konstens alla regler ha tre månadslöner som buffert på kontot, ha koll på dina skulder och krediter. Inte vara next in line för skuldfällan på teve och allt det där. När det kommer till kritan tror jag var och en behöver göra en egen bedömning utifrån ens aktuella livssituation. Det jag menar är att har du en del faktor att fundera över:


  • Fast arbete?

  • Trygg boendesituation?

  • Inga större utgifter på ingång?

  • Goda marginaler varje månad mellan inkomster och utgifter?

  • En i övrigt stabil livssituation utan större förändringar på ingång?

  • En stabil ekonomisk situation med en buffert och budget under kontroll?

  • Du har sparade pengar du inte har något specifikt planerat för som bara ligger där?


Grattis! Då har du precis kvalificerat dig för att investera dina tillgångar. Sen i vilken utsträckning och vilken risk du väljer att utsätta dom för är upp till dig. Mera i detalj hur man kan resonera kring detta är något vi kommer att återvända till när vi pratar strategi och portföljhantering.


Vad fan gör jag nu då tänker du, jag har ju mina dammiga pengar som bara väntar på att bli inkastade i tombolan. Som jag vart inne på i tidigare inlägg så finns det inga dåliga tider att investera i, eller dåliga värdepapper för den delen heller. Bara värdepapper som är för dyra i relation till historia, nuläge och risk.


Citatdags! I dag är det vår kära guru Mr Peter Lynch som får illustrera det jag försöker säga:

"Mycket mer pengar har har förlorats av investerare som förbereder sig för korrigeringar eller försöker förutse korrigeringar än som gått förlorat i själva korrigeringarna."


Det Peter syftar på är alltså korrigeringar av och på marknaden, börsens svängande pendel helt enkelt. Så det är bara dyka i poolen, ingen minns en fegis och allt det där.


Det du behöver göra nu är att sondera terrängen, vilka typer av investeringar är du intresserad av? Här på pengadrevet är det i regel aktier som gäller då det är det jag själv investerar i och kommer presentera i framtiden precis vad och hur jag gör. Då behöver du en vettig mäklare som kan förmedla dessa tjänster, t.ex. Avanza.se eller Nordnet som är Sveriges mest populära tjänster. Your's truly håller sig till Avanza då deras design och funktioner passar mig bättre. Alla stora banker tillhandahåller även dessa tjänster men de tenderar att vara sämre funktionellt samt dyrare att använda. Bra att tänka på är att värdepappershandel är egentligen en andrahandsmarknad likt blocket. Du säljer och köper värdepapper av andra personer via en tjänst som mellanhand. Kostnader och annat tjafs är inte något du behöver lägga så stor vikt vid i detta skede som småsparare men jag ska dra lite basics som kan vara viktiga att känna till.


I princip alla värdepapper du kommer vara intresserad av på grundnivå finns hos de flesta aktörer så det är inga bekymmer. Den kontotyp som du är i behov av för att investera som småsparare finns hos alla aktörer. Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Skillnaden i grova drag är hur du beskattas och då finns det olika fördelar och nackdelar med dessa konton.


  • Aktie- och fonddepå: Du skattar 30% på din vinst vid försäljning (kan även kvittas mot förlust)

  • Investeringssparkonto: Schablonskatt på ditt kontos totala värde (1.53% 2019)

  • Kapitalförsäkring: Avkastningsskatt om 30% på ditt kontos totala värde x 1,51% (2019)


Schablonskatten för ett investeringssparkonto utgörs av 30% av föregående års statslåneränta + 1 procent. för 2019 gäller en på 1,53% skatt på ditt totala depåvärde. Vilket utgörs av värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal, insättningar under året och värdet av överföringar av värdepapper. Om du förväntar dig högre avkastning än 1,53% per år kan det vara en god idé att välja just detta konto.


Avkastningsskatten för kapitalförsäkringar fungerar som så att den beräknas på kontots värde per den 1/1, samt de insättningar som görs under året. Under årets första halvår räknas 100% av insättningarna med och under andra halvåret räknas 50%. Summan multipliceras med statslåneräntan per 30 november från året innan plus 1 %. Det finns även ett skattegolv på 1,25% att ta hänsyn till. Det sammanlagda beloppet multipliceras sedan med 30%. Utländskt källskatt på utdelning om 15% dras även direkt vid utbildningstillfället till skillnad från ett investeringssparkonto vilket är fördelaktigt om du tänker investera i utländska aktier.Så vad ska du då välja i denna skattedjungel? Som småsparare som vill göra det så enkelt som möjligt för sig själv rekommenderar jag ett investeringssparkonto. Som du ser ovan är alla konton i regel kostnadsfria. Det kommer att fungera per automatik med din deklaration och du behöver inte tänka efter särskilt mycket. Beroende på värde och vinst kan de till och med vara fördelaktigt. Planerar du att investera i mycket utländska värdepapper rekommenderar jag en kapitalförsäkring för dessa tack vare källskatten. Jag själv kör enbart via investeringskonto och håller mig till svenska marknaden.


Det som dessa aktörer tjänar pengar på är i regel något som kallas för courtage, den avgift du betalar för att göra en transaktion via dom. Att du helt enkelt handlar värdepapper via deras tjänst. Som småsparare är detta försumbart och inget du behöver reflektera över i min mening. Självklart ska du hålla nere din kostnader och undvika onödiga transaktioner då många bäckar små genererar kostnader över tid. Dessutom är dessa kostnader pengar du kunde haft investerade istället. Men det är inte som att sitta och jämföra elbolag eller försäkringar om du använder dessa tjänster.Så upptäcker du att du sitter på tillgångar som du inte har någon direkt användning för på kort sikt så är det en god idé att fundera på att investera dessa i värdepapper för att få avkastning. Ett sätt att göra detta är att gå via en mäklare som t.ex. Avanza.se och starta ett investeringssparkonto och börja kika runt på alla funktioner och möjligheter som finns. Hur du sen kan resonera kring vad du ska köpa eller vilka specifika värdepapper som är bra investeringar är något jag kommer att skriva om i andra inlägg framöver.


/ Investeraren

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.