• Pengadrevet

Investera mera, vad är skillnaden mellan spara, investera och spekulera?

I föregående inlägg så lyfte jag ett par grundläggande argument för varför du bör överväga investeringar som komplement till traditionellt sparande. De huvudsakliga faktorerna jag skrev om var, inflationens påverkan på ditt sparande samt vilka möjligheter till avkastning börsen ger. Vad innebär då själva begreppet investera på ett djupare plan, och hur skiljer det sig mot sparande och spekulation? Jag ska försöka klargöra min syn på dessa begrepp i detta inlägg.


Spara

Det traditionella sparande snuddade vi vid sist. Detta innebär i praktiken att resurser läggs undan för framtida bruk, i detta fall pengar på t.ex. ett sparkonto. Detta ger i regel ingen till minimal avkastning beroende på ränteläget och nuvarande inflation. I värsta fall minskar dessa resurser över tid (bortsett från det aktiva tillförandet av resurser) tack vare en positiv inflation. För att ditt sparade kapital inte ska minska i värde relativt till samhällets kostnadsutveckling krävs en inlåningsränta som i snitt överstiger inflationen över tid.


Spekulera

Spekulera är i regel motsatsen till att investera. En definition av spekulation är i filosofisk mening att "tänka fritt och fantasifullt", eller att avsätta kapital i hopp om framtida avkastning, gärna stor och snabb. Om jag får sätta ord på spekulera så är det till skillnad från att investera en process där vi placerar pengar i ett värdepapper med tro och hopp om att marknaden ska värdera värdepappret högre i framtiden. Vi väljer alltså inte att avsätta kapital i ett bolaget som ska skapa värde i sig, utan snarare i själva värdepappret och dess framtida kurs. En framtida kursökning kan då föranledas av att vi tror på att bolaget ska lyckas med sin affärsidé. Till exempel att ett bolag ska hitta olja, ett läkemedelsföretag ska lyckas med ett nytt läkemedel eller helt enkelt att en viss produkt ska bli populär och sälja. Ofta sker spekulation i bolag som inte har intäkter genom egna kassaflöden, de tjänar helt enkelt inte pengar i dagsläget, men de inger hopp om att kunna tjäna stora pengar i framtiden om allt går rätt. Nyckelordet är här att man tror på det man gör.


Det är inom den här kategorin majoriteten av alla sköna aktietips kommer, från polare, grannen eller kollegan. Även om du bestämmer dig för att köpa värdepapper som någon annan har analyserat åt dig så är det i regel en spekulation du gör för du vet faktiskt inte vad det är du köper. Detta ökar risken markant i din allokering av kapital då du egentligen spelar om vinsten utan att egentligen veta oddsen. Att spela på kasino blir helt plötsligt inte en så dum idé med tanke på att du faktiskt har exakta siffror på dina vinstchanser.


Världens mest framgångsrika och berömda investerare Warren Buffett har ett mycket tänkvärt citat: "Risk kommer från att du inte vet vad du gör" vilket jag tycker belyser denna problematik på ett bra sätt.


Investera

Att investera innebär däremot en avsättning av kapital som förväntas leda till framtida avkastning, en förändring i kapitalet i positivt bemärkelse helt enkelt. Nu leder ju inte alltid investeringar till en positiv avkastning tack vare den risk som är förknippad med konceptet, men detta är i alla fall grundtanken. Här blir det dock lite mer komplext då en investering förväntas ge framtida avkastning i relation till den risk det medför, hur säkra kan vi då vara på att vi investerar och inte spekulerar?


Övergripande kallas detta för fundamentalanalys som är ett känt begrepp inom investeringar. Vi gör en grundläggande analys av ett bolags olika värdeskapande parametrar i förhållande till dess historik och nuläge. Helt enkelt en värdering av bolaget bakom värdepappret vi är intresserade av att köpa. Detta är en relativt komplex process som kan göras på många olika sätt och något som jag inte kommer gå in i detalj på just nu. Kort och gott försöker vi ta reda på hur ett bolag har presterat över tid, presterar i dagsläget och kan förväntas (prognos) prestera framöver. Hur har bolaget tjänat pengar, hur ska det fortsätta att tjäna pengar, vilken affärsmodell har bolaget, finns det en naturlig tillväxt i bolaget, skulder, tillgångar och så vidare. En viktig aspekt här är att vi ser inte vår investering som att vi köper ett värdepapper, vi köper in oss som delägare i ett bolag. Om vi anser att bolaget håller tillräckligt hög kvalitet för att vi över tid ska vilja vara delägare i det så förtjänar det vår uppmärksamhet.


Varför ska vi då bemöda oss att ta oss igenom den komplicerade process för att få kalla oss investerare. Kan vi inte bara vara sköna, ta på oss solglajjerna och spekulera? Att förlora pengar och behöva hämta upp tappet är nämligen förödande för en småsparare. Om du investerar 10 000 kr och dessa går ner med 20 % då är det aktuella värdet 8000 kr. Om det sen sker en ökning med 20% så är det aktuella värdet 9600 kr, du har alltså förlorat 4% av din totala investering. Det krävs en total värdeökning om 25% för att du ska tillbaka till ruta noll. Om du adderar förluster av denna typ över tid krävs det betydligt högre snittavkastning för att du ska nå dina övergripande mål. Strategier och tekniker för att undvika detta är något jag kommer återkomma till mer i detalj i framtida inlägg. Om börsen har en snittavkastning utan hänsyn till inflation på cirka 8% så har vi inte råd att förlora pengar med så små marginaler. Speciellt inte om vi har högre ambitioner än 8% (vem har inte det). För då kan vi lika gärna vända oss till en indexfond och göra något annat kul med vår fritid.


Människor har även en tendens att vilja spekulera med sina surt förvärvade slantar utan särskilt mycket eftertanke. De köper aktier och fonder utan att kolla upp vad de egentligen lägger sina pengar på med hög risk för förlust. Det kan vara ett coolt namn på en start-up, en ny branschtrend eller bara för att man har hört något eller fått ett tips. Däremot ska man köpa en ny tvättmaskin, måla om hemma eller köpa en ny TV ja då kan de göras hur mycket efterforskningar som helst innan man bestämmer sig för vad som köps. Detta tillvägagångssätt måste även appliceras på värdepapper för att det ska kallas investering och inte spekulation.


Warren Buffett har återigen ett berömt citat som lyder "Regel nr 1 är att aldrig förlora pengar. Regel nr 2 är att aldrig glömma regel nr 1."Som småsparare är detta bland det absolut viktigaste att förhålla sig till då vi har begränsade resurser och begränsat med tid att nå våra finansiella mål. Vid planering inför framtiden där utkomsten är oviss bör alltid en minimering av risk och förlust vara huvudfokus, inte potentiell vinst.


/ Investeraren

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.