• Pengadrevet

Investeringsplanen hjälper när det stormar på börsen

Jag tjatar ju i förbannelse här på bloggen om vikten av att ha en strategi vid investeringar och att risk alltid är centralt. Härom veckan lyssnade på Börssnack med Hansén & Olavi som är en av de vassare poddarna där ute. En inledande kommentar från Erik Hansén var vikten av att ha en handlingsplan när du investerar. Alltså inte bara en plan för när och hur du investerar utan även för olika scenarior som kan uppstå och hur du ska agera. Detta för att du lugnt och sansat ska ha gjort klart för dig själv hur du ska förhålla dig till skiten som träffar fläkten. Jag tyckte att detta var ett mycket enkelt och bra sätt att se på saken. Så för att utveckla min egen strategi för investeringar så jag tänker helt enkelt komplettera med detta.


En strategi för dina investeringar är grundläggande för framgång, jag har skrivit en del på temat bland annat denna artikel Aktiekunskap avsnitt 5 - Risk och vikten av att ha en strategi. Jag tänker här utveckla mitt resonemang och det omfång som artikeln berör samtidigt som jag får ner min egen plan på papper.


En bra strategi bör rimligtvis innehålla flera delar utöver själva investeringstillfället:


 • Inträde på marknaden (När du investerar)

 • Hur du agerar i marknaden (Förvaltning av innehav)

 • Utträde ur marknaden (När du ska sälja)

 • Extremfall (Börsrally / Börsras)Pengadrevets investeringsplan


Detta är min investeringsplan som jag förhåller mig till vad gäller mina investeringar. Det är inte en statisk plan utan en levande process som ständigt utvärderas enligt följande modell.

Risk och avkastningskrav


Jag har som avkastningskrav att nå 10 % effektiv årsavkastning per år, snittet för börsen är cirka 8 % över tid. Min målsättning däremot som konkretiseras i nästa avsnitt är att nå 15 % per år. Jag bedömer att det är realistisk för mig att över tid gå snäppet bättre än jämförande index utifrån den tid jag är beredd att lägga ned på det hela. Jag tar dock hänsyn till min nuvarande erfarenhets- och kunskapsnivå och att detta kan komma att revideras. Jag är beredd att utsätta mitt kapital för en risknivå som ligger i linje med mitt avkastningskrav och mot min målsättning. Detta gäller såklart över tid och olika kontexter kommer kräva justering av risk.


 • Avkastningskrav 10%

 • Risk i linje med avkastningskrav där minimering av förlust av kapital är fokus

 • Då avkastningskrav är högre än snittet är ej indexförvaltning aktuellt


Målsättning


Jag vill genom att investera aktivt påverka min finansiella ställning i livet utanför konceptet förvärvsarbete. Jag vill lära mig mer om det enorma fenomenen vi kallar ekonomi vars spel vi alla deltar i vare sig vi vill eller inte för att kunna fatta bra beslut. När jag blir äldre vill jag ha en trygg och säker finansiell ställning med passiva inkomster utöver t.ex. pension. Jag vill öka mängden realistiska alternativ för mig i livet och låta mina mål och intressen styra min tillvaro utan att min ekonomi begränsar mig. Samtidigt som jag investerar för min framtid vill ja låta det vara på en nivå som tillåter att det är ett intresse som ger kunskap och glädje.

Konkreta mål och milstolpar:

 • Sparkvot om minst 25 % per månad

 • Slå Index för egen maskin

 • Målsättning att sträva efter är effektiv årsavkastning på 15 % (CAGR)

Strategi


Med tanke på mitt avkastningskrav och nivån av risk jag är villig att ta finns det flera alternativ till strategi för att nå mina mål. Med tanke på att det krävs en viss mängd tid och arbete bakom att förvalta sina egna pengar är det viktigt att det samtidigt är ett intresse som stimulerar. Strategin måste också ge utrymme för att kunna sträva mot en effektiv årsavkastning på 15 %. En strategi är inte heller statisk utan kommer naturligt att utvecklas över tid, både på grund av intresse och erfarenheter. Så min strategi tar alltså avstamp i vad jag anser är realistiskt för att nå min målsättning till relativt låg risk för ändamålet. Samtidigt är den framtagen för att vara rolig och stimulerande för mig för att jag ska vara engagerad.


Hållpunkter i korthet för min strategi:


 • Värdeinvesteringar med fokus på rimligt tillväxt till ett lågt pris (GARP)

 • Bolaget ska ha en vinsttillväxt som överensstämmer med avkastningskravet över tid med antagandet om att kursutveckling/värde blir densamma

 • Små- & medelstora bolag i Sverige med börsvärde cirka 500 - 15000 miljoner kronor

 • Tydlig affärsmodell och strategi för att uppnå finansiella mål

 • God ledningsförmåga och stabil ägarbild

 • Konkret motivering för varför bolaget ska ha en plats i portföljen

 • P/E 10 - 25, ställs i relation till avkastningskrav och vinsttillväxt

 • PEG < 2

 • Vinsttillväxt > 10 %

 • Ordinarie direktavkastning > 0 %

 • ROE/ROC/ROIC > 10%

 • Skuldsättning < 2

 • Nettoskuld/EBITDA < 2,5


Exempel på en screening från Börsdata där intressant bolag att titta närmare på vaskas fram


Investera


Med utgångspunkt i mina hållpunkter ovan är jag alltså intresserad av att uppnå mina mål genom att tillämpa så kallade värdeinvesteringar. Detta för att det är en väletablerad modell med låg risk som dessutom är nybörjarvänlig. För att underlätta och maximera mina chanser att ha bra koll på bolag och ha örat mot rälsen riktar jag in mig på enbart svenska marknaden. Det minimerar också risken att jag investerar i ett bolag och samtidigt ha missat viktig information om kontexten det verkar i. Jag väljer i regel bolag på Small- & mid cap då mindre bolag tenderar att vara i en tillväxtfas. Jag är ute efter stabil vinsttillväxt över tid vilket gör att detta passar mig bra. Mindre bolag är ofta mer nybörjarvänliga i sin rapportering då det inte är lika stora och komplexa organisationer och affärsmodeller att rapportera om. Sen råkar jag tycka att det helt enkelt är roligt och intressant med mindre bolag så det spelar en stor roll för min egen motivations skull.


Utöver detta så ska de uppfylla vissa på förhand bestämda kriterier för finansiella nyckeltal över tid. Utan en stabil resultat- och balansräkning kvalificerar sig inte bolaget för en djupare analys. Ni ser ett smakprov på detta i Börsdata screenern ovan.


Utöver de kvantitativa tillkommer också en fundamental analys av de mer kvalitativa aspekterna i bolaget som måste uppfyllas. Här görs en genomgång av information på webben, finansiella rapporter, analyser och artiklar i media och övrig information jag kan få tag i. Jag behöver lära känna bolaget och förstå deras affärsidé och strategi. Vart är dom i dagsläget, vart är dom på väg och framför allt hur ska de ta sig dit. Verkar det sedan rimligt att dom kommer att klara av det utifrån de förutsättningar som råder. Kort och gott så skapar jag mig en bild av vad jag tycker bolaget är värt kvalitativt med stöd i de finansiella nyckeltalen. Visar det sig att bolaget är prissatt med rabatt i relation till dess värde är det läge att fundera på köp.


Utöver de individuella kriterierna för bolaget måste vi även ta hänsyn till kontext och marknad. Inget bolag existerar i ett vakuum. Nu menar jag inte att vi ska lägga allt för stor vikt vid makro aspekterna vid en investering. Men det är svårt att bilda sig en uppfattning om ett bolags verksamhet om man inte känner till vad dom verkar i för omgivning eller vart omgivningen är på väg. Simmar de mot eller med strömmen, simmar de rent av snabbare än strömmen, har de kvaliteter som deras konkurrenter inte har, värderas de annorlunda än sina konkurrenter, om ja, varför och så vidare. Sen måste även bolaget ha en plats i portföljen, bara för att det är ett bra bolag till ett bra pris betyder inte automatiskt att det har en plats. Min portfölj utgörs av cirka 8 - 12 diversifierade innehav för att jag ska ha möjlighet att följa upp dom samtidigt som jag letar nya case. Det får inte bli för mycket så det tar bort det roliga i det hela heller. Jag behöver ta hänsyn till att livet precis som intresset går upp och ner över tid så nivån måste vara rimlig.


Innehav


Att göra uppföljningar av de faktiska innehaven är den enkla biten. Genom ett naturligt intresse har jag dagligen koll på min portfölj och nyhetsflöden så jag ser det inte som ett problem, snarare tvärtom att det jag inte riktigt kan hålla mig ifrån det. Det som kommer utöver naturlig bevakning av nyheter från bolaget och marknaden är kvartalsrapporteringen. Jag tar alltid del av rapporter och ser till att jag är påläst om vad jag vill se och höra från bolaget inför. Sen handlar det egentligen enbart om att ställa bolagets status i relation till det jag grundat mitt investeringsbeslut på kontinuerligt.Sälja


Att veta när det är dags att sälja ett innehav är nästan den svåraste aspekten av allt i en strategi, det är mer abstrakt på något vis. Här gäller såklart samma principer som vid en investering att det i praktiken inte går att tajma marknaden eller förutspå framtiden. Att sälja ett innehav bör därmed fokusera på om du anser att bolaget i dagsläget uppfyller dina krav du ställer på en investering. Se det som en omvänd analys för ett investeringsbeslut. I mitt fall om jag anser att bolaget har en värdering och utveckling i linje med mitt avkastningskrav på bolaget. Hur ställer sig detta i relation till marknadens syn på bolaget och den riktning det är på väg mot. Om ett bolag bibehåller en stark resultat- och balansräkning över tid. Dess vinsttillväxt ligger i linje med avkastningskravet och de behåller ett rimligt pris över tid finns det ingen anledning för mig att sälja. Om bolaget är attraktivt värderat över tid så handlar det snarare om att utöka innehavet. Skulle innehav däremot uppfylla några av dessa kriterier är det dags att ta en funderare:


 • Bolaget börjar avvika från sina egna finansiella mål över tid eller justerar ned dessa

 • Vinsttillväxt avtar vilket gör att värdering ökar eller priset går ned

 • Aktien stiger kraftigt i värde på kort tid utan fundamental grund

 • Ett bättre alternativ uppstår

 • Konkret information som får bolaget att avvika från ditt ursprungliga case


Som en del av min analys av ett bolag brukar jag göra en konservativ diskonterad kassaflödesanalys för att få en väldigt grov uppfattning om vad marknaden kan tänkas värdera ett bolag till utifrån nuvarande situation. Jag väljer ofta att använda mig av detta grova mått som komplement till min bedömning av bolagets värde utifrån p/e tal och tillväxt. Analysen får uppdateras vid kvartalsrapport och nya siffror. Skulle ett bolag på mycket kort tid utan egentliga nyheter stiga till det faktiska marknadsvärdet i analysen tenderar jag att ta hem vinsterna. Att komma ihåg här är att det är ett mått vad jag uppskattar att marknaden kan tänkas värdera bolaget till, det är inte samma som som min personliga värdering. Jag väljer dessutom att investera till teoretisk rabatt där jag vill se en marginal om cirka 20 % till detta uppskattade marknadsvärde.


För att summera, jag säljer ett bolag som snabbt blir fullvärderat eller övervärderat och jag kan plocka hem en vinst som överstiger mina avkastningskrav. Annars säljer jag baserat på att att bolaget inte längre presterar i linje med mina avkastningskrav, eller inte längre är ett bolag som platsar i min portfölj enligt mina investeringskrav.


Exempel på en flödesanalys


Uppgång och nedgång


Eftersom tyvärr resan uppåt på börsen inte är spikrak så händer det av och till att vi får större korrektioner som definieras av nedgångar om minst 10 % på kort tid. I värsta fall leder dessa till så kallad negativa marknader där nedgången är över 20 % över en period på cirka minst 2 månader. Dessa svängningar är helt normala men kan uppstå relativt snabbt och skaka om tillvaron. Det förekommer också ofta mindre starka trender, såväl positiva som negativa. Motsatsen till en negativ trend är såklart en väldigt stark positiv trend över tid som också sätter oss och våra känslor på prov.


Poängen här är att när det sker kraftiga rörelser på börsen tenderar psykologin att bli allt viktigare för dina resultat. När det är kraftiga uppgångar eller nedgångar börjar det helt enkelt klia i köp- och säljfingrarna. Man vill inte missa stora uppgångar och rallyn och det kan göra ont i magen att se röda siffror i hela portföljen under ett par månader. Så hur ska man då agera i dessa tider, för mig gäller följande regler:


 • Kriterier för risk, avkastning och målsättning ändras inte på grund av korrigeringar eller negativa trender på kort sikt.

 • Kriterier för när jag gör en investering i linje med ovanstående punkt ändras inte

 • Min strategi är med andra ord densamma


Vad innebär detta då rent praktiskt. Jo det tillåter mig så klart att köpa aktier i bolag som på grund av en korrigering når en attraktiv värdering och ligger i linjer med min övergripande strategi. Jag handlar dock inte aktier i bolag som sjunkit mycket i pris men ändå ligger utanför mina ramar. I motsats så säljer jag heller inte bolag som sjunker kraftigt i pris (i teorin ökad rabatt) på grund av korrigeringar eller negativa trender så länge det inte är orsakat av själva bolaget. Om bolaget bibehåller sina underliggande värden och fortsätter vara ett bra case på lång sikt sitter jag still i båten. Detta är inte anledningen till att sälja då jag riskerar att tappa position inför eventuell rekyl.


Detta leder till att jag tillåter mig själv att köpa bolag som sjunker i pris genom korrigering eller trend oavsett om det är ett befintligt innehav eller inte. Så länge de passerar kraven i min grundläggande strategi genom analys. Teorin om att det inte går att tajma marknaden står fast så när själva köpet görs i en nedåtgående trend blir till viss del spekulation på kort sikt och relativt till kontexten. Här gäller det att försöka hålla känslorna i schack och inte bli för ivrig när det kommer till att köpa på dipp. Tålamod brukar i regel belönas.


/ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.