• Pengadrevet

Månadsrapport av portföljen för oktober

Då var det dags för den första i raden av förhoppningsvis många briljanta månadsrapporter för min blygsamma portfölj som ni kan följa här. En del i att vara transparent med sina inventeringar är att inspirera och ge exempel på hur ett aktiesparande kan se ut. Men även för att det såklart tvingar mig att skärpa mig, kan ju inte slänga fram vad som helst och framstå som en dåre som eldar upp pengar snabbare än Gudrun Schyman. Det är trots allt en märklig känsla att basunera ut vad jag köper och varför men nu har det ju utlovats, så nu kör vi!

Oktober har inte bara vart en vanlig månad utan startskottet för rapportperioden i kvartal tre för bolag med redovisningsår som följer kalendern. Rapporter påverkar ofta kursen på kort sikt då det kan te sig väldigt volatilt om de kommer in siffror som inte ligger i linje med estimat eller helt enkelt bara förvånar marknaden. En del av den jobbiga charmen med aktier är att rapporter tolkas subjektivt. Hur jag kontra andra investerare och marknaden i stort upplever den information som presenteras kan variera stort. För oss värdeinvesterare där målsättningen om möjligt alltid är buy & hold bryr vi oss inte så mycket marknaden går fullt bipolär på kort sikt. Däremot måste vi värdera den information som delges oss om det förändrar vårt case i grunden, vår syn på bolaget och den väg som stakats ut.


Portföljens status efter stängning 2019-10-31


Bolag i portföljen som rapporterat under oktober:

 • Beijer Alma

 • Knowit

 • Swedol B (ökat på innehav)

 • Pricer

 • HiQ (ökat på innehav)

 • Nilörngruppen

En mer detaljerad sammanfattning av de innehav jag gjort förändringar i.

Multispecialisten för proffs, säljer yrkeskläder och utrustning i fysiska butiker och online


Swedol B tredje kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna uppgick till 826,2 Mkr (717,6).

 • Bruttomarginalen uppgick till 40,7 % (41,1).

 • Rörelseresultatet uppgick till 79,2 Mkr (75,9) och rörelsemarginalen till 9,6 % (10,6).

 • Jämförelsestörande poster belastade rörelseresultatet med 0,11 Mkr (2,21).

 • Nettoresultatet uppgick till 53,1 Mkr (57,5) och resultat per aktie till 0,64 kr (0,692).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,7 Mkr (-36,2).

Swedol hade en intäktstillväxt om 15,1 % under kvartalet varav organisk tillväxt stod för 7,7 % och 7,3 % genom förvärv, 0,1 % tack vare valutaeffekter. Totalt över perioden Q1-Q3 så ökar tillväxten med 12,9 % varav organiskt 5,2 %. Bolagets marginaler har stressats på grund av de förvärv som Swedols expansionssatsningar bolaget gjort under året och medför att kassaflödet har tagit stryk. 2019 är det år som Swedol har genomfört flest förvärv och öppnat flest butiker sedan starten. Till detta kommer även en ny organisationsstruktur, utbyggnad av ett centralt distributionslager i Örebro samt integration av IT- och affärssystem mellan Sverige och Norge. Butiksöppningar och förvärv leder som sagt på kort sikt att lönsamheten minskar samtidigt som intäkter och tillväxt är hyfsat i linje med målsättningar. Swedols långsiktiga finansiella mål ska ses över en konjunkturcykel och uppgår till:

 • Intäktstillväxt: 15 %.

 • Rörelsemarginal: 11 %.

 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital: 25 %.

 • Soliditet: 30* %.

 • Aktieutdelning av nettoresultat: 30–50 %.

Mixen av förvärv och organiskt tillväxt där samtliga länder bidrar är i mina ögon bra och ligger i linje med tidigare år. De förvärv och nyöppningar som görs känns genomtänkta och vettiga. Ett pågående arbete med att öka effektiviteten inom koncernen genom centraliserade IT system, logistik och lager bådar gott. Marginalerna ligger stabilt efter att ha klättrat stadigt uppåt sen 2015 då de låg på 3,5 % dock men en viss nedgång i detta kvartal. Det som gör mig lite fundersam är att skulden stiger och kassan börjar bli tom med 37,5 miljoner kvar på banken. För att fortsätta expandera kan man således öka belåningen, alternativt låta den mattas av ett tag för att vänta in kassan. Fjärde kvartalet är också historiskt Swedols starkaste så vi får se vart det tar vägen. Marknaden verkade ta emot rapporten med blandade känslor då kursen dök på grund av den kortsiktigt sänka lönsamheten. Yours truly köpte i flera små omgångar på nedvägen och har en snittkurs på 36,40. Kursen verkar ha stabiliserat sig runt 35 kr.

Bild tagen ur Swedols kvartalsrapport sid 9

Jag är fortsatt lång i Swedol då jag tror på deras tillväxt och expansionsplaner. De har även en mycket stark majoritetsägare bakom sig i form av Investmentbolaget Nordstjärnan med över 70 % av rösterna som jag har förtroende för. Att lönsamheten tar stryk under resans gång räknar jag med och jag hoppas kunna ta del av utdelningen fram tills expansionsplanerna bär frukt. Finns viss risk att Nordstjärnan försöker sig på ett utköp och lägger ett bud på återstående aktier då de sitter på så stor andel.
IT konsulter som levererar bra marginaler


HiQ tredje kvartalet i sammandrag


• Omsättningen uppgår till 390,2 (395,0) Mkr

• Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 43,1 (40,1) Mkr – en rörelsemarginal på 11,0 (10,1) procent

• Resultat före skatt ökar till 42,9 (39,9) Mkr

• Resultat efter skatt ökar till 34,6 (31,4) Mkr

• Vinst per aktie före utspädning ökar till 0,62 (0,56) kr

• Kassaflödet från rörelsen ökar till 45,7 (9,5) Mkr


HiQ ökar under kvartalet såväl vinst, marginal och kassaflödet trots ett historiskt svagt kvartal för konsulter med sommar och semestrar etc. Sammantaget så ökar samtliga parametrar för perioden januari - september i sin helhet i jämförelse med fjolåret, detta trots minskad omsättning i Q3. Nya avtal har tecknats med Orkla foods, Saab, Försvarsmakten, SVT, Kammarkollegiet samtidigt som bolaget utsetts till nr 1 i Skatteverkets upphandling kring konsulttjänster. HiQ har ett starkt varumärke och befinner sig inte i en tillväxtfas utan jobbar med marginaler, vinst och kvalitet. Jag äger bolaget på grund av deras stabilitet, marginaler och kassaflöden och den direktavkastning aktien har. Det tillför en diversifiering för att sänka den övergripande specifika risken i portföljen då HiQ har som målsättning att dela ut 50 % av vinsten. Det har en stark kassa och låg skuldsättning. HiQs strategi är att:

 • Ha marknadens bästa medarbetare och vara den mest attraktiva arbetsgivaren

 • Hjälpa våra kunder att förenkla och bidra till en bättre värld, genom att använda vårt kunnande inom hela kedjan av teknik, människa och affär

 • Vara det ledande företaget i Norden i vår bransch

 • Ha god lönsamhet, generera god tillväxt, ha starkt kassaflöde och skapa god långsiktig direktavkastning för våra aktieägare

HiQ prioriterar kvalitet, lönsamhet och tillväxt – i den ordningen. HiQ lämnar inga prognoser


Min inställning till HiQ har inte förändrats i och med rapport, så länge bolaget levererar starka kassaflöden, bibehåller sin utdelningspolicy och är ett företag av hög kvalitet är jag nöjd. Det är positivt att de tar nya kontrakt och rankas högt vid upphandlingar. Kursen hade en tillfällig dip efter rapport och då passade jag på att sänka min snittkurs för inköp till 48,16.


Med detta är pengadrevets första portföljrapport skriven och jag lämnar er alla att våndas i ytterligare en månad inför nästa uppdatering. Vill även påminna om att detta inte ska tas som rekommendation för köp utan detta är mina egna tankar och åsikter kring dessa bolag. Gör alltid din egen analys och bedömning inför en investering/ Investeraren

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.