• Pengadrevet

Min strategi revideras

Eftersom mina senaste inköp har avvikit från min övergripande strategi som jag presenterat här på Pengadrevet är det på sin plats med en revidering. Jag har tidigare varit inne på att jag kanske varit lite ivrig och strikt när jag satt upp gällande kriterier. Samtidigt är detta en resa i finansiellt lärande jag försöker dela med mig av, förhoppningsvis innebär ju detta då såklart att ett visst lärande och därmed förändringar förmedlas. Via länken ovan hittar ni samtliga kriterier men här presenterar jag de som jag tänker revidera:


 • Av mindre storlek som möjliggör fortsatt tillväxt, omkring 100 miljoner till cirka 7500 miljoner i börsvärde

 • Befinna sig i en pågående organisk tillväxt över tid de cirka senaste 5-7 åren

 • Rimlig värdering, här förhåller vi oss till börsens snitt av p/e* runt 15 och avkastning runt 8 procent

 • Avkastningskrav 15 % per år över tid (CAGR)

 • Grundtanken är att välja bolag som har en tillväxt av vinst/aktie som motsvarar avkastningskravet med antagandet att kursutveckling blir densamma över tid


Här är exempel på köp som jag bedömer avvikit från den strategi jag presenterat här på Pengadrevet. Antingen genom att de helt enkelt inte faller inom ramarna för kriterierna i sig, eller att kriterierna har utformats för att inte ta hänsyn till portföljen i sin helhet.


 • Kindred (Börsvärde långt över 7500 Msek)

 • Bahnhof (p/e strax över 21 vid inköp)

 • Svolder (Investmentbolag som inte kan bedömas eller mätas utifrån uppsatta kriterier)

 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (Fond, det är en jäkla fond)

 • HiQ (Vinsttillväxten faller inte inom ramen för enskilda innehav)

 • Enlabs (För kort historik)


Hur ska då dessa kriterier utformas framåt? Övergripande handlar mycket om att kriterierna i vissa avseenden tar för stor hänsyn till de enskilda bolaget istället för portföljen i sin helhet. Jag tänker då främst på kriterier kopplat till avkastningskrav. Avkastningskrav på 15% per år över tid gäller inte för varje enskilt bolag utan det är min målsättning för portföljen i stort över tid. Avkastningskrav kan komma att skilja sig åt mellan bolag på bekostnad av diversifiering och riskspridning, men så sikt är målsättningen att portföljen i stort ska avkasta 15% per år över tid. I praktiken innebär att jag kan investera i HiQ som har väldigt låg tillväxt i dagsläget men mycket hög direktavkastning i relation till ränteläget. Detta balanseras upp av mindre bolag såsom t.ex. ENLABS eller tidigare sålda Pricer där jag ställer betydligt högre krav på avkastning men även tar en högre risk. Samtidigt som målsättning är tillväxt är alltid regel nummer ett att inte förlora pengar eller ta för hög risk. Att detta i sig ska leda till hög avkastning på sikt.Grunden för all investering när det kommer till tillväxtbolag är denna screener på Börsdata som jag delat med mig av många gånger. Numera med betydligt flera nyckeltal tack vare deras nya terminalfunktion. Här kommer du i regel inte hitta bolag som Svolder eller HiQ (just nu) utan där väger jag in vissa andra kriterier och gör en samlad bedömning. Passerar du inte detta nålsöga är du i regel inte intressant för närmare analys. Har du däremot historiskt passerat detta öga men har haft ett par motiga kvartal och ligger på min bevakningslista så kan det även detta vara en väg in i portföljen.


Mot denna bakgrund väljer jag därför att formulera om vissa delar i min strategi för att bättre passa hur jag faktiskt vill investera efter de lärdomar jag tagit del av under mina första seriösa fyra månader på börsen med portföljen.


 • Av mindre storlek som möjliggör fortsatt tillväxt, omkring 100 miljoner till cirka 1 500 miljoner i börsvärde

 • Befinna sig i en pågående organisk tillväxt över tid de cirka senaste 3-7 åren

 • Rimlig värdering, här förhåller vi oss till börsens snitt av p/e* runt 15 och avkastning runt 8 procent i ett intervall mellan cirka p/e 10 - 20

 • Avkastningskrav 15 % per år över tid (CAGR) för portföljen i sin helhet

 • Grundtanken är att välja bolag som har en tillväxt av vinst/aktie som motsvarar avkastningskravet för det enskilda bolaget med antagandet att kursutveckling blir densamma över tid


Kanske inte större förändringar men jag upplever dessa som väldigt viktiga då hur den strategi jag presenterar här ska representera hur jag faktiskt investerar. Det handlar inte heller om att jag försöker anpassa min strategi från mitt beteende eller dåliga disciplin, utan jag har läst en del böcker under hösten och tagit del av börsen i hög utsträckning. Detta i kombination av att jag måste reflektera väldigt mycket kring vad jag gör och sen skriver om här på Pengadrevet har lett fram till dessa förändringar.


Trevlig helg på er!


/ Pengadrevet

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.