• Pengadrevet

Min portfölj och bolagen jag äger

Så här mitt i pågående rapportperiod och bara några dagar från den första månadsrapporten av pengadrevets portfölj så tänkte jag att det är på sin plats med en introduktion av bakgrunden till och tankarna bakom min portfölj. Ni som redan har hunnit kika in på https://www.pengadrevet.se/portfoljen har kanske lite koll på vilka bolag jag äger.


Jag ägnar mig åt det som populärt kallas för värdeinvesteringar, där jag genom fundamentalanalys bestämmer mig för om ett bolag faller inom ramen för min strategi och de krav jag ställer för att jag ska vara villig att investera. Min strategi omfattar inte bara de krav jag ställer på ett enskilt bolag, utan även de krav jag ställer på min portfölj. Helheten är större än summan av delarna och inget kan beskrivas enskilt utan kontext som det bekant heter. Portföljens design är givetvis starkt förankrad i övergripande strategi för nå en given målsättning. Delvis för att en rigid strategi skapar ett ramverk för investeringar och hjälper till hitta och analysera bolag, men det bidrar också till rationalitet i beslut där känslor påverkar starkt. Min strategi och portfölj är för mig inte bara en strategi för hur jag ska hitta och analysera bolag för att nå mina mål, det är även ett skydd mot mig själv och mina egna impulser och känslor. Min strategi och därmed min portfölj kan ses som ett slott där du bara få tillträde om klarar av att passera ett visst antal utmaningar och kan motivera varför just du ska få komma in. En annan jämförelse kan vara en startelva i fotboll, för att platsa ska du inte bara uppfylla vissa krav, du ska även fylla en viss funktion. Dessutom om det redan står elva man på plan måste du kunna motivera och övertyga om varför du ska ta någon annans plats. Bolag som jag bevakar och tycker är intressant kan ses som spelartruppen i stort där jag ser potential för olika funktioner men det är inte säkert att du någonsin får en plats på planen. Det kluriga med en portfölj är dessutom att det finns inget som säger att jag måste ha elva spelare på planen. Jag bestämmer själv hur många spelare jag vill ha med och varför. Jag tar även hänsyn till marknaden i stort och hur pendeln svänger. Är det tid för en mer defensiv eller offensiv startelva?


Hur många bolag vill jag ha i portföljen och varför

Antalet bolag är såväl en strategisk fråga som personlig preferens. Frågar du ett gäng börsnördar hur många aktier de har i sin portfölj så får du nog rätt blandade svar. Allt från strax under tio innehav till över hundra. Det är vanligare att sitta på fler bolag om du t.ex. använder dig av en utdelningsstrategi då du i regel köper mognare bolag som inte längre växer. Bolag innebär ofta en lägre risk men i sin tur även lägre totalavkastning. Majoriteten av avkastningen kommer av utdelningar regelbundet som återinvesteras och genererar en ränta på ränta effekt. Är du daytrader så kanske du tar positioner på morgonen och under dagen men kliver ur helt innan börsen stänger. Min portfölj är anpassad utifrån konceptet värdeinvesteringar och fundamentalanalys.


I mitt fall är jag ute efter att ha cirka tio bolag i min portfölj, mina smärtgränser går någonstans vid åtta till tolv innehav. De absolut främsta anledningen till denna siffra är att jag försöker hitta en sweet spot mellan tillräcklig diversifiering och riskhantering. Samtidigt som jag måste ha en ärlig chans att faktiskt hinna med att ha koll på mina bolag medans jag ska ha ett öga på potentiella kandidater och leva mitt övriga liv. Jag arbetar heltid på dagarna, har en vardag precis som alla andra och har ju fått den ljusa idén att driva pengadrevet.se på det. Det finns även en poäng med att inte ha för små innehav heller eftersom jag sitter på så lite kapital så här i början av min resa. Med detta sagt så skulle jag idealiskt vilja äga mer bolag om jag hade förutsättningarna för det så länge de klarar kraven för min strategi. Jag tror starkt på att genom diversifiering hantera graden av specifik risk som varje enskilt innehav för med sig. Samtidigt så ju större del av höstacken du köper desto större är chansen att du hittar den där nålen du vill åt. Mina cirka tio innehav är alltså en kompromiss som påverkas av faktorer hos mig själv, min kapacitet och min vardag. Jag är heller inte erfaren nog att ta mig an en större andel bolag då jag helt enkelt behöver mer tid och energi för att se och förstå samma sak som en erfaren investerare kan. Blir det dessutom för mycket jobb är det såklart risk för att det övergår från att vara ett kul intresse till ett måste.


Fördelning i portföljen

Om vi utgår från att jag äger tio bolag, i dagsläget äger jag nio men för enkelhetens skull. Eftersom jag vill diversifiera och ta relativt låg risk enligt min strategi är jag inte intresserad av att äga bara en typ av bolag. Typ definieras här utifrån parametrar som förväntad avkastning och således riskpremie, vilken fas bolaget befinner sig i i relation till tillväxt. Jag är inte intresserad av att äga tio bolag med högre p/e tal och högre krav på totalavkastning och på så sätt öka risken i min portfölj. Jag är ute efter en spridning mellan värderingar och krav på totalavkastning för att sänka risken, allt inom ramen för min strategi. Inga innehav får heller överstiga max femton procent av portföljvärdet, helst tio.


Exempel:

 • Tre till fyra bolag med högre risk och potential till avkastning, mer fokus på kursökning

 • Tre till fyra bolag med lägre risk och lägre potential till avkastning, mer fokus på direktavkastning

 • Två till fyra bolag någonstans mitt emellan, mycket beroende på marknadsläge överlag

Om jag redan sitter på fyra tillväxtbolag med högre risk kommer jag inte att addera ett femte, snarare ersätta ett av mina befintliga bolag om jag hittar ett bättre alternativ. Tänk startelvan igen och antalet mittfältare t.ex.


Så hur relaterar detta till mina nuvarande investeringar? Så här skulle jag säga att min nuvarande portfölj är fördelad, tänk på att det är en glidande skala och inte rigida fack, en grov uppskattning:


Bolag med högre risk

 • Nilörngruppen

 • Novotek

 • Pricer

Mitt emellan

 • Bahnhof

 • Knowit

Stabilitet, bolag med lägre risk

 • Beijer Alma

 • Concentric

 • HiQ

 • Swedol

Tittar du närmare på dessa bolag kommer du se att både p/e tal och direktavkastning varierar över gränserna men kom ihåg att vi jobbar med värdeinvesteringar och försöker köpa bolag när de bedöms vara undervärderade. Nyckeltal påverkas alltid av kontext och vad som gömmer sig bakom siffrorna, det finns också en tanke om vart bolaget är på väg på sikt utifrån nuläge och historik.


Diversifiering är ett vitt begrepp som omfattar många olika faktorer för reducera specifik risk, systematisk risk och även maximera chansen till vinst inom ramen för din målsättning och strategi. Jag hoppas att det här har gett en lite inblick i hur jag resonerar kring vilka bolag som ska platsa i min portfölj./ Investeraren
Photo by Erwan Hesry on Unsplash

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.