• Pengadrevet

Nyckeltal som levererar!

Nyckeltal, vad ska det vara bra för? Vad är det som gömmer sig bakom alla dessa siffror och förkortningar vi aktienördar slänger oss med egentligen, och framförallt varför ska du bry dig? Det har jag tänkt reda ut i detta inlägg med en genomgång av de vanligaste nyckeltal jag själv använder mig av vid analys och värdering.


Varför

Ska du använda dig av dessa magiska men för många trista tal? Det kanske känns som att vara tillbaka på mattelektionen i gymnasiet eller statistikmomenten på universitet som du var tvungen att traggla dig igenom. När man väl börjar se bakom siffrorna och förstår innebörden av dom och de kan sättas i relation till övriga tal, eller ett bolags verksamhet. Ja då börjar det bli riktigt intressant. Att du nästan kan visualisera hur bolagets ekonomi rör sig och varför marknaden sätter en viss värdering på kursen. Detta kräver både kunskap och erfarenhet, och detta kommer enbart genom att faktiskt stirra på talen om och om igen tills det sitter. Men när du väl har fått grepp om vilka tal du behöver fokusera på och när du ska göra det då lossnar det.


Anledningen till att nyckeltal är så viktiga vid aktieanalys och för att förstå marknaden är att de ger en väldigt bra överblick över ett bolags ekonomiska resa. Du kan på ett väldigt effektivt sätt snabbt skapa dig en bild av vilken situation ett bolag befinner sig i och ställa den i relation till vilken sorts bolag det är och deras affärsidé. Nyckeltal både besvarar frågor och väcker frågor med den information de ger. Det är dessa som ett bolags resultat- och balansräkning utgörs av. Men det absolut enskilt största användningsområdet är att det låter dig göra en värdering av bolaget när du ska investera. Vad är det värt och vad kostar det?


När

Ska du använda dig av nyckeltal då? Det är ju enkelt för mig att säga varför det ska göras som samtidigt tycker att det roligt att stirra på siffrorna dagarna i ända. Samtidigt har jag ju en förståelse för att detta för dom flesta ska vara så enkelt som möjligt och så tidseffektivt som möjligt. Minimal ansträngning ska ge maximalt resultat.


Det finns två tillfällen där du har som mest användning av nyckeltal, varav ett är essentiellt:

 • Screening för att hitta nya bolag

 • Analys och värdering

För att kunna köpa en aktie till rätt pris behöver du ha någon form av förståelse för vad du betalar för pris. Helst i relation till ett uppskattat värde på bolaget du köper (det här är ju trots allt en sida som förespråkar värdeinvesteringar). Du kanske får nys om ett bolag via tips, media eller bara för att du använder deras produkter och tycker dom är bra. Du blir intresserad av att investera i bolaget, men vad kostar det egentligen, och framförallt är det ett bra köp? Detta tror jag är centralt för att komma över tröskeln att våga investera, det som gör det läskigt för många. Att förstå priset på det du köper och få ett grepp om vilken risk det innebär för dig skapar en trygghet. Du vet vad du gör helt enkelt. Detta är även centralt för att ta klivet från att spekulera i en aktie till att faktiskt investera.


Var

Hittar jag alla dessa nyckeltal? För den återkommande besökaren här på pengadrevet så kanske Börsdata ringer en klocka? Jag skriver ofta om deras tjänst under fliken strategi och verktyg som återfinns i huvudmenyn hittar du mer. Börsdata ger en komplett bild av alla de nyckeltal du kan tänkas behöva med lång historik, på köpet får du även förklaringar till vad de betyder. En utmärkt källa för den inbitna aktienörden.Ett lite enklare sätt att få tag i grundläggande data är via din mäklare, till exempel Avanza. Där presenteras samtliga bolags mest grundläggande nyckeltal under deras aktiedata. Du får även en länk till Morningstars faktablad som ger en sammanfattning över det mest centrala nyckeltalen.För mer detaljerad information kan du även gå till bolagets webbplats och leta dig fram till avsnittet investerare eller investor relations, där såväl rapporter presenteras men ofta de nyckeltal som bolaget vill lyfta fram som viktiga.


Hur

Ska du gå tillväga för att tolka dessa nyckeltal som du precis jagat rätt på? För att illustrera detta har jag tänkt göra en genomgång av de nyckeltal som jag själv använder vid bolagsanalys. De tal som jag bedömer vara centrala för min strategi och som ger en bra grund för värdering av pris. Så kom ihåg, detta är mitt sätt att använda dessa tal och de är starkt kopplade till min strategi. Nyckeltal behöver alltid appliceras i en kontext, de säger ingenting i ett vakuum.


P/E talet, det mest berömda av dom alla

Ska du lära dig ett nyckeltal så är det berömda p/e talet det du ska satsa på, därför får det också lite extra utrymme här. Nyckeltalet definierar ett bolags aktiekurs genom vinst och används för att bedöma aktiens värdering i relation till företagets vinst. Det är ett generellt mått på hur många årsvinster bolaget värderas till, hur många år det skulle ta för dig som investerare att få tillbaka dina pengar. Det slår två flugor i en smäll då du dels får ett hum om hur "dyrt" bolaget är och hur stor vinsttillväxt bolaget genererar. Detta säger ju såklart ingenting som du inte samtidigt tittar på den faktiska kursen och det den faktiska vinsten per aktie. Värdet behöver även ställas i relation till andra bolag i samma bransch och marknadsläge då olika typer av bolag i olika skeden värderas olika. Talet kan variera från allt mellan 0 till över 100. Snittet på börsen är 15 och tumregel är så lågt som möjligt.


Räkneexempel

Bolag A har en aktiekurs på 27 kr och en vinst per aktie på 1,30 kr. Detta ger oss ett p/e tal på 27 / 1,30 = 20,8. Om vi jämför detta med börsens snitt över tid där p/e är runt 15 och aktiers vinst över tid (tillväxt och avkastning) ökar med 8% får vi något att förhålla oss till. Det vill säga en aktie som värderas till p/e 20.8 bör rimligtvis generera en högre avkastning än 8% per år för att vi ska tycka att det är en rimlig värdering. Då får vi samtidigt en viss indikation kring risk då en aktie som indikerar potentiellt högre avkastning i framtiden i regel innebär en högre risk. Högre krav på avkastning = högre potentiell risk då antalet potentiella utfall ökar. Om Bolag B har en aktiekurs på 27 kr och en vinst per aktie på 0,90 kr får vi ett p/e tal på 30. En betydligt högre värdering i relation till Bolag A. Vad är det som skiljer bolag A och B åt, varför värderas de olika då de har samma kurs?


Ett praktiskt värderingsexempel kan vara att Bolag A ovan historiskt har presterat en tillväxt om 20% om året om vi jämför vinst/aktie från år till år. Om vi då antar att tillväxten kommer att fortsätta så kan vi extrapolera ett fiktivt p/e, t.ex. 20% tillväxt på 1,30 ger oss 1,56, ett p/e värde på 27 / 1,56 = 17.3. På samma sätt kan vi extrapolera kurs och potentiell avkastning över flera år. Bolag B har däremot uppvisat en enorm tillväxttakt på 32% per och prognoser säger att det verkar fortsätta på samma bana, 27 / 1.188 = p/e 22,7. Beroende på hur lång tid tillväxten bedöms hålla i sig får vi en prognos på en värdering av bolaget utifrån framtida potentiella vinster.

 • Bolag A över 3 år ger en vinst på 2,25 kr per aktie, 5 år ger 3.25 kr per aktie

 • Bolag B över 3 år ger vinst på 2,07 kr per aktie, 5 år ger 3.60 kr per aktie

Vilket bolag som värderas högst står alltså i relation till potentiell tillväxt i detta fall, och således om priset bedöms bra eller dåligt i nuläget. Detta är en rejäl förenkling av att illustrera värdering för att beskriva p/e talets funktion, en full värdering kräver analys av många andra parametrar.


Tillväxt

Det här ett område som jag själv haft svårt för att förstå mig på då nästan alla som skriver om tillväxt väldigt sällan definierar vad dom menar och i vilket avseende, jag är säkert själv skyldig till att kasta runt termen. Med tillväxt menas i regel något av följande alternativ som alltid anges i procent:

 • Omsättning (total försäljning)

 • Vinst (slutgiltigt resultat efter alla verksamhets-, och finansiella kostnader, skatt och minoritetsägarposter)

 • Vinst per aktie (den slutgiltiga vinsten delat med antalet aktier)

Tillväxt är ett generellt mått på hur mycket ett bolag ökar i storlek eller hur mycket deras vinst ökar. Ett bolag som växer i omsättning men inte genererar speciellt mycket högre vinst skiljer sig rejält från ett som ökar sina vinster men inte särskilt mycket i storlek. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när man pratar om tillväxt. Det går även att hänvisa till vinstmarginal (vinst efter skatt / omsättning) som anger om bolaget klarar av att krama ut mer pengar ur samma omsättning. Samtliga tal är intressanta för mig då det anger vilken fas ett bolag befinner sig i samt ett mått på hur bolaget presterar. Behöver även ställas i relation till bolagets position och finansiella målsättning.


Ett spännande nyckeltal som jag kastar in från läktaren här är PEG talet, p/e genom vinsttillväxt per aktie. Detta tal är intressant vid screening och värdering av tillväxtbolag då det ger en kvot på bolagets värdering (p/e) utifrån tillväxten av vinsten per aktie. Detta är lite svårare att få kläm på men i rätt situation kan det ge en indikator på hur bolaget värderas i just relation till tillväxt. Riktmärke runt 1.0 där lägre är bättre högre är sämre.


ROE (avkastning på eget kapital)

ROE beräknas genom att ta bolagets vinst efter skatt genom det egna kapitalet. Det är ett mått på hur hög avkastning aktieägarna får på det kapital de investerat i bolaget, hur lönsamt är bolaget för mig som investerare? Ser du begreppet räntabilitet någonstans så är det samma sak. Riktlinjen är att ha ett så högt värde som möjlig i relation till branschsnitt. Eftersom vi delar bolagets vinst med eget kapital som inkluderar skulder så måste alltid skuldbilden vägas in. Bolaget bör ha en rimlig skuldbild i förhållande till branschsnitt. En lågt värderad aktie i kombination med högt ROE med låg till måttlig skuldsättning är väldigt attraktivt.


Direktavkastning

Centralt för alla utdelningsjägare där ute som implementerar detta nyckeltal som grundbult i sin strategi. Talet ger ett procentuellt mått på hur stor andel bolagets utdelning är gentemot aktiekursen. Helt enkelt baserat på bolagets senaste utdelning till sina aktieägare och aktuell kurs. Köper du en aktie med en direktavkastning 4,3% kommer du att få en avkastning på just 4,3% om bolaget ger samma utdelning kommande år. Du får helt enkelt tillbaka 4,3% av dina investerade pengar utan att ta hänsyn aktiekursens rörelser efter köpet. Detta under förutsättning att det finns pengar att dela ut av givetvis. När jag letar efter mer stabila bolag som fokuserar något mer på marginaler än tillväxt söker jag en högre direktavkastning på min investering. Men även när jag letar tillväxtbolag så tycker jag om att bolaget har en viss utdelning alternativt en policy om återköp av egna aktier för att ge mig en bättre total säkerhetsmarginal. Jag kollar alltid vilken policy bolaget har för utdelning av vinster.


Här kan det vara bra att veta skillnaden på direktavkastning och ordinär direktavkastning. De senare anger den årliga utdelningen exklusive eventuella extra utdelningar som gjorts under året av olika skäl, det är den ordinära som är intressant.


Skuldsättning

Lika viktigt som resultatet är varje år för bolaget är dess balansräkning, jämför med din månadslön och ditt sparande, tillgångar och skulder. Hur stark finansiell grund finns i bolaget, dels för att det är ett mått på kvalitet och ett välskött bolag. Men även en krockkudde om marknaden skulle vända och en kassa behövs som buffert.

 • Skuldsättning (totala skulder / eget kapital), ger ett mått på bolagets totala skuldbild utifrån dess tillgångar. Utgå från en kvot på 1

 • Nettoskuld (bolagets räntebärande skulder minus kassa och kortsiktiga placeringar), ett inverterat mått på nyckeltalet Kassa. Hur mycket likvida medel ett bolag har tillgång till. Cash helt enkelt, här vill vi ha ett negativt värde vilket indikerar pengar på banken

 • Nettoskuld/EBITDA (visar relationen mellan nettoskuld och resultat före räntekostnader, skatter, nedskrivning av och avskrivningar). Ett grovt mått på hur många årsinkomster ett bolag behöver för att betala av sin nuvarande skuld, min smärtgräns går runt 2 - 2,5 beroende på övriga parametrar

Kassaflöden

Jag själv köper aldrig ett bolag som inte uppvisar stabila positiva kassaflöden över tid. För att jag ska vara intresserad måste du tjäna pengar på din egen verksamhet. Annars är det för spekulativt för mig eller så är verksamheten för omogen för min smak. Jag är en försiktig general. Om föregående rubrik om skulder indikerade statusen i din privatekonomi så är kassaflödena motsvarigheten till ett stadigt jobb över tid med en bra inkomst. När vi pratar kassaflöden så är det två stycken du behöver ha koll på.

 • Operativt kassaflöde (kassa från den löpande verksamheten före investerings och finansieringsverksamhet)

 • Fritt kassaflöde (kassaflöde minus totala investeringar)

Enkelt beskrivet är det operativa kassaflödet de pengar som trillar in från den dagliga verksamheten, de produkter eller tjänster som säljs. Det fria kassaflödet är det som är kvar efter bolaget har gjort sina investeringar och finansieringar. Hur mycket pengar drar man in, vart tar dom vägen och hur mycket finns kvar på sista raden?


Detta var en översiktlig genomgång av de nyckeltal som utgör min bas vid screening och analys av bolag. Mycket mer än så här tycker jag inte behövs för att få en väldigt bra koll på ekonomin i ett bolag. Hoppas det bidrar till inspiration att sätta tänderna i lite siffror.


Är du intresserad av mer läsning om hur talen kan tillämpas praktiskt så hänvisar jag till dessa inlägg:


Börsdata - tjänsten du inte kan leva utan


Hur jag hittar bolag att investera i/ Investeraren
CoverPhoto by Markus Spiske on Unsplash

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.