• Pengadrevet

Portföljen publicerad

Nu är pengadrevets portfölj publicerad på https://www.pengadrevet.se/portfoljen. I dagsläget väldigt sparsmakat med information men jag återkommer till varför den ser ut som den gör och motiveringen till varje investering jag gjort.


Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.