• Pengadrevet

Portföljuppdatering - Juni


Pengadrevet stänger rullarna för första halvåret 2020


Ytterligare en månad i böckerna för portföljen, vi stänger första 6 månaderna för 2020 och kan nu med spänning vänta in rapporterna för andra kvartalet och hur dessa kommer påverka börsen. Marknaden är oerhört intressant just nu med tanke på utvecklingen i världen med Covid-19 och realekonomin i ena ringhörnan och finansmarknaden i den andra. Något som förvirrar många som står vid sidlinjen är ju hur börsen har förmågan att gå upp samtidigt som ekonomins varningsblinkers går för fullt. Flertalet anledningar ligger bakom detta men i korta drag så påverkas börsen av:


 • Låga räntor, övriga alternativ som räntebärande papper och sparkonto ger ingen avkastning vilket tvingar investerare ut på börsen. Således med lägre avkastningskrav ställt i relation till riskfria räntor

 • Lägre avkastningskrav medför högre priser då en högre diskonteringsränta i en kassaflödesanalys ger högre värderingar

 • Centralbanker pumpar in stimulanspaket utan vinstsyfte för att stötta ekonomin i kombination med finanspolitiska åtgärder, gratis pengar på börsen med andra ord

 • Framtida vinster, börsen är alltid framåtblickande och diskonterar kommande vinster

 • Allt detta genererar en ökad efterfrågan på aktiemarknaden, ökad efterfrågan i kombination med högre värderingar leder till ökade priser som på vilken marknad som helst

 • Man får även ta i beaktning att den initiala reaktionen när börsen rasade i 30 dagar var överdriven och en del av återhämtningen är en ren korrektion

Hur rapporterna i kvartal två kommer att påverkar detta i kombination med att vi ser en ökad virusspridning i nu i världen, framförallt i USA blir intressant. Hur mycket och hur länge kan marknaden ignorera detta är frågan. Detta påverkar ju i högst uträckning den systematiska risken i portföljen. Jag försöker så gott det går hålla fokus på den specifika risken på bolagsnivå och se hur varje enskilt innehav påverkas situationen och vilket utfall det ger. Detta gäller även vid analys inför potentiella investeringar. Av samtliga innehav jag har i portföljen är egentligen det enda jag har lite Covid ångest över är AQ Group. Jag klev in på nivåer under 180 kr vilket var helt enligt plan och ett resultat av min analys. Däremot var det precis i början av raset då det fortfarande inte var klart att det skulle bli sån enorm effekt i världen. AQ är också det bolag som på enskild nivå har påverkats mest av pandemin och fått stänga ned verksamheter i bla Kina och sett minskad efterfrågan från kunder. Att deras kvartal två har påverkats är det inget snack om, frågan är bara hur mycket. På andra plats har vi Svolder som tagit stryk genom sina innehav i bolag som Scandic och ITAB. De är dock ett investmentbolag och har en diversifierad portfölj, så där är jag mindre orolig.


Jag fick chansen att ta del av uppgången från botten i två innehav för att kompensera, Bahnhof och OEM international vilket visat sig vara två lyckade affärer. Som grädde på moset har jag valt att gå riktigt rejält utanför min komfortzon och tagit en mindre stek på strax under 10 % av portföljvärdet i Stockholmsbörsens i särklass mest hypade bolag under våren, Evolution gaming. Det är ett bolag som jag haft mina ögon på riktigt länge och läst på om, de som tagit emot är den enormt höga tillväxten och börsvärdet. Tillväxten är fenomenal vilket också innebär hög risk, minsta indikation på att den avtar, antingen organiskt eller via t.ex. reglering skulle innebära ett kursfall, det gör även värderingen svår. Däremot har har bolaget gynnats kraftigt av pandemin och det som fick det att tippa över för mig var rapporterna om den enorma underliggande tillväxten som råder i USA där stat för stat nu på eget bevåg öppnar upp för online verksamhet. Samt att de har valt att lägga ett bud och köpa upp konkurrenten NetEnt innan deras verksamhet tar skruv och således totalt dominera online casino och slots världen över. Jag klev in när bud nyheten fick Evos kurs att dyka 10% på en dag och tog min post på 551 kr. Så there you have it folks, Pengadrevet har sålt ut sig och hoppat på hypetåget. Utöver det har jag pytsat in lite i övriga innehav under tillfälliga ras.Månaden i sammandrag


 • Avkastning exklusive insättningar 1 månad: 5,42% (10,70%)

 • Insättning 16 500 kr (15 279 kr)

 • Antal innehav: 8 (8)

 • Nya Innehav: Evolution gaming group

 • Kassa: 240 kr (198 kr)

 • Belåning: 0% (0%)

Sen start 2019-08-12 i sammandrag


 • Totalt innehav: 170 548,98 kr (143 920 kr)

 • Avkastning: 17,58% (6,22%)


Portföljen


Utveckling Juni


Utveckling 6 månader

Utveckling sen start 2019-08-12


Kommentar


Under Juni har vi fortsatt återhämtningen till nya höjder i portföljen, jag ligger plus 7 276 kr på året hittills vilket är kul med tanke på att jag är färsk och vi genomgått en brutal börsnedgång, min första. Vi börjar närma oss ATH nivåer igen som togs under december på strax norr om 20% avkastning i portföljen. Om NWG och OEM kommer in fint i kvartalet så är chansen hög att vi får ta del av fina utdelningar i höst eller vinter. Den underliggande tillväxten på spelmarknaden i USA och Lettland och att Enlabs öppnat upp igen gör att jag känner stora förhoppningar för min trio Kindred, Enlabs och EVO inför hösten. Vi ska inte heller glömma Instalco som ångar på och tar affärer, stor chans här är att även dom gynnas av Covid då finanspolitiska åtgärder med stor sannolikhet kan innebära satsningar på infrastrukturprojekt och bostäder.


Ytterligare en trevlig nyhet är att NWG fortsätter med sin utstakade plan mot en flytt av moderbolaget till Sverige i slutet av 2020 eller i början av 2021. Ingen mer källskatt på utdelningar i Danmark och mer pengar i kassan till oss aktieägare.


Överlag har jag en positiv känsla när jag tittar i backspegeln för första halvåret 2020, trots allt kaos som har pågått och pågår. Jag är därför taggad på rapportperioden och utvecklingen i portföljen framåt hösten.


Men för all del, glöm inte bort att man sitter still i båten även när det börjar bli lugnare på sjön!/ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.