• Pengadrevet

Pricer och min säljnoja


Pricer utvecklar och tillverkar ett av de mest tillförlitliga systemen för elektroniska hyllkantsetiketter (ESL).


I min portfölj hittar ni bland mycket annat smått och gott Pricer, ett bolag som funnits på svenska marknaden i över 27 år och har strax under 200 miljoner elektroniska hyllkantsetiketter installerade i över 50 länder i 16500 butiker. ESL som koncept är spännande för det tillåter enorma effektiviseringar i butiker genom att automatisera lagersaldon, inventering, dynamisk prissättning och integration men mängd andra plattformar och applikationer mot kunder. Framtiden för butiker helt enkelt då det är en stor del av digitaliseringsprocessen inom retail. Jag har valt att äga Pricer mycket på grund av att jag råkar jobba med IT inom retail och således har lite insyn i branschen. Jag ser stor tillväxtpotential på området samtidigt som branschen är mycket svår att värdera då bolagets prestation svänger kraftigt i relation till deras orderingång. Här är det mycket goda spekulationer på Börssnack.se om när och vilket bolag som blir nästa stororder som får kursen att skjuta till månen. Pricer själva lämnar ödmjukt (läs frustrerande) inga prognoser och hintar endast om pågående pilotprojekt och stora affärer som är nära att ros i hamn.


I skrivande stund har jag sedan 1 månad över 21% i avkastning i mitt innehav, delvis på grund av den rapport som lämnades men framförallt tack vare att Stordalen smackade in 14 miljoner i bolaget samtidigt som han plockade upp Ving. Som ny oerfaren investerar så slår ju min säljfeber till så in i helvete på alla växlar. Så dags för en rationell genomgång offentligt så jag inte gör bort mig här. Trodde ju inte att jag skulle hamna i en sån här situation så snabb, men det sabbade ju Stordalen för mig.Först och främst, några dåliga skäl att sälja en aktie:

 • En rapportavvikelse

 • Marknaden överreagerar

 • För att det känns rätt

Några bra skäl att sälja en aktie

 • Aktien är fullvärderad eller når sin riktkurs om du är kortsiktig

 • Bolaget uppfyller inte längre de krav du ställde på det initialt

 • De klarar inte av att leverera den utstakade strategi som satts upp

Det gäller här att komma ihåg att det är skillnad på värde och pris, att de värdet som jag sätter på bolaget kan kortsiktigt skilja sig kraftig till det pris som marknaden sätter. Lika viktigt som det är att skapa sig en uppfattning om vad bolaget är värt och vilket pris jag vill betala vid en investering. Så är det viktigt att skapa sig en uppfattning om till vilket pris och värde jag är villig att sälja för. Mycket lättare sagt än gjort.


Vi tar och börjar med det fundamentala, har min grundsyn på bolaget ändrats?


Vad passar bättre än lite torr fakta från Pricers senaste kvartalsrapport där man presenterar "fortsatt god lönsamhet, tuffa jämförelsetal mot 2018".


Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 232,5 MSEK (406,0), en minskning med 43 procent

 • Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK (31,0), innebär en rörelsemarginal om 10,7 procent (7,6)

 • Orderingång var 222 MSEK (286), en minskning med 22 procent

 • Orderstocken uppgick till 132 MSEK (338), varav merparten förväntas faktureras under nästkommande kvartal

 • Periodens resultat uppgick till 27,0 MSEK (27,4)

 • Resultat per aktie före utspädning var 0,25 SEK (0,25).Kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-52,6).

Januari-september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 765,1 MSEK (808,0), en minskning med 5 procent

 • Rörelseresultatet uppgick till 76,4 MSEK (60,1), innebär rörelsemarginal om 10,0 procent (7,4)

 • Orderingång var 661 MSEK (994), en minskning med 33 procent jämfört med samma period föregående år

 • Periodens resultat uppgick till 78,6 MSEK (61,5)

 • Resultat per aktie före utspädning var 0,71 SEK (0,56)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 26,0 MSEK (24,5)

Pricer sitter på oerhört tuffa jämförelsekvartal från 2018 då de hade ett rekordår med stora amerikanska kundprojekt som bidrog med drygt 200 msek vilket vi inte fått se någon motsvarighet till 2019. Intäkterna under 2018 kommer från de underliggande kundprojekten där bolaget ser en fortsatt tillväxt via en geografisk spridning. Man har även sett förbättrade marginaler som bidrar till lönsamheten. Det påtalas att orderingången för kvartalet inte återspeglar den höga aktivitet som bolaget ser på marknaden. Dock så har inga nya stora kundprojekt kommunicerats eller slutförhandlats under kvartalet. Detta är problematiken med Pricer att stora kundprojekt skapar volatilitet i såväl orderingång och omsättning vilket ger ett spekulativt inslag i värderingen av bolaget. De fortsätter dock att trycka på att intresset på marknaden är högt och att digitalisering i framtiden och så vidare, men det spelar ju mindre roll om de inte landar några större orders. Det hintas dock om att de tredje kvartalet har kantats av flera fördjupade kundprojekt som närmar sig slutförhandling. Här ska tilläggas att Pricer agerar på en tuff marknad samtidigt som de har en bra och konkurrenskraftig produkt. Dock så kräver en affär en stor och omfattande process där utrustning ska installeras, testas och utvärderas innan eventuell affär förhandlas vilket skapar både osäkerhet och kostnader.


Lite paus för "roliga bilder"


Om vi slänger på ett par börsdata screeners för att se övergripande hur vi ligger till. Här är min återkommande klassiker för när jag söker nya bolag att investera i. Här är allt frid och fröjd förutom det operativa kassaflödet som bommar, här brukar jag ha undre gräns på 5%.

Tar vi istället och screenar hur det har sett ut senaste året för rullande kvartal ser det bättre ut. Att tänka på är att glädjekvartalen från 2018 räknas in för rullande 12 månader.

Här under ser ni de berömda glädjekvartalen där storaffären ägt rum, se Q3-Q4 2018 som vi jämför mot.


I kombination med tuffa jämförelsekvartal som inte följts upp under 2019 så är det ändå uppenbart att det kostar pengar för Pricer att ligga på och sälja sina produkter. Rörelsekostnader, kassaflöde och personal påverkas starkt av dessa processer. Rörelsekostnaderna ökade till -167,6 MSEK (-134,5) för perioden samtidigt som förändring i rörelsekapital påverkade kassaflödet negativt med -37,7 MSEK (-92,3). Detta innebär att bolaget spenderar en hel del pengar för att driva sin verksamhet. Man anger att det är ökad kapitalbindning i form av lager för att kunna tillmötesgå ett framtida behov från kunder samt personalkostnader för att svara upp mot ökad efterfrågan från kunder och utvecklingsprojekt. Medelantalet anställda under tredje kvartalet var 128 (113) och antalet anställda vid periodens utgång var 129 (113). Medelantalet, inklusive inhyrd personal och konsulter, uppgick under tredje kvartalet till 146 (123).


Jag får bilden av att bolaget står och stampar lite. De har en underliggande lönsamhet från sina mindre projekt samtidigt som de satsar pengar på expansion för att få till större affärer med nya kunder vilket medför stora kostnader. Både i form av personal, utveckling och lager. Allt detta är frid och fröjd om Pricer levererar större projekt som leder till större intäkter men risken finns att de inte ror något i hamn. Det har varit väldigt tyst från bolaget senaste kvartalet och de ger inte mycket att gå på i rapporten.

Se post, förändringar i rörelsekaptial

Marknadens värdering av bolaget

Marknaden verkar dock ha tagit emot dessa nyheter positivt då det verkar finnas stor tilltro till Pricers förmåga att landa nya projekt. Det spekuleras ofta kring vilken nästa storkund ska bli och det verkar endast röra sig om en tidsfråga när det händer. Detta fick bolaget att lyfta över 10 procent efter rapport. Det finns även en stark tilltro till Pricers produkter som är marknadsledande, det är bara retail som ska fatta det hela och börja investera. När Petter Stordalen gick in med en investering så small det till och vi har nu nått de nivåer vi ligger på i skrivande stund. För min del känns det lite luftslott över det hela då Pricer faktiskt inte levererat något konkret annat än förhoppningar och kostnader. Det ska dock tilläggas att bolaget sitter på en fin kassa och låg skuldsättning och genererar intäkter. Men det är tillväxten vi vill åt här.


Mina målsättningar med innehavet

Jag har investerat i Pricer då jag ser stor potential i branschen som naturlig följd av att jag råkar ha viss insyn tack vare mitt jobb. För att vara ärlig så inser jag nog medans jag skriver den här texten att jag har varit rätt partisk i min bedömning tidigare. Men det är ju trots allt ett lärande det här så tur att jag inser det. Min målsättning konkret är att Pricer är ett bolag som med bra balansräkning, fina produkter i en bransch under utveckling visat på fin tillväxt. Jag har kunnat kliva in på en värdering på p/e 12-13 och bedömt det som lågt värderat i relation till bolagets finansiella situation och potential. Tanken är att de över tid kommer att landa de stora orderna och på så vis växa i sin kostym samtidigt som de har en underliggande vinst i bolaget.


Hur sammanfaller min syn på bolaget med marknadens värdering och med min målsättning

Eftersom jag konstaterar ovan att jag tycker att jag klivit in på en låg värdering kan jag ju inte sitta här och påstå att det skulle vara konstigt om marknaden helt plötsligt börjar värdera bolaget högre. Däremot kan jag tycka att det är lite märkligt att det tog fart på just denna rapport. Att det tog mera fart efter Stordalen investerade är inte så konstigt, men marknaden är ju alltid marknaden. Tycker nog att det är förhastat då många verkar rida lite väl mycket på hoppet istället för faktiska resultat.


Till vilket pris ska jag sälja?

Har du läst hela vägen hit så är ju ändå tanken att jag vid det här laget ska ha kommit fram till ett svar på frågan. Ska jag slänga mig på panikknappen och ta mina 20+ procent eller sitta lugnt i båten trots marknadens i mina ögon överreaktion. Då aktien i dagsläget handlas till strax under p/e 16 börjar vi sakta men säkert krypa upp på nivåer där det bränns. Om vi vänder på p/e steken och räknar baklänges och sätter låt sig en övre smärtgräns på p/e 20 så får vi en kurs på 20 * 0.95 = 19 kronor. Nedan kan ni se den volatila p/e historiken som gör det lite knepigt för oss att hitta ett schysst intervall.

Jag skulle säga att jag är bekväm med att plocka hem en vinst om kursen fortsätter att sticka under november/december runt p/e 19 eller strax under. Detta skulle ge mig en avkastning på 31,9%. Att sälja vid p/e 18 skulle ge mig en avkastning på 27,8%. Så skulle kursen passera 17 kronor vilket innebär just p/e 18 kommer jag nog ta och plocka hem min vinst. Sen får vi se om Pricer spränger ljudvallen med en fet kund och jag får ta skammen. Skulle värderingen gå ner till vad jag skulle uppfatta normala nivåer sitter jag kvar och avvaktar nästa rapport.
/ Investeraren

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.