• Pengadrevet

Snart öppnas damluckorna

Att själv förvalta sina tillgångar innebär en viss arbetsinsats, ibland kul ibland mindre kul. Varje kvartal presenteras delårsrapporter för noterade bolag där redovisning och aktuella händelser i bolaget presenteras. Det är vid dessa uppföljningar viktigt att ta del av den information som presenteras och jämföra med historik och prognos. Hur går det för bolaget, behöver vi korrigera vår förhållning till vårt innehav, ska vi rent av sälja?


Pengadrevet vet i alla fall vad som står på agendan nästa vecka för att ha koll på portföljen.... det är även nu man gläds åt att man inte har för många innehav i portföljen. För rapportperiod innebär ju såklart att andra bolag som jag sneglat på ett tag också presenterar sina kvartal, så även potentiella investeringar måste ögnas igenom.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.