• Pengadrevet

Värdeinvesteringar - vad är det han snackar om egentligen?

Jag har tidigare gått igenom vikten av att ha en strategi när du väl väljer att investera din pengar mer aktivt. En strategi som är väl förankrad i dina målsättningar med ditt investerande och väl avvägd i förhållande till vilken risknivå du känner dig bekväm med. Vissa av dessa strategier är mer väletablerade än andra och har fått namn som karaktäriserar dess grundprinciper. Den portfölj som förvaltas av mig investeraren här på pengadrevet görs med hjälp av en övergripande strategi kallad värdeinvesteringar. Detta inlägg är som en primer för ett kommande inlägg där jag mer i detalj kommer att gå igenom hur just jag ser på värdeinvesteringar, och hur jag försöker tillämpa strategin i praktiken. Här kommer dock en introduktion till själva begreppet ur mitt perspektiv.


Grundprincipen

Kärnan i strategin handlar om att investera i aktier där det faktiska värdet på bolaget är högre än själva priset på aktien. Helt enkelt ett bolag vars pris på börsen är lägre än vad det bör vara sett till värderingen av bolaget. En väldigt enkel princip på ytan men som kan vara nog så komplex om man börjar bena ut vad det faktiskt innebär att värdera ett bolag, och ställa det i relation till hur marknaden värderar det. Kort och gott, att köpa en aktie på REA vid ett tillfälle där övriga marknaden inte riktigt hängt med. Genom att köpa en aktie på rea är sedan tanken att marknaden över tid kommer att inse bolagets fulla värde bakom aktien och då går priset upp. Antingen tills dess att vi bedömer att aktien nu är fullvärderad eller kanske till och med springer förbi och blir övervärderad.


Pris, värde och bolag

Jag vill passa på att göra ett litet instick kring pris och värde, ett tema jag kommer återkomma till i fullo i framtiden. Det är stor skillnad på priset på en tillgång och dess värde, oavsett om du ska köpa en tomat, bil, lägenhet eller en aktie. Detta är väsentligt att förstå vid investeringar på börsen, vad du betalar och värdet på vad du köper är två olika saker. Något som ligger till grund för påståendet att det finns inga dåliga aktier, bara aktier till fel pris. Det är även väsentligt att förstå att när vi investerar i en aktie så köper vi faktiskt en andel i ett bolag. Ett bolag har ett visst antal aktier i omlopp, varje aktie representerar en del i bolaget och det är den delen vi köper. Vi försöker med andra ord investera i andelar i bolag som vi anser att marknaden har satt en för låg prislapp på. I och med detta så tillkommer en viktig aspekt, vi är endast intresserade av bolag som vi faktiskt bedömer är bra, bolag vi skulle kunna tänka oss att äga även om de inte var på börsen. Bolag vi skulle känna oss trygga med att äga även om börsen stängde imorgon. Vi vill försäkra oss om att vi köper kvalitet till ett lågt pris så att vi inte står där utan badbyxor om tidvattnet drar sig tillbaka. Vi köper hellre ett bra bolag till ett bra pris än ett dåligt bolag till ett fantastiskt pris. Likaså har vi gärna hellre nästan rätt, än exakt fel vid vår värdering.


Margin of safety

För att försäkra oss om att vi faktiskt köper ett bolag på rea använder vi oss av en princip som kallas "Margin of Safety". Mer om principen finns att läsa i t.ex. boken The Intelligent Investor för den intresserade. Tänk er att vi identifierar ett bolag vars aktie vi är intresserade av men vi känner att det inte riktigt räcker till. Det här med att värdera ett bolaget är svårt och hur mycket vi än anstränger oss kan vi inte förutspå framtiden och vad som kommer att hända med bolaget. Vi kan ju trots allt bara värdera bolaget i dagsläget och i relation till dess historik. Vad vi gör då är att vi applicerar en margin of safety på värdet, vanligtvis cirka 20 procent. Praktiskt exempel, vi bedömer att ett bolags aktie bör värderas till 100 kr, om vi applicerar en margin of safety på 20 procent känner vi oss bekväma med att investera om kursen är 80 kr. Detta innebär två fantastiska saker, för er som läst det jag skrivit om diversifiering där vi både minimerar chans till förlust samtidigt som vi maximerar chans till vinst är detta samma princip. Låt säga att bolaget faktiskt är värt 100 kr och marknaden inser detta över tid, då gör vi en vinst på 20 kr per aktie. Skulle det däremot visa sig att vi har fel i vår värdering, eller att det börjar gå dåligt för bolaget så har vi ett försprång då vi köpt det till en lägre kurs. Om bolaget var värt 100 kr och sen börjar gå dåligt, värdet sjunker med 20 procent, då står vi helt plötsligt med ett bolag värt 80 kr till ett pris vi faktiskt har betalat. Vi minimerar vår risk till förlust. Margin of safety är alltså den marginal som ger oss möjlighet att köpa på rea samtidigt som vi försäkrar oss om att vi har minimal chans till förlust. Vi reducerar helt enkelt den risk vi tar i relation till förväntad avkastning. Ett bolag kan vara fantastiskt och något vi gärna vill vara delägare i, men utan en margin of safety låter i det vara. Framtiden är alltid oviss vid investeringar på börsen, därför sätter vi alltid risk i främsta rummet, inte potential.

Psykologi

Eftersom grundprincipen här är att vi vill köpa bolag som marknaden (alla andra) värderar lägre än vad vi gör innebär det per definition att vi går mot strömmen. Detta kan vara påfrestande psykologiskt och förmågan att lita på sin värdering av bolaget är inte alltid helt enkel. Att jobba med värdeinvesteringar innebär ofta ett längre perspektiv på dina investeringar, ibland flera år. Till en början kan de till och med vara så att bolagets aktiekurs fortsätter att sjunka även om den underliggande värderingen inte förändrats. Då gäller det att ha disciplin och tålamod och våga lita på sin analys. Vi vill köpa billigt och sälja dyrt, den stora massans beteende är ofta tvärtom att aktier köps dyrt när de verkar lovande och säljs i panik när kursen sjunker. Ofta utan att det faktiska värdet eller bolaget i sig har förändrats. Detta kräver både erfarenhet och träning och det gäller att komma ihåg att pris och värde är olika saker.


Varför en aktie blir undervärderad

Hur kommer det sig då att en aktie kan bli undervärderad, borde inte alla fatta att man vill köpa saker på rea? Marknadens syn på aktier är ofta väldigt skiftande, det är en enorm mängd människor med olika intressen och kunskap som investerar. Psykologi och gruppbeteende är oerhört centralt när det kommer till prissättning av aktier, tänker er bara hur bubblor på marknaden uppstår. Precis som aktier kan bli övervärderade kan det bli undervärderade, här är några skäl till varför:

 • Marknaden har inte upptäckt bolaget ännu

 • Bolaget har släppt en mindre bra nyhet eller rapport som får marknaden att reagera

 • Hela marknaden har fallit stort på grund av oro eller konjunktur

 • Bolaget har haft en tuff period men har nu gjort en vändning

 • Tråkig eller ointressant affärsmodell som gör att marknaden inte uppmärksammar det

 • Trender påverkar sektorer och bolagstyper


Avslutningsvis

Detta var en övergripande genomgång vad värdeinvesteringar är för mig och jag tror många håller med om de principer jag tagit upp. Bakom alla dessa faktorer gömmer det sig såklart mycket mer information och detaljrikedom som var och en förtjänar ett helt eget inlägg för att göras rättvisa. Det finns även fler aspekter som ryms inom begreppet men de jag tagit upp idag bedömer jag som centrala. Något vi kommer att gå igenom mer i detalj är hur jag tillämpar strategin i praktiken samt hur jag värderar bolag.


Så vi kan summera värdeinvesteringar som:

 • Vi köper andelar i bra bolag, inte aktier. Bolag som håller hög kvalitet.

 • Vi köper bolag som vi bedömer är undervärderade av marknaden, på rea

 • Vi beräknar bolagets värde genom fundamentalanalys och investerar på lång sikt

 • Genom att investera i ett undervärderat bolag går vi ofta mot marknadens syn

 • Vi inväntar att marknaden ska värdera bolaget till fullo

 • Vi tillämpar en margin of safety


/ Investeraren

0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.