• Pengadrevet

Tillökning i familjen - välkommen ENLABS

Frågan är om jag har gjort lite av ett impulsköp idag, det känns nästan som det. För en månad eller två sedan var jag relativt övertygad om att jag inte ville kliva in i iGaming sektorn och nu sitter jag här med två innehav. Mitt senaste förvärv var Kindred som jag dessutom har ökat på lite idag då kursen haft en dipp, och nu sitter jag även här med ENLABS. Förvisso en lite mindre post men ändå, vad har då hänt, vad är skillnaden? Min noja över en branschen som helhet och hur den har varit utsatt i år har börjat lägga sig. Jag har börjat bli bättre på att faktiskt titta på siffrorna och vara mer objektiv i min analys. Jag har märkt att jag har en tendens att inte vilja gå in i bolag om jag själv inte använder mig av en produkt, i detta fall iGaming produkter. Det här är faktiskt bolag som verkar på en växande marknad där det händer väldigt mycket, och pengar tjänar dom gott om. Men nog om det.

ENLABS står för Entertainment Laboratories och är aktiva inom tre affärsområden, Gaming, Media och Solutions. De har cirka 200 anställda med kontor på flera ställen i Europa. Vad som är lite unikt för bolaget är att de har nischat sig mot Baltikum med och har närvaro i Estland, Lettland och Litauen. Så nyligen som idag har de även gjort ett strategiskt förvärv i Vitryssland där de är på väg in. De har även uttryckt intresse för Finska marknaden och har licens i Sverige och på Malta. Över 90% av deras intäkter kommer från området Gaming som där de genom flera varumärken erbjuder underhållning till sina kunder.


Bolaget har inga tråkiga finansiella målsättningar utan skriver att de strävar efter att uppnå:


  • En ökning av vinst per aktie om 40 % årligen genom organisk tillväxt och förvärv

  • EBITDA-marginal om 20-30 %

  • Minst 25 % organiskt tillväxt per år

  • Nettoskuld/EBITDA < 1.5

Bolaget har ingen utdelning utan all vinst återinvesteras i verksamheten av vad jag tolkar som skattemässiga skäl. Bolagsskatten i två av företagets främsta resultatenheter, Lettland och Estland, är baserad på utdelning och skatt utgår endast på vinstutdelning. Övrig utdelning från dotterbolag redovisas som finansiell intäkt. Det verkar utöver detta vara förmånliga skattenivåer i sin helt i Baltikum för spelsektorn. Det är ovanligt att jag väljer att investera i bolag som har 0 % direktavkastning men här jag ett undantag på grund av de fina kassaflödena, stark balansräkning och förhoppningsvis låg värdering.


Genomsnittlig tillväxt 2015-2018Det var en liten kort presentation om bolaget och hur de tjänar sina pengar. Nu till den roligaste biten, lite siffror från Börsdata.se!


Här kan ni se en jämförelse med de bästa bolagen i branschen och nyckeltal som jag tycker om att titta på. Som ni ser är det inte ovanligt att tjäna pengar i den här branschen direkt, det som sticker ut med ENLABS är just den låga värderingen i relation till tillväxten. Jag har förståelse för att den om den ställs mot att de är ett mindre nischat bolag som enbart verkar i Baltikum vilket ger en ökad risk. De har även en begränsad historik vad gäller vinst då det förelåg en mindre svacka för några år sedan.

Ett utdrag från senaste 3 åren rullande kvartal


Till detta så har bolaget en nettoskuldsättning på -159,8 MSEK och kassa & likvida medel på 174 MSEK, det går bra nu.


Caset är följande: ENLABS är i dagsläget undervärderat av marknaden i relation till den fina tillväxt de visar upp där rekordkvartal avlöser varandra, marknaden har inte hunnit med. Förhoppningen är att de fortsätter på samma bana och strävar mot de finansiella mål de satt upp för bolaget. De har fotfäste på en lukrativ marknad där stora andelar finns kvar att plocka. De har även nyligen avancerat in i Vitryssland och har ytterligare planer på expansion med sina skalbara plattformar i och med sin licens på Malta. Det är svårt att sätta någon värdering eller riktkurs här då bolaget inte delar ut någon vinst men jag tycker p/e under 15,8 är för lågt i dagsläget.


Den stora risken här är att bolaget inte klarar av att hålla sin fina tillväxttakt under 2020-2021 och det planar ut med en tillväxt runt 10 %. Då de inte lämnar utdelning står vi då med en väldigt trist aktie som riskeras att stå still bra länge med låg likviditet i. De finns även finns marknadsrisk i och med att de är så pass nischade, allt från andra aktörer, höjda skatter och till att deras tilltänkta expansion i Vitryssland inte går som planerat.


Med tanke på risken här har jag valt att ta en mindre position i avvaktan på nästa kvartalsrapport då jag eventuellt ökar på. Jag har mer än det dubbla innehavet i Kindred som jag känner mig betydligt mer bekväm i ur ett riskperspektiv, så jag är nöjd med min exponering. Mer om detta får ni se i den kommande månadsrapporten för portföljen.


Vill passa på att påminna om att det inte ska betraktas som en rekommendation till köp av läsaren, det är endast en redogörelse för min beslutsprocess. Läsaren rekommenderas alltid att göra sin egen analys inför eventuella investeringar./ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.