• Pengadrevet

Köp aktier till rabatt med diskonterat kassaflöde

Att lära sig hur ett bolag värderas rent kvantitativt tycker jag har varit ett av de svårare ämnen att greppa som relativt ny investerare. Att tillämpa fundamental analys innebär i många avseenden subjektiva värderingar av bolag vilket såklart är en del av charmen och konsten. Att kunna komplettera detta med en kvantifierbar värdering är både nyttigt och viktigt för att få koll på om ett bolag värderas dyrt eller billigt av marknaden. En av de mest kända och tillämpade teknikerna bland investerare och professionella är en modell kallad diskonterade kassaflöden. Man fattar direkt att det här är något vansinnigt knepigt och viktigt som bara revisorer förstår sig på eller de som orkat kriga sig igenom valfri utbildning på KTH. Jag tänkte med detta inlägg visa på att så inte är fallet, att du med ganska enkla medel och kunskap om vissa nyckeltal kan göra dessa beräkningar själv. Tricket är att inte krångla till det mer än nödvändigt, samt ha förståelse för att poängen är inte att ha rätt, poängen är att inte ha exakt fel när du värderar ett bolag. Jag tänkte att jag ska illustrera detta med en beräkning på mitt senaste inköp Kindred.


Syftet är enkelt: Skapa dig en bild av det spann ett bolags värde kan bedömas ligga inom, om priset på bolaget med marginal befinner sig utanför spannet till rabatt så köper vi.


Vad är ett diskonterat kassaflöde?


Ett kassaflöde är som bekant ett bolags in- och utbetalningar under en tidsperiod, typ som dina egna inbetalningar och utbetalningar på ditt konto under en månad fast man skalat bort massa onödigt som finns i resultaträkningen som gör det krångligare att förstå. Diskontering innebär att ett värde omräknas bakåt i tiden utifrån en given räntesats. Tänk dig ett sparkonto fast helt tvärtom. Istället för att du börjar med låt säga en insättning på 1000 kr idag och sedan räknar ränta på ränta år för år framåt i tiden med en ränta på 5 %. Så börjar du helt enkelt med det belopp du förväntas få ut om låt sig 10 år, och så räknar du bakifrån med samma ränta för att få fram vad du skulle behöva sätta in för att uppnå det beloppet. Ska försöka illustrera detta så enkelt jag kan:


Exempel A: Vad blir 1000 kr med 5 % ränta över 10 år? Det ger oss 1629 kr


Exempel B: Vad är 1629 kr om 10 år värt idag till en diskonterad ränta på 5 %? Det är värt 1000 kr


Det värde som B ger oss kallar vi för nuvärde, 1629 kr om 10 år har ett nuvärde på 1000 kr idag under förutsättningen att vi får 5 % avkastning per år under 10 års tid. Detta är det här som är hela grunden bakom att en krona idag är mer en en krona imorgon, eftersom pengar du har alltid kan investeras.


Jaha och vad ska nu detta vara värt, varför kan vi inte bara räkna framåt som vanligt folk utan att krångla till det tänker vissa av er nu. Det är en bra fråga som jag hoppas kunna förklara. Vi som aktieägare har rätt till vår del av vinsten från ett bolags intäkter. Dessa mäter vi i form av vinst per aktie bolaget genererar samt de utdelningar vi får ta del av. Med hjälp av lite historik och aktuella data kan vi extrapolera dessa värden för att skapa en gissning om vart bolaget är på väg i framtiden.


Genom att uppskatta hur ett bolag kommer att utvecklas över tid vad gäller vinster och utdelningar, låt säga de kommande 10 åren så får vi nämligen fram vad bolaget teoretiskt är värt om just 10 år för oss om vi investerar nu. Frågan är bara till vilket pris vi vill göra detta för att få så bra avkastning som möjligt. För att veta det behöver vi helt enkelt räkna baklänges för att få fram ett nuvärde. Vi jämför sedan detta nuvärde med det aktuella priset på marknaden och kan då få ett hum om det är billigt eller dyrt för oss att investera i bolaget. Häng med nu för nu kommer det krångliga.


Nyckeltal du behöver för att räkna:


 • Pris på aktien (62 kr vid mitt köptillfälle)

 • Vinst per aktie (4,51 kr är senaste rapporterade vinst för rullande 12 månader)

 • Utdelningsandel (Har historiskt legat strax över 50%)

 • Tillväxt för vinst per aktie över tid (Här tar jag historiskt värde och tar höjd för svackan de senaste två kvartalen, jag gör en uppskattning om vad jag tror kommer ske helt enkelt, 10 % för år 0 - 5, 8 % för år 6 - 10)

 • Diskonteringsränta (uppskattad eller önskad avkastning på min investering, jag vill se minst 10 %)

Självklart plockar vi fram vår trotjänare Borsdata.se


Här vill vi som regel räkna på bolag som har växt konstant över tid i en rimlig takt för att göra det enkelt att uppskatta framtida värden. Om bolagets siffror hoppar runt och är volatila fyller denna övning inte så står funktion. Det hjälper även till om bolaget kan lämna prognos för sin egen tillväxt och den marknad de verkar på. När vi väl plockat fram våra siffror med hjälp av Börsdata, bolagets egen rapportering och övriga källor är det dags att räkna. Eftersom vi vill göra det enkelt för oss så använder jag mig av en mall som jag själv anpassat. Ni laddar hem grundmallen genom att klicka på bilden nedan.


Exempel på en uträkning av uppskattat värde av Kindred Group 2019-11-24

Så vad visar då den här uträkningen


 • Jag matar in mina siffror för bolaget under rubriken Facts: pris, vinst per aktie och utdelning

 • Under Assumptions fyller jag i uppskattad tillväxt över tid, här för 10 år uppdelat på två perioder

 • Diskonteringsränta, min förväntning på avkastning per år om jag skulle investera

 • Uppskattat p/e tal om 10 år, här väljer jag börsens snitt vilket är konservativt och motsvarar en tillväxt på 8 %

Excel spottar då ut prognoser för vinst per aktie och utdelning per år för hela perioden i tabellen till höger, sen diskonteras utdelningen och summeras. Till det så räknas ett prognostiserat kursvärde ut genom att ta framtida p/e ratio multiplicerat med vinst per aktie för år nr 10, detta diskonteras sedan. Sedan summeras våra två diskonterade värden vilket ger oss bolagets totala värde om vi skulle investera, i detta fall till ett pris 83,67 kr. Eftersom kursen vi matat in som bolaget står i är 62 kr kan vi konstatera att om vi skulle köpa bolaget idag gör vi det till en rabatt på 25,90 % och gör en bra affär.


 • Total utdelning över 10 år är 38,15 kr

 • Uppskattat pris (kurs) om 10 år är 160,08

 • Totalt ger de oss ett värde på 193,23 kr som är summan av alla utdelningar och det pris vi skulle få om vi sålde av en aktie om 10 år. Detta diskonteras med 10 % ränta ner till 83,67 kr i nuvärde


Vår faktiska avkastning


Det finurliga här är att sedan kan vi öka den diskonterade räntan under assumptions tills dess att vi får ett utfall som är identiskt med vårt inmatade värde under facts. Nedan kan ni se att jag matat in en discount rate på 13,863 % och då får en rabatt på 0 %. Det talar om för oss att om scenariot faller ut kan vi förvänta oss en årlig avkastning på just 13,863 % på vår investering.


 • Vi betalar alltså 62 kr per aktie för bolaget

 • Vi erhåller över 10 års tid 13,863 % per år genom utdelning och kursökning

 • Detta görs till ett p/e värde på 13,7


Som många av er listat ut så bygger hela modellen på ett teoretiskt scenario baserat på historiska nyckeltal, förhoppningen är att bolaget ska fortsätta på samma bana över tid. Eftersom vi aldrig kan sia om framtiden är detta viktigt att komma ihåg, det är en ren gissning på så goda grunder som möjligt vi kan åstadkomma. Om vi däremot är konservativa i våra uppskattningar och gör dessa på bolag av god kvalitet kan vi ändå få riktlinjer att förhålla oss till. Det spelar ingen roll om Kindred här skulle handlas till 20 % , 67 % eller 100 % rabatt, är vi tillräckligt konservativa är det god chans att vi köper till rabatt och därmed får vår berömda säkerhetsmarginal på 20 % som alla värdeinvesterare strävar efter. Vi får dessutom en riktkurs på köpet att förhålla oss till som indikation på när de kan vara dags att sälja. Detta görs i kombination med den övriga analysen för bolaget och aldrig i ett vakuum.


Jag hoppas att jag kunnat redogöra någorlunda för den här modellen. Jag har själv läst flera andra inlägg på temat och flera böcker men haft riktigt svårt att ta till mig detta och hur jag ska använda det i mitt sätt att investera på. Jag har behövt mogna in i det. Så om du inte greppar detta direkt så är det definitivt ingen skam i det, jag känner med mig. Men bara vetskapen om att det går att göra är bra att ha.


/ Investeraren


0 visningar

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.