• Pengadrevet

VBG är sålt, innehaven minskar och kassan ökar

Absolut, det är ett väldigt kort tidsperspektiv här med en portfölj som startats i augusti 2019 och bloggen 4 oktober samma år. Men det är ändå nytt rekord i likviditet i portföljen på 32,7 %. Jag har ofta påpekat under hösten och vintern att det är svårt för mig som värdeinvesterare som premierar tillväxt till låga multiplar att hitta case. Speciellt i ett nollränteläge som per definition trycker upp värderingar genom sänkta avkastningskrav till högre priser. Det börjar nu visa sig i siffrorna då flera av mina innehav har rusat under Q4 utan egentlig fundamental anledning. Även om jag är långsiktig och inser att jag eventuellt begår nybörjarmisstaget att handla för ofta eller sälja för tidigt så finns det en tanke bakom. Jag säljer helt enkelt när mina innehav når en kombination av multipel och riktkurs utstakade på förhand vid köp. En nivå som jag förväntat mig ska ta lång tid då kurs förväntas följa med vinstökningar över tid som representeras av förväntad tillväxttakt. Jag kan helt enkelt inte motivera innehaven om de på oerhört kort tid når nivåer jag anser är orimliga utan anledning, då väljer jag hellre att realisera. Sen är jag självklart öppen för att kliva in i samma bolag igen om det vänder ned. Sen får tiden utvisa om det är ett nybörjarmisstag eller inte, men det är i alla fall inte utan eftertanke. Riktkurser sätt i relation till historiska multiplar, jämförelse mot bransch och genom diskonterad kassaflöde.


Fördelning i depå inklusive månadens sparande, aktier 58,4%, likvida medel 32,7 %, fonder 8,9%


Mitt senaste innehav att få yxan i veckan är VBG, ett bolag jag tog in för cirka 5 veckor sedan, bara 5 veckor! Innehavet ersatte Beijer Alma som hade rusat och såldes av redan efter 5 månader. VBG köptes in till 149 kr och såldes av på 185 kr, en vinst på över 20 %. P/e vid inköp var cirka 12 och vid försäljning strax under 16, i sig inte dyrt för ett fint bolag som VBG som har visat upp fin tillväxt över tid. Men jag ska försöka motivera min försäljning utifrån att det scenario jag varit lite rädd för verkar spela ut sig. Samma scenario som gjorde att Beijer hade företräde in i portföljen från början. Vill du läsa mer kring min motivering av köpet av VBG kan du göra det i detta inlägg.
Scenariot jag pratar om och som jag även hintar om i inlägget där mitt köp motiveras är att divisionen MCC, Mobile climate control som förvärvades 2016 är det som driver bolaget. Något vi redan har sett tendenser till i de senaste två rapporterna. Divisionen är i dagsläget den enda som driver tillväxt och således motverkar den organiska inbromsningen vi ser i bolaget i samband med att konjunkturen planar ut. Bolaget har ju exponering mot lastbilsbranschen som just nu har har det lite tufft vilket vi sett i orderböckerna. Mycket av den information jag resonerar kring här återfinns i rapporten presenterad av Introduce häromdagen.


"MCC should mitigate organic slowdown

  • Q4 report on 20 February

  • ‘20e-‘21e EBIT -3% on lower FX + lower MCC org growth

  • Stock up 11% last 3 days on no news, 11x ‘20e EBITA


We expect sales of SEK 862m, -1% y-o-y (-4pp organic, +3pp FX) with organic growth stemming from MCC (+4%), although not enough to offset declining sales in VBG Truck Equipment (-5%), Edscha (-32%) and Ringfeder (-9%). We believe the slowdown in truck registrations as well as in the overall industrial environment will start to become evident in the group figures, as we started to see in Q2’19."


Det jag vill att ni fokuserar på i tabellerna nedan är hur den organiska tillväxten bromsar in under Q4 och i estimaten för 2020. Det innebär alltså en minskning i omsättning för bolaget och ett avbrott i den positiva trenden. Detta i sig är inget jag är förvånad över, snarare något jag förväntat mig på grund av konjunkturen. Sen är det såklart en fråga om i vilken utsträckning det kommer att ske. Men när det sker i kombination med att bolagets kurs rusar så blir det ett helt annat scenario. Då säljer jag av på vad jag spekulerar är toppen och inväntar att det går åt motsatt håll, håller koll på estimat och kanske plockar upp det på en rimlig nivå igen.Notera 2020e för Sales, EPS (vinst per aktie) i relation till p/e tal


Notera förändringar för estimat för 2020e och skillnaderna


Fortsättning på tabellen, notera y-o-y growth förändring och organic growth by segment för 2019e och 2020e där MCC är den enda divisionen som bär bolagets tillväxt.


Kom ihåg att det vi tittar på här är estimat framtagna av ABG Sundal Collier i en rapport sponsrad av VBG själva, något att tänka på. Oavsett så förändrar det min syn på priset av aktien (inte värdet på bolaget) och mina utsikter inför 2020. Jag hoppas att det hela faller ut genom att priset på bolaget går ner under 2020 till följd av minskad tillväxt. Sen får jag göra en omvärdering under året igen i relation till estimat för 2021 och vilka multiplar bolaget står i och om det är värt att kliva in i det igen.


På ett sätt är det tråkigt att se innehaven minska i portföljen och kassan öka då jag egentligen vill ha betydligt fler innehav och en ökad diversifiering. Men jag kan inte äga eller investera för sakens skull eller ha innehav som överstiger 10 - 15% av portföljens totala värde med hänsyn till risk. Mitt redan största innehav Kindred har ju dykt 20% på en vinstvarning och ett av mina mindre innehav Nilörngruppen dök 20% där jag tog mig ur med knappt vinst. Portföljen överlag ligger på plus för året tack vare just diversifiering, innehav som inte överstiger för stora belopp samt att jag klivit in med vad jag bedömt är en säkerhetsmarginal om cirka 20%. Väntar nu med spänning på vad som händer på marknaden under rapportperioden. Jag hade ju en vision om att vara någon sorts Warren Buffett och köra buy and hold men märker hur jag mer och mer går mot typ swing trading eller nått. Nåväl det är ett lärande och jag söker efter en strategi som passar mig över tid, och det är något som mejslas ut över långa tidsperioder och genom erfarenheter./ Pengadrevet

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.