Min strategi för att hitta bolag att investera i

Läs gärna detta inlägg innan du går vidare och läser avsnittet nedan, det är en introduktion till begreppet värdeinvesteringar som är avgörande för att förstå min strategi. Följande avsnitt går igenom mitt sätt att tillämpa konceptet värdeinvesteringar som strategi när jag förvaltar min portfölj. Jag känner att jag vill understryka att denna strategi och hur jag tillämpar den är i allra hösta grad dynamisk. Min erfarenhet är på tok för kort för att jag ska ha råd med att inte förhålla mig extra kritisk det till det jag gör. Därmed ses strategin snarare som en process som utvecklas över tid där min förhållning kommer att behöva revideras. Men den bron bränner vi när vi går över den eller vad man nu brukar säga. För dig som inte redan läst det föregående inlägget på temat så rekommenderas det innan ni fortsätter för att ha en bra förförståelse för vad jag pratar om.

 

Hur svänger pendeln?

Själva grundbulten i min tillämpning av värdeinvesteringar är mitt förhållningssätt till risk. Alla investeringar kommer att göras med utgångspunkt i bedömningen av vilken risk jag tar i ett bolag i relation till min portfölj i stort. Men även i relation till hur marknaden mår för tillfället. Nu är inte detta en blogg om massa makron och konjunktursnack men jag är ändå fast övertygad om att för att förstå ett bolags historik och nuvarande situation, måste det ställas i relation till en grov uppskattning av den kontext bolaget verkar i. Att konstant ha en känsla för i breda drag vart marknaden befinner sig och även till viss del branschen är av relevans. Att hålla koll på marknaden och makron gör jag ingen stor sak av, det kommer gratis bara av att vara intresserad. Följer du Twitter, löpsedlar, ekonomisidor och framförallt lyssnar på poddar som berör ämnet regelbundet så kommer detta av sig själv. Det gäller bara att ta sig en funderare då och då och uppmärksamma vad som sägs. Det går även bra att göra avstämning t.ex. kvartalsvis, jag själv har ett Excelblad med ett gäng parametrar jag tar mig en funderare kring då och då om det helt enkelt förhåller sig positivt eller negativt. Exempel på frågor att ställa sig är hur marknaden just nu ser på:

 

 • Ekonomin i sin helhet

 • Prognoser

 • Räntor

 • Indextrender

 • Risk

Branschkoll är däremot svårare utan nyckeltalsjämförelser, här är Google min bästa vän och följer man bolag över tid får man även feeling för dess konkurrens och hur det går för olika aktörer inom segmentet. I övrigt så ställer jag mig frågan vad för typ av bolag det är överlag. Är det t.ex. cykliskt och påverkas starkt av den rådande konjunkturen? Är bolaget under stark tillväxt? Är det beroende av andra aktörer på marknaden som påverkas av bransch och vart pendeln svänger. Är det känsligt för räntor eller valutakurser. Allt detta är viktigt att ta i beaktande för mig men det är ofta något som kommer gratis i hög utsträckning för att jag naturligt följer med flödet på börsen.

 

Samtliga investeringar görs alltså med detta perspektiv i åtanke, det är nånstans den plattform jag utgår ifrån oavsett vilken typ av bolag jag för närvarande är intresserad av. Jag försöker även ställa detta i relation till den överliggande risk jag bedömer att min portfölj är viktad mot. Är marknaden svajig och kanske på väg åt en extrem så kan det vara rimligt att bedöma ett bolag eller bransch annorlunda än dom det är stiltje.

 

"Always mind your surroundings" som Liam Neesons karaktär säger till Christian Bale i Batman Begins (2005)

 

Vad är det för bolag jag letar efter?

Nu när grunden är cementerad är det dags att bli mer specifik. Vad är det för typ av bolag jag är ute efter, vad är det för ramverk jag sätter upp för att nå mina målsättningar? Jag vill påstå att jag är vad man kallar för en defensiv investerare. En stor anledning till att jag är en av många som ställer mig bakom begreppet värdeinvesteringar är just att strategin förespråkar en defensiv, långsiktig förhållning till investeringar. Risk premieras före potential, säkerhetsmarginal och försiktighet är centralt. Spekulation och åka berg- och dalbana är inget för mig utan jag vill ha mera trygghet i vardagen. En stor del av fascinationen med börsen för mig är att det ger en ofantligt spännande inblick i samhället i stort. Jag får ta del av enorma mängder information om hur vår ekonomi fungerar. Samtidigt tillåter fundamentalanalysen mig att få en detaljerad inblick i hur företag drivs samt hur olika verksamheter och affärsidéer mejslas fram. Jag är helt enkelt intresserad av att äga bra bolag över tid, inte spekulera i tomma värdepapper och vilken prislapp som sitter på dom. Detta är dels ett intresse men jag anser även att det passar mig bra i förhållande till min personlighet och förmågor.

 

Vilka är då dessa bolag? Det finns ju en hell uppsjö av bra bolag där ute som kommer i alla möjliga varianter, storlekar och branscher. Vi behöver vara mer specifika än så eftersom marknaden är så pass stor och vi behöver kunskap och erfarenhet för att prestera bra. Jag anser att det är viktigt att hålla sig till en nisch och lära sig den innan och utan. Detta är även en förutsättning för mig då jag gör detta på amatörnivå samtidigt som jag ska sköta ett heltidsjobb, bloggen och vardagen med mina övriga bestyr. Jag behöver ett fält att fokusera på. Ni som lyssnar på Kvalitetsaktiepodden kommer nog att känna igen er här. Mycket inspiration är hämtad från dessa härliga grabbar. Jag söker alltså bolag som i regel är:

 

 • Av mindre storlek som möjliggör fortsatt tillväxt, omkring 100 miljoner till cirka 1 500 miljoner i börsvärde

 • Befinna sig i en pågående organisk tillväxt över tid de cirka senaste 3-7 åren

 • Stabila kassaflöden över tid, bolaget måste tjäna pengar på sin egen verksamhet, gå med vinst!

 • En bra till mycket bra balansräkning, helst en positiv nettokassa annars en mycket låg skuldsättning

 • Rimlig värdering, här förhåller vi oss till börsens snitt av p/e* runt 15 och avkastning runt 8 procent i ett intervall mellan cirka p/e 10 - 20

 • Det ska finnas tydliga finansiella mål som berör tillväxt och vinst, resultat bör ligga i linje

 • Tydlighet kring hur bolaget tjänar sina pengar, jag förstår deras affärsidé

 • De finns en tydlig plan på hur de ska fortsätta den vinst- och tillväxtresa som lett fram till idag

 • Det finns en tydlig och trygg ägarsituation i bolaget

 

* P/e står för price/earnings, priset på aktien genom vinst per aktie som ger en indikation på hur många årsvinster ett bolag värderas till. Ett p/e 15 innebär att det i teorin tar 15 år innan du får tillbaka din investering. Du kan vägen ta bolagets vinst gånger p/e talet få fram dess värdering

 

Utöver detta måste jag även kunna motivera varför bolaget ska ha en plats i min portfölj, vad fyller det för funktion. Är det för att reducera eller öka den totala risken, vill jag ha en ökad diversifiering eller exponera mig mot en viss bransch. Om jag är beredd att investera innebär det att någon är beredd att sälja, vad vet jag som dom inte vet. Vad är risken att jag har fel, vad gör jag då och så vidare. Sammanfattningsvis så letar jag efter små fina tickande pengadrev med stabil grund som har koll på vad dom gör.

 

Värdering

Vad menar jag med punkten ovan, p/e 15 och snittavkastning på 8 procent. Vad har det med värderingar att göra? Jo eftersom jag har begränsat med tid och resurser för att investera samt inser mina tillkortakommanden när det gäller erfarenhet och kunskap är min ambition att hålla det enkelt. Jag är en stark förespråkare av att vi inte har möjlighet att förutspå framtiden. Jag är heller inte övertygad att det krävs en hel radda med matematiska formler och algoritmer för att beräkna ett bolags värde. Vi kan ändå inte hur mycket vi än försöker få tag i alla fakta som är av relevans om vi inte råkar sitta i bolagets ledningsgrupp. Värdering för mig blir således en kvalitativ process bortom de nyckeltal jag fokuserar på. Faktorer som affärsidé, resultat och balansräkning, ledning och målsättning är centrala. Hur relaterar detta till p/e värde då. Jo om börsens snitt är 8 procents avkastning över tid, och ett bolagens snitt värdering är p/e 15 använder jag dessa som utgångspunkt för vart ett bolag står i relation till övriga. För att illustrera:

 • Bolag A är värderat till p/e 15, förväntad tillväxt på 8 %   - snitt, vår baseline

 • Bolag B är värderat till p/e 10, förväntad tillväxt på 5 %    - låg tillväxt, lägre värdering

 • Bolag C är värderat till p/e 23, förväntad tillväxt på 14 %  - hög tillväxt - högre värdering

 • Bolag D är värderat till p/e 35, förväntad tillväxt på 28 %  - enorm tillväxt - mycket hög värdering

 • Bolag F är värderat till p/e 13, förväntad tillväxt på 12 %   - låg värdering i relation till tillväxt!

Genom att förhålla mig till p/e i relation till tillväxt får jag ett mått på hur pass högt ett bolag kan värderas i relation till dess potential att tjäna pengar. Kassaflöden är A och O och något ni kommer höra mig tjata om ofta. Desto högre förväntad tillväxt (avkastning) ett bolag har desto högre tenderar det att värderas i relation till dess vinst per aktie. Detta för att framtiden lovordar större och högre vinster än vad bolaget presterar i dagsläget. Vilket innebär att för varje investerad krona i bolaget så är de teoretiska framtida värdet betydligt högre än om du investerar samma krona i ett bolag med låg tillväxt. Nu är vi inte ute efter några magiska siffror här utan det jag är intresserad av är ett rimligt p/e tal i relation till historisk avkastning, nuläge samt potentiell framtida avkastning. Detta inbakat i det vi kallar för margin of safety som gicks igenom i primern. Kickern här är att när vi gör en värdering så behöver vi inte titta på aktiekursen för att förstå hur bolaget är värderat på marknaden. Inte heller behöver vi aktiekursen för att sätta vår egen värdering. Givetvis agerar i inte p/e kontra avkastning i ett vakuum, det behöver ställas i relation till andra parametrar. Men detta är det i slutändan som avgör priset på tillgången och om vi är intresserade av att investera eller inte.

 

Nu går det inte ann med vilka värderingar som helst utan då jag är ute efter bra bolag som har koll på läget innebär detta ofta en stabil avkastning och tillväxt över tid. Jag vill se ett bolag som presterar kanske 5 - 15 procents tillväxt per år över tid med en liknande totalavkastning. Inte ett bolag som växer i abnorma mängder, antingen genom förvärv eller explosionsartade resor. Jag är ute efter stabilitet vilket innebär att ett p/e snitt på mellan cirka 10 - 20 är det spann jag håller mig inom i regel. Med en rimlig tillväxt över tid. Jag väljer denna stabilitet för att bibehålla en låg risk och defensiv profil i min portfölj. Jag anser att det ligger i linje med mina målsättningar samtidigt som det inte utsätter mig för onödig risk som ödelägger mina planer. Jag vill inte stå där utan badbyxor när tidvattnet drar sig tillbaka! Samtidigt vill jag ha en chans att slå index.

 

Här nedan ser ni ett screeningfilter från tjänsten Börsdata som jag använder mig av för att t.ex. hitta nya bolag att kika närmare på. 

Ovan är alltså bolag där vissa kvalificerar sig för en närmare analys utifrån att de uppfyller många av de grundkriterier som jag satt upp i min strategi. Om de efter denna screening klarar en närmare inspektion av deras ekonomi översiktligt samt att det är rätt typ av bolag som jag kan tänka mig placera i min portfölj, då förtjänar de en djupdykning. Skulle de till och med passera djupdykning och vara värdiga en plats i portföljen, ja då kokar det hela ned till vilket p/e tal kan jag tänka mig att köpa bolaget till inklusive en margin of safety. Priset är det som i slutändan avgör om vi ska våga oss på ett köp eller inte, det finns gott om riktigt fina bolag där ute, frågan är bara om vi kan få dom på rea.

För att sammanfatta strategin:

 • Bra bolag till rätt pris, max börsvärde cirka 1 500 miljoner

 • Tillväxt, kassaflöden och skuldsättning måste uppfylla vissa grundkrav

 • Tydlig strategi, affärsidé och ledningsbild

 • P/e värde i relation till avkastning och tillväxt, utgå från börsens snitt

 • Tydlig motivering till varför det ska platsa i portföljen

 • Margin of safety

 • Behåll bolaget, buy and hold är alltid en ambition

 • Sälja direkt om det visar sig att jag haft fel i min bedömning

 • Avkastningskrav 15 % per år över tid (CAGR) för portföljen i sin helhet

 • Grundtanken är att välja bolag som har en tillväxt av vinst/aktie som motsvarar avkastningskravet för det enskilda bolaget med antagandet att kursutveckling blir densamma över tid 

Förhoppningsvis har jag gjort min strategi rättvisa genom denna avskalade beskrivning. Men svårare än så här behöver det inte vara enligt mig. Sen får såklart tiden utvisa om jag är helt ute och cyklar eller inte.

pengadrevet@gmail.com

Stockholms län, Sverige
 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Ansvarsfriskrivning

Besökare av pengadrevet upplyses om att aktieinvesteringar alltid innebär ett risktagande. Det som skrivs på sidan ska aldrig betraktas som rekommendationer, gör alltid en egen analys inför potentiella investeringar.